Těhotenská kalkulačka dokáže zjistit tři základní údaje. Jaké je nejpravděpodobnější datum početí, jaké je pravděpodobné stáří plodu a jaký je nejpravděpodobnější termín porodu. K tomu všemu stačí znát pouze datum poslední menstruace a těhotenská kalkulačka už si se všemi údaji poradí.

Těhotenská kalkulačka a kombinace metod výpočtů

Jak těhotenská kalkulačka vlastně funguje a jak spočítá předpokládaný den porodu? Je to nejzákladnější metoda, která počítá s datem prvního dne poslední menstruace. K tomuto datu se připočítá 280 dní.

Jako vhodnou kombinaci je dobré porovnávat i průměrnou délku těhotenství. Jestliže známe přesný den početí, můžeme připočítat 267 dní. Tento výsledek můžeme porovnávat s výsledkem, který nám dodala těhotenská kalkulačka.

Lze přihlédnout i k prvním pohybům. Záleží tu ovšem na citlivosti matky. Pohyby miminka cítí většinou prvorodička ve 20. týdnu těhotenství. Pokud se jedná o ženu, která má již nějaký porod za sebou, může cítit pohyby o dva týdny dříve.

Těhotenská kalkulačka je nejpohodlnější, ale ne nejpřesnější

Těhotenská kalkulačka je nejpohodlnější způsob zjišťování data, ale není tím nespolehlivějším. Vůbec nejpřesnější je vyšetření ultrazvukem. To probíhá ve 13. týdnu těhotenství.

Když se bude doba určená ultrazvukem a výsledkem, který spočítala těhotenská kalkulačka, lišit o týden či více, je potřeba více důvěřovat ultrazvuku a datum předpokládaného porodu upravit. Pozdějšímu vyšetření než ve 13. týdnu těhotenství už však pro správný výpočet důvěřovat nelze.