Poškodil vám orkán Sabine majetek? Pozor na výmluvy pojišťoven

 • Autor: ula - 
  11. 2. 2020
  06:15

  Orkán Sabine odřízl tisíce domácností od elektřiny, stromy padaly na auta a vítr ničil střechy i domy. Pojišťovny už se připravují na nápor klientů, nicméně víte, zda máte uzavřené to správné pojištění? A co dělat, pokud vám živel poničí majetek? Právníci zároveň varují, že některým pojišťovnám se nebude chtít za škody platit - na co máte v těchto případech nárok?

 • 1.Pojištění nemovitosti versus majetek

  Ohledně pojištění majetku před poničením živlem (bouřka, vichřice, povodeň) je nutné rozlišovat dvě kategorie: pojištění nemovitosti, tedy samotná stavba, její zdi, okna - a pojištění majetku, tedy to, co je uvnitř stavby, vybavení domácnosti.

  „Dále je potřeba mít v pojištění sjednané vše, co si člověk přeje pojistit, a to včetně tzv. vedlejších staveb, jako je například samostatná stavba na pojištěném pozemku, bazén, kůlna apod. Tyto stavby je potřeba v pojistné smlouvě uvést a specifikovat,“ upozorňuje právník Petr Novák z portálu Vašenároky.cz.

  Vichr v Kladně sesunul kus střechy.Vichr v Kladně sesunul kus střechy. | reprofoto Twitter HZS Středočeského kraje

 • 2.Co je podpojištění?

  Při sjednání pojištění je potřeba si dávat pozor na dvě hlavní věci, a to limit pojištění, tzn. do jaké částky bude pojišťovna plnit, a podpojištění.

  Podpojištění znamená, že je pojištění sjednáno na nižší cenu stavby, než je její skutečná cena. Tím dojde ke stanovení nižšího pojistného, avšak následné pojistné plnění v případě škody se bude tímto rozdílem krátit, a poškozený tak může přijít o několik set tisíc až milionů.

  Kromě toho je potřeba si v pojistných podmínkách pozorně pročíst ujednání o sublimitech pro jednotlivé škody, protože škoda způsobená vichřicí může mít jiný limit než škoda způsobená bouří apod.

  Orkán Sabine zničil také plnou paletu lahvových piv. Ulétla střecha a ta spadla přímo do basOrkán Sabine zničil také plnou paletu lahvových piv. Ulétla střecha a ta spadla přímo do bas | Blesk:Vladimíra Hradská

 • 3.Výluky z pojištění

  Tento odstavec by si měl každý pojištěný v pojistných podmínkách přečíst důkladně. Výluky z pojištění totiž obsahují situace a stavy, ve kterých pojištění nebude proplaceno. U vichřice se může například jednat o nevyplacení v případě nové přístavby, například pokud je větrem stržena pergola, která při sjednávaní pojištění na nemovitosti ještě nebyla.

  Nad Českem se prohnal orkán Sabine. Hasiči po celý den likvidovali následky: popadané stromy, zničené vedení, popadané sloupy, zničená auta, vytopené sklepy a ulítlé střechyNad Českem se prohnal orkán Sabine. Hasiči po celý den likvidovali následky: popadané stromy, zničené vedení, popadané sloupy, zničená auta, vytopené sklepy a ulítlé střechy | Blesk:Zbyněk Schnapka

 • 4.Rozsah pojištění

  Jestliže je nemovitost pojištěná proti poškození silným větrem, může záležet na tom, jaký druh větru nemovitost poškodil. Pokud by například střechu poškodil vítr o rychlosti 90 km/h, ale pojištění by se vztahovalo pouze na poškození vichřicí, která se obecně definuje jako vítr o rychlosti 103 – 117 km za hodinu, mohlo by být vyplacení pojistného plnění zamítnuto.

  Hasiče na severu Moravy zaměstnala vichřice Sabine. Vyjížděli k popadaným stromům, uvolněným střechám i nehodám.Hasiče na severu Moravy zaměstnala vichřice Sabine. Vyjížděli k popadaným stromům, uvolněným střechám i nehodám. | HZS Moravskoslezského kraje

 • 5.Není vichřice jako vichřice

  Pozor také na rozdílné definice pojmů. U zmíněné vichřici se může například jednat o jinou definovanou rychlost větru, než jaká je obecně známá (pojistné podmínky například mohou uvést, že škodu pojišťovna proplatí pouze tehdy, pokud rychlost větru dosáhne 120 km/h).

  Nad Českem se prohnal orkán Sabine. Hasiči po celý den likvidovali následky: popadané stromy, zničené vedení, popadané sloupy, zničená auta, vytopené sklepy a ulítlé střechyNad Českem se prohnal orkán Sabine. Hasiči po celý den likvidovali následky: popadané stromy, zničené vedení, popadané sloupy, zničená auta, vytopené sklepy a ulítlé střechy | Blesk:Michal Israel Volf

 • 6.Záplava není povodeň

  Známým příkladem je pak rozdíl mezi záplavou a povodní. Záplava je v pojistných podmínkách často definována jako zatopení objektu vodou z vodovodního potrubí, zatímco povodeň dle podmínek znamená vytopení vodním tokem. Pokud by byl tedy pojištěný pojištěn pouze proti záplavě, nemusel by dostat od pojišťovny odškodnění ve chvíli, kdy by mu škodu způsobila rozvodněná řeka.

  Hasiče na severu Moravy zaměstnala vichřice Sabine. Vyjížděli k popadaným stromům, uvolněným střechám i nehodám.Hasiče na severu Moravy zaměstnala vichřice Sabine. Vyjížděli k popadaným stromům, uvolněným střechám i nehodám. | HZS Moravskoslezského kraje

 • 7.Nic nezamlčujte!

  Naprosto zásadní je také při podpisu smlouvy pojišťovně sdělit všechny důležité faktory, které by smlouvu mohly ovlivnit. Jedná se zejména o informování o tom, že se nemovitost nachází v místě se zvýšeným rizikem živelných pohrom.

  Vichr v Kladně sesunul kus střechy.Vichr v Kladně sesunul kus střechy. | reprofoto Twitter HZS Středočeského kraje

 • 8.Zajistili jste nemovitost?

  Při samotné škodné události je zapotřebí v první řadě především zabránit vzniku dalších škod. Pokud by například majitel nemovitosti po stržení střechy silným větrem střechu nezabezpečil a nechal do ní několik dní pršet, pojišťovna by pravděpodobně proplatila pouze škodu způsobenou větrem, nikoliv však následným deštěm.

  Vítr uvolnil střechu ve Washingtonově ulici.Vítr uvolnil střechu ve Washingtonově ulici. | Hasiči Praha

 • 9.Škodu hlaste okamžitě

  V případě, že vám vichr způsobil škodu, je potřeba vše ideálně zdokumentovat prostřednictvím fotografií či videozáznamu a předmětnou škodu pojišťovně bezprostředně nahlásit. Právě pozdní nahlášení škody může být důvodem pro krácení pojistného plnění.

  Nad Českem se prohnal orkán Sabine. Hasiči po celý den likvidovali následky: popadané stromy, zničené vedení, popadané sloupy, zničená auta, vytopené sklepy a ulítlé střechyNad Českem se prohnal orkán Sabine. Hasiči po celý den likvidovali následky: popadané stromy, zničené vedení, popadané sloupy, zničená auta, vytopené sklepy a ulítlé střechy | Blesk:Michal Israel Volf

 • 10.Nenechte se odbýt!

  V neposlední řadě je důležité nenechat se jen tak pojišťovnou odbýt. Pojišťovny často zkouší na své klienty různé triky a bezdůvodně zamítají či krátí pojistné plnění. Pojištění by se však neměli nechat odradit hned prvním zamítavým stanoviskem, ale o své peníze zabojovat.

  Proti výši pojistného plnění se lze bránit odvoláním a v krajním případě také žalobou u soudu, avšak často k prokázání škod bývá nutný znalecký posudek, který je finančně poměrně nákladný.

  „Z toho je nutné dovodit, že před výplatou pojistného plnění bývá často potřeba s opravou škod počkat do prohlídky likvidátorem pojišťovny a také do případné prohlídky znalcem. Tím se oprava těchto pojištěných škod může stát časově hodně náročnou. Není však vyloučeno, že je po prohlídce likvidátorem pojišťovny škoda opravena a spor se vede o proplacení této ceny opravy,“ uzavírá právník Pavel Novák.

   

   

   

   

   

Evka4 ( 11. února 2020 14:28 )

Pojišťovny jsou hnusní zloději. Za komunistů jsme měli pojištěné děti a hradil se z pojistky i úraz rodiče. V 18letech dostali vyplacenou slušnou částku. Z pojistky na domácnost byla zaplacena i oprava pračky či vysavače. Po revoluci je to hnus.Člověk se bojí být nepojištěn a když pojistku máte, tak pojišťovna má tisíc důvodů, proč plnění nevyplatit.

krapotkin ( 11. února 2020 12:51 )

Neplaťte pojistné. Peníze, o které by vás pojišťovna okradla, si schovávejte. Jen na tom vyděláte, protože oni vám nic nezaplatí.

vazac ( 11. února 2020 08:36 )

jak se zjistí,že zravna zde byl vítr o rychlosti 90km nebo vichřice?protože o 200m dál to může foukat uplně jinak prostě bordel

mislivec ( 11. února 2020 07:52 )

PrdeI

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud