Úterý 11. května 2021
Svátek slaví Svatava, zítra Pankrác
Polojasno 28°C

Chystáte se na páteční flám? Dejte si pozor na otravu alkoholem

 • Autor: ula - 
  24. 3. 2017
  05:50

  Přibližně čtvrtina mužů a pět procent žen pije v Česku pravidelně přes míru. Akutní otrava alkoholem ale nehrozí jen těm, kteří holdují alkoholu pravidelně, ale i těm, kteří s ním experimentují. Jak poznáte otravu alkoholem? A jaké množství vás může zabít?

 • 1.Jaký podíl alkoholu mají oblíbené nápoje?

   

  Podíl alkoholu v nápoji

  Množství alkoholu v nápoji*

  Pivo 10 stupňů

  4 %

  16 gramů v ½ litru (0,5 litru)

  Pivo 12 stupňů

  5 %

  20 gramů v ½ litru (0,5 litru)

  Víno

  10 – 14 %

  16 – 22 gramů ve 2 decích (0,2 litru)

  Likér

  20 %

  8 gramů v ½ deci (0,05 litru)

  Destilát

  40 %

  16 gramů v ½ deci (0,05 litru)

   

  *koncentrace alkoholu krát objem nápoje (ml) krát 0,8 (g/cm3)

  Páteční mejdan? Už čtyři promile alkoholu vás mohou zabít. Páteční mejdan? Už čtyři promile alkoholu vás mohou zabít. | Profimedia

 • 2.Alkoholická „okna“

  Akutní otrava alkoholem se přitom často vyskytuje jak u nezralých jedinců, kteří s alkoholem experimentují, tak u „zkušených“, kteří jsou na tom – po letitém nadměrném pití alkoholu – špatně fyzicky i psychicky a jejichž organismus prakticky vyčerpal svou kapacitu odstranit vypitý alkohol z těla. Následky dlouhodobého nadměrného pití alkoholu jsou častým důvodem pobytu v nemocnici jak při náhlé otravě alkoholem, tak kvůli problémům, které tělu vznikly následkem dlouhodobého nadměrného pití alkoholu.

   

  Alkoholická „okénka“  jsou typické výpadky paměti , při kterých si pacient nepamatuje, co dělal během otravy alkoholem.


  Podívejte se na video, ve kterém se opilý muž nebyl schopen ovládat ani před svojí dcerou:

  Video Opilec - Policie ČR

 • 3.Tolerance na alkohol

  Pro vývoj tolerance na alkohol („kolik alkoholu vydrží“) je charakteristické, že s rozvojem závislosti dochází zpočátku k jejímu zvyšování. Tedy osoba závislá na alkoholu je schopna denně konzumovat značné množství alkoholu, přičemž se chová tak, že nebudí pozornost a nepůsobí dojmem opilého člověka.

   

  „Postupně však naopak dochází k výraznému snížení tolerance, při kterém i malé množství vypitého alkoholu vyvolá u postiženého rychle příznaky těžké opilosti, protože už došlo k poškození jater, které nemohou alkohol zpracovávat,“ popisují farmaceuti z portálu Lékárnické kapky.

  Jedna sklenka nemůže ublížit? Jedna sklenka nemůže ublížit? | Shutterstock

 • 4.Patologická otrava

  Patologická otrava alkoholem se projevuje jako náhle vzniklá porušená reakce na alkohol. Tento druh otravy začíná velmi brzy po vypití relativně malého množství alkoholu, které by u většiny lidí otravu nezpůsobilo. Tato otrava se projevuje kvalitativní poruchou vědomí s nepochopitelným jednáním, netypickým pro dotyčného jedince ve střízlivém stavu.

   

  „Vyskytují se poruchy emocí (strach, velká úzkost), poruchy vnímání, tj. vidí a slyší něco, co není (zrakové a sluchové halucinace) a poruchy myšlení, tj. má často pocit, že jej někdo pronásleduje (paranoidně perzekuční bludy). Často je přítomna těžká agresivita vůči okolí, která se projevuje jako nekontrolovatelný výbuch vzteku,“ vyjmenovávají farmaceuti.

   

  Porucha trvá několik minut až několik hodin, většinou končí spánkem, po kterém si vůbec nepamatuje nebo jen částečně pamatuje, co se během otravy dělo (úplná či ostrůvkovitá amnézie).

  Páteční mejdan? Už čtyři promile alkoholu vás mohou zabít. Páteční mejdan? Už čtyři promile alkoholu vás mohou zabít. | Profimedia

 • 5.Akutní otrava

  Toxická a smrtelná dávka alkoholu značně kolísá a závisí na věku, stavu výživy (kolik dotyčný váží), toleranci (kolik alkoholu „vydrží“), způsobu a délce požívání alkoholu, stavu naplnění žaludku a dalších činitelích (např. na stavu jater).

   

  Velmi citlivé na alkohol jsou děti do 15 let (játra ještě nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých a dětský mozek a nervy se vyvíjí).

   

  Vstřebání požitého alkoholu závisí na tom, zda je žaludek plný nebo prázdný. Při prázdném žaludku se etanol vstřebává již ze žaludku, žaludeční sliznicí, a může tak velmi rychle působit na organismus.

   

  Při naplněném žaludku se alkohol mísí s jídlem v žaludku, vstřebání je zpomaleno a převážná část alkoholu jde ze žaludku do střeva. Část požitého alkoholu se proto nevstřebá a toto množství nevstřebaného alkoholu je v rozsahu 10–30 procent, podle druhu požitého alkoholu (destiláty, víno 10 procent).

   

  Čeští rodiče příliš tolerují alkohol u dětí. Podívejte se na rozhovor:

  Video Čeští rodiče až moc tolerují opilectví dětí. - Blesk TV

   

   

   

 • 6.Projevy akutní otravy

  Projev otravy alkoholem záleží na tom, zda byla dávka alkoholu požita najednou velká nebo zda byla požita opakovaně v menších dávkách. Při jednorázovém požití smrtelné dávky alkoholu (nebezpečné jsou sázky, např. o vypití najednou půl litru rumu) probíhá otrava velmi rychle a do několika hodin nastává smrt.

   

  Během několika desítek vteřin se objeví bledost kůže, rozšíření panenek v očích (zornic), poruchy dechu a krevního oběhu, bezvědomí, dušnost, namodralé zbarvení (cyanóza), pokles tlaku, pokles tělesné teploty a postupné slábnutí srdeční činnosti.

   

  Při opakovaném požívání menších dávek alkoholu závisí klinické příznaky opilosti do určité míry na hladině alkoholu v krvi. Ovlivnění chování alkoholem je individuální.

   

  Při nižších dávkách a na začátku konzumace se působení alkoholu projevuje stimulačně. Dochází k psychomotorické excitaci (např. větší gestikulace rukou) se změnou nálady (veselost, smutek, pláč), mnohomluvnosti, zvýšenému sebevědomí, snížené schopnosti koncentrace, pozornosti, posléze se objevuje snížení sebekritičnosti a zábran, agresivita.

   

  Při rychlé konzumaci vyšších dávek alkoholických nápojů (zejména nápojů s vyšším obsahem alkoholu) a při déletrvající nepřerušené konzumaci dochází k projevům hlavního efektu etylalkoholu na mozek, kterým je útlum. Objevuje se únava, ospalost, spánek, případně bezvědomí a smrt.

   

  Ke smrtelným reakcím může dojít již při poměrně malých hladinách alkoholu v krvi, pokud jsou souběžně užity jiné látky, popřípadě některé léky mohou účinek alkoholu zesílit (např. léky na zklidnění – sedativa, léky na spaní – hypnotika).

  Projevy akutní otravy Projevy akutní otravy | istock.com

 • 7.První pomoc pro otráveného alkoholem

  • Dejte otráveného do polohy na boku (podepřít zezadu a zepředu např. polštáři) s ústy mírně k zemi pro zabránění vdechnutí zvratků.
  • Nevyvolávejte zvracení (nebezpečí vdechnutí zvratků a dušení/zadušení).
  • Zajistěte volné dýchací cesty (např. povolit kravatu, nenechat hlavu směřovat přímo k zemi, abychom zabránili udušení ucpáním nosu a úst).
  • Podejte sladký nápoj, pokud je při vědomí.
  • Nepodávejte černé uhlí.
  • Kontaktujte Toxikologické informační středisko, tel. 224 91 92 93; 224 91 54 02 pro zjištění dalšího postupu.
  • Zajistěte příjezd sanitky RZP (Rychlá záchranná pomoc, bezplatné volání, telefonní číslo 155) u dospělých se závažnou otravou nebo u dětí, které vypily více než 0,4 ml čistého alkoholu na jeden kilogram hmotnosti dítěte (např. 4 ml 12 % vína na 1 kilogram hmotnosti dítěte).
  • Otráveného zahřívejte nebo nechte v teple.

  Pozor na otravu alkoholem. (Ilustrační foto) Pozor na otravu alkoholem. (Ilustrační foto) | P. Ryšlink, J. Pecharová, V. Hradská, J. Ulrichová, K. Moravcová, K. Janeček, Z. Matyáš, archiv

 • 8.Příznaky otravy alkoholem podle hladiny alkoholu v krvi

  Podnapilost 0,2 – 0,5 ‰

  • Žádné příznaky nebo lehce dobrá nálada.
  • Alkohol je cítit z dechu.
  • U dětí je dobrá nálada, uvolnění, lehká porucha koordinace.

   

  Lehká opilost 0,5 – 1 ‰

  • Vzestup sebedůvěry, odstranění zábran.
  • Lehká ztráta svalové koordinace.
  • Zpomalení reakce očních panenek (zornic).
  • Prodloužení reakční doby.
  • Snížení pozornosti.
  • U dětí je stadium dobré nálady krátké, brzy dochází k útlumu a k ochabnutí svalů.

   

  Střední opilost 1 – 2 ‰

  • Převažují poruchy koordinace.
  • Ztráta sebekontroly.
  • Emoční nestálost.
  • Ztráta kritického úsudku.
  • Objevují se poruchy řeči, chůze, vnímání.
  • Výrazné vzrušení.
  • U dětí porucha hybnosti při 1 ‰ a spavost až zmatenost při 2 ‰.

   

  Těžká opilost 2 – 3 ‰

  • Zmatenost.
  • Výrazné poruchy chápání, chůze i zraku. Zmatená řeč.
  • Pokles vnímání bolesti.
  • Minimální až žádná citová reakce na vnější podněty.
  • U dětí již může nastat pokles teploty, kóma, častější je snížení hladiny cukru v krvi vedoucí ke křečím.

   

  Vážná otrava 3 – 4 ‰

  • Bezprostřední ohrožení života.
  • Neschopnost chůze.
  • Hlubší poruchy vědomí nebo spánek. Nevolnost, zvracení, někdy průjem.
  • Krvácení do trávicího traktu.
  • Neudržení moči i stolice.
  • Počínající symptomy ochabnutí nervového centra, které řídí krevní oběh a dech.
  • Pokles krevního tlaku.
  • Zrychlení srdečního tepu.
  • Zmodrání.
  • Pokles teploty.

   

  Kóma až smrt (od 4 ‰)

  • Většinou bezvědomí.
  • Výrazné snížení až úplná ztráta reflexů.
  • Ztuhlost končetin v natažení.
  • Křeč žvýkacích svalů, křeče.
  • Poruchy očí.
  • Pokles teploty.
  • Povrchní dýchání.
  • Zmodrání, zhroucení krevního oběhu.
  • Snížení hladiny cukru v krvi hlavně u dětí i s odstupem až šesti hodin po požití alkoholu.
  • Rozvrat vnitřního metabolismu organismu (metabolická acidóza, laktoacidóza u dětí a alkoholiků, ketoacidóza s hyperventilací u alkoholiků).
  • Při nedostatečné výživě poruchy hospodaření minerálů.
  • Příčinou smrti je zástava dechu nebo méně často zástava srdce, zápal plic vyvolaný vdechnutím zvratků,, otok plic.
  • Pokud nedojde ke smrti, pak dojde k přechodu do hlubokého spánku.
  • Případné následné potíže: zvracení, bolesti hlavy, bolesti svalů, záněty nervů  nepamatuje si, co se dělo.

   

   O alkoholu a dalších závislostech jsme mluvili s primářem detoxu:

  Video Primář detoxu: Závislé děti problém nevidí, chtějí dál fetovat. Musíme je přemlouvat. - Blesk TV

salto ( 24. března 2017 10:56 )

Nepít otrávený alkohol

dandova ( 24. března 2017 09:35 )

To jsme někde v Bravíčku, ne.

Zobrazit celou diskusi
Další videa