Marketingová hra BLESKU o finanční výhry v celkové hodnotě 460 000 Kč a 30 bonusových kreditů BLESKmobil v celkové hodnotě 30 000 Kč. Mimoto lze získat poukazy na nákup KetoDiet.cz v celkové hodnotě 20 000 Kč a dárkové karty KFC v celkové hodnotě 20 000 Kč.

Hrajeme od pátku 11. září do neděle 11. října 2020, včetně. Nehrajeme v pondělí 28. září.

Hra trvá 31 dní, hracích dní je 30.

Hraje se denně, prostřednictvím hracích kupónů hry TRHÁK. První hrací kupón bude vlepen na titulní stranu deníku Blesk 11. září 2020. Poslední hrací kupón bude vlepen na titulní stranu Nedělního Blesku 11. října 2020. Pro účast ve hře je možné použít výlučně originální hrací kupóny vydané organizátorem.

Grafika hracího kupónu:

Trhák 2019 kupon

Hrací kupón je papírový samolepící sticker s originálním designem hry TRHÁK. Uprostřed formátu je naznačena horizontální perforace pro jednosměrné a neúplné strhnutí pásku, na jehož vnitřní straně se nachází HERNÍ POLE. „Strhnutím“ perforovaného „pásku“ uprostřed kupónu se na vnitřní straně perforovaného pásku odkryje HERNÍ POLE, které je tvořeno buď 3 HERNÍMI SYMBOLY (grafické prvky – číslice na vnitřní straně kupónu v HERNÍM POLI vyjadřující hodnotu v Kč), nebo TEXTEM „Vyhráváte 50 000 Kč“, nebo TEXTEM a logem BLESKmobil, nebo TEXTEM a logem BLESK.CZ PREMIUM, nebo TEXTEM a logem MALL.CZ, nebo TEXTEM a logem FlixBus, nebo TEXTEM a logem BLESK LÉKARNA, nebo textem a logem CineStar, nebo TEXTEM a logem KetoDiet, nebo TEXTEM a logem KFC, dále obsahuje desetimístný nebo jedenáctimístný sériový numerický nebo alfanumerický kód a unikátní šestimístný kontrolní kód. Pro DENNÍ HRU se použijí pouze desetimístný nebo jedenáctimístný sériový numerický nebo alfanumerický kód a unikátní šestimístný kontrolní kód, k herním symbolům, textu „Vyhráváte 50 000 Kč“ a k textu s logem BLESKmobil, MALL.CZ, FlixBus, BLESK LÉKÁRNA, BLESK.CZ PREMIUM, CineStar, KetoDiet.cz nebo KFC se v DENNÍ HŘE nepřihlíží.

Příklad vnitřní strany hracího kupónu:

Trhák hrací kupon 092019

Každý z hracích kupónů hry TRHÁK je možné registrovat také pro DENNÍ HRU.

V DENNÍ HŘE se každý den po dobu jejího trvání losují dva výherci z hracích kupónů hry TRHÁK. První vylosovaný ve dnech 11.9.-13.9., 15.9.-17.9., 19.9.-24.9., 26.9.-27.9., 29.9.-1.10., 3.10.-11.10.2020 vyhraje 10 000 Kč a ve dnech 14.9., 18.9., 25.9., 2.10.2020 vyhraje 50 000 Kč, druhý vylosovaný získá Bonusový kredit Blesk mobilu v hodnotě 1 000 Kč.                                                                                         Ve dnech 14.9., 21.9., 29.9., 5.10.2020 se losuje ještě třetí výherce, který vyhraje dárkový poukaz na hubnoucí balíček v hodnotě 5 000 Kč od KetoDiet.cz a ve dnech 18.9., 25.9., 2.10., 9.10.2020 se losuje ještě třetí výherce, který vyhraje dárkovou kartu v hodnotě 5 000 Kč do KFC.

Peněžní výhry, bonusové kredity, dárkové poukazy a dárkové karty jsou dále společně označovány též jako „výhry“.

Výhry budou losovány každý den po dobu trvání DENNÍ HRY z řádně a včas zaregistrovaných hracích kupónů do DENNÍ HRY, jejichž registrace byla přijata organizátorem. Výherní kupóny (jejich unikátní desetimístný/jedenáctimístný kód) budou zveřejněny na tv.blesk.cz a na oficiálním Facebookovém profilu Blesk ve 20:00 hodin v den, kdy losování proběhlo a případně následně v tištěném Blesku nebo Nedělním Blesku.

Počet výher v DENNÍ HŘE je daný předem – 2 výherci denně, tj. 2 x  vylosovaný unikátní hrací kupón TRHÁK a k tomu 1x výherce KetoDiet v termínech 14.9., 21.9., 29.9., 5.10.2020 a k tomu 1x výherce KFC Dárkové karty v hodnotě 5000 kč v termínech 18.9., 25.9., 2.10., 9.10.2020 tj. celkem 68 výher. Výhry jsou doručovány a vypláceny pouze v České republice.

Registrovat svůj hrací kupón pro DENNÍ HRU je možné do 16:00 hodin dne, kdy kupon vyšel (tj. bylo dáno do maloobchodního prodeje vydání titulu, na kterém je kupon nalepen), a to:

a) prostřednictvím SMS zprávy s doručenkou zaslané na telefonní číslo 87651 ve formátu: TRHAKmezeraUNIKATNIKODKUPONUmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraULICEmezeraČÍSLO POPISNÉmezeraMESTOmezeraPSC

Příklad: TRHAK 1234567890 PETR NOVAK NADRAZNI 245 KARLOVY VARY 36009

nebo

Příklad: TRHAK 3QZBZT05Y8 PETR NOVAK NADRAZNI 245 KARLOVY VARY 36009

nebo

Příklad: TRHAK DYC787M9DYG PETR NOVAK NADRAZNI 245 KARLOVY VARY 36009

Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87651. Infolinka 225 977 871 denně 8:00 – 18:00.

b) prostřednictvím webového formuláře na adrese www.blesk.cz/trhak a vyplněním následujících údajů: UNIKÁTNÍ KÓD KUPONU(desetimístný/jedenáctimístný), KONTROLNÍ KÓD (šestimístný), JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ULICE a ČÍSLO POPISNÉ, MĚSTO, PSČ, TELEFONNÍ ČÍSLO

Do DENNÍ HRY lze zaregistrovat každý hrací kupón, a to pouze jednou, tj. jeden unikátní (desetimístný/ jedenáctimístný) kód hracího kupónu je spárován se jménem a telefonním číslem a do slosování zařazen pouze jednou. Do DENNÍ HRY je možné registrovat vždy pouze ty hrací kupóny, které vyšly v deníku BLESK nebo v Nedělním Blesku v den, kdy probíhá slosování, a to do 16.00 hodin tohoto dne. Do slosování jsou zařazeny pouze řádně zaregistrované hrací kupóny, které byly uveřejněny v deníku BLESK nebo v Nedělním Blesku ve stejný den, ve kterém probíhá slosování.

Z jednoho telefonního čísla, případně od jednoho účastníka hry může být do slosování zařazeno neomezené množství hracích kupónů, resp. unikátních kódů těchto kupónů, pokud je tento účastník vlastníkem takto registrovaných hracích kupónů včetně odpovídajícího množství výtisků deníku Blesk nebo Nedělních Blesků, na kterých jsou originální hrací kupóny nalepeny. Do DENNÍ HRY v jeden konkrétní den je možné registrovat libovolné množství hracích kupónů, pokud byly uveřejněny v deníku BLESK nebo v Nedělním Blesku ve stejný den, v jakém probíhá slosování.

Ve slosování v DENNÍ HŘE nezůstávají hrací kupóny z předchozích dnů.

První a třetí vylosovaní výherci v DENNÍ HŘE budou organizátorem hry telefonicky kontaktováni nejdéle do 24 hodin od zveřejnění. Ostatní výherci v DENNÍ HŘE budou informování o své výhře formou SMS zprávy do 48 hodin. Slosování probíhá denně v době od 18:00 do 20.00 hodin po celou dobu hry.

Organizátor může pro uplatnění výhry v DENNÍ HŘE požadovat předložení platného originálního výherního kupónu, nalepeného na odpovídajícím výtisku deníku Blesk nebo Nedělní Blesk.

Finanční výhra v DENNÍ HŘE bude vyplacena řádně složenkou nebo převodem na účet dle dohody výherce a organizátora, nebo předána osobně organizátorem, nejpozději do 40ti dnů od vylosování.

Výhra v podobě bonusového kreditu BLESKmobil bude připsána na telefonní číslo BLESKmobil, z něhož byla odeslána dobíjecí SMS zpráva s kódem pro dobití, obsaženým v oznámení o výhře, a to do 24 hodin od doručení dobíjecí SMS na číslo 999340. Desetimístný kód kuponu pro dobití výhry lze uplatnit pouze z aktivovaného čísla BLESKmobil ve lhůtě 5 dnů počínaje dnem, ve kterém proběhlo slosování o tuto výhru; marným uplynutím této lhůty či jeho uplatněním platnost kódu kuponu bez náhrady zaniká. Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti. Platnost bonusového kreditu je podmíněna platností běžného kreditu služeb elektronických komunikací BLESKmobil a činí maximálně 30 dní. Bonusový kredit je čerpán přednostně před běžným kreditem a lze jej využít pouze na úhradu ceny služeb elektronických komunikací BLESKmobil (volání, SMS a datové připojení), tedy nikoliv zejm. na platební transakce, informační služby či nákup digitálního obsahu.

Pro stanovení doby doručení SMS zprávy (registrace do DENNÍ HRY) je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv provozovaného pro společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Pro stanovení doby registrace prostřednictvím webového formuláře (registrace do DENNÍ HRY) je rozhodující čas uložení vyplněného formuláře v systému společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Pro registraci v DENNÍ HŘE se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru a k úplně vyplněným webovým formulářům.

Organizátor hry prohlašuje, že jeho úmyslem je poskytnout v rámci DENNÍ HRY právě tolik (resp. nejvýše tolik) výher a v takové hodnotě, jak je uvedeno v těchto pravidlech. V případě, že z jakéhokoli  důvodu, zejména, nikoli však výlučně, v důsledku jakéhokoli pochybení (např. v důsledku technického pochybení třetí strany při výrobě a/nebo distribuci hracích kupónů) by počet výher přesahoval počet výher uvedený v těchto pravidlech, budou výhry vydány pouze v hodnotě a v počtu uvedených v těchto pravidlech. Pro určení na základě jakého hracího kupónu a v jaké výši bude v takovém případě výhra vydána, budou rozhodující údaje ze systému pro verifikaci kupónů, kterým organizátor disponuje. Pokud ani takovéto opatření nebude možné, budou výhry vydány v počtu a ve výši v souladu s těmito pravidly podle času přihlášení kupónu do DENNÍ HRY (tj. výhra bude přiznána tomu, kdo výherní kupón registroval v souladu s těmito pravidly nejdříve), a to až do úplného vyčerpání fondu výher uvedených v těchto pravidlech. O takovéto situaci bude organizátor bez zbytečného odkladu informovat.

V případě pochybnosti, zejména pokud více osob uplatňuje vlastnictví výherního (vylosovaného) kupónu a/nebo registraci výherního kupónu, je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. oprávněna buď vydat výhru osobě, která předloží originál výherního kupónu nalepeného na titulní straně příslušného vydání deníku Blesk nebo Nedělního Blesku a podepíše čestné prohlášení o tom, že je majitelem výherního kupónu, nebo podmínit vydání výhry kromě splnění výše uvedených podmínek předložením písemné dohody mezi všemi těmito osobami o tom, jak má být výhra vyplacena, do 30ti dnů poté, co společnost CZECH NEWS CENTER a.s. odeslala výzvu k předložení této dohody na kontaktní údaj poskytnutý při uplatnění výhry. Marným uplynutím této lhůty propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Výhra bude předána nejpozději do 40 dnů po splnění podmínek pro její předání. Organizátor nenese odpovědnost za neoprávněnou manipulaci s výherními kupóny v souvislosti s distribucí a prodejem tisku. Nárok na bonusový kredit BLESKmobil marným uplynutím lhůty pro uplatnění výhry zaniká bez náhrady. V případě, že více osob uplatňuje výhru kreditu BLESKmobil na základě kupónu se shodným kódem, bude výhra poskytnuta tomu, kdo výhru řádně uplatní jako první.

Výherci jsou povinni umožnit předání výher ve lhůtách uvedených v těchto pravidlech pro jejich předání. Řádně nebo včas neuplatněné nebo nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora. Za nepřevzetí výhry se považuje též neposkytnutí součinnosti potřebné pro její předání.

Ostatní ustanovení

Organizátorem hry je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., Infolinka 225 977 871 (po-ne 8-18 hod.) mobil@cncenter.cz

Hry se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18-ti let. Organizátor neodpovídá za nedoručení komunikace mezi účastníkem hry a organizátorem. Účastí ve hře – tzn. registrací do slosování v DENNÍ HŘE odesláním SMS zprávy organizátorovi nebo přes webový formulář na www.blesk.cz/trhak akceptuje účastník hry tato pravidla hry a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v deníku Blesk, Nedělním Blesku, na serveru www.blesk.cz, na oficiálním Facebookovém profilu Blesk a Instagramu v případě získání výhry.

Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. bude zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka hry v rozsahu a za podmínek uvedených v informaci o zpracování osobních údajů.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu hry. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Výhry ve hře nejsou soudně vymahatelné. Ze hry jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., CZECH PRINT CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci.

V Praze dne 10. 9. 2020