Letní koupání ohrožují splašky z odpadů. Podíl na nich mají i chataři

Autor: sou - 
5. listopadu 2016
16:14

Zhruba třetina povrchových vod má vysoký obsah fosforu. Ten způsobuje například přemnožování sinic v přehradách. Za jejich znečišťování nejčastěji mohou odpadní vody, které jsou vypouštěny z výpustí, které nejsou zakončeny čističkou. Svou roli v této problematice hrají i chataři. Jedinou použitelnou metodou na čištění je srážení fosforečnanů solemi železa. Jen Olomoucký kraj a obce v okolí Plumlovské přehrady na její vyčištění poskytly téměř půl milionu korun.

S vysokým obsahem fosforu bojuje zhruba třetina povrchových vod. „Eutrofizačně aktivní fosfor pochází povětšinou z hustě osídlených oblastí, které produkují splaškové odpadní vody a navíc jimi protékají nepříliš zavodněné toky, které neumožňují dostatečné naředění odpadních vod,“ uvedla pro Blesk.cz mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Znečistěné toky můžeme najít například na jižní a severní Moravě nebo části středních a východních Čech. „Z vodních nádrží, pravidelně zasažených eutrofizací způsobenou vysokým obsahem fosforu ve vodě, je to například Orlík, Rozkoš či Brněnská přehrada,“ upřesnila Roubíčková.

Eutrofizace i její důsledek – rozvoj sinic, jsou totiž v podmínkách České republiky jako vnitrozemského státu způsobeny a podmíněny obsahem rozpustných fosforečnanů ve vodě. Fosforečnany jsou přítomny ve splašcích dvojím způsobem, a to buď jako jejich přirozená součást, tedy jako produkt metabolismu člověka, nebo v kombinaci s fosforečnany z mycích a pracích prostředků.

Svůj podíl na znečisťovaní vod fosforem mají i chataři

Problém s jeho vnosem do povrchových vod by mohlo vyřešit dostatečné čištění všech vypouštěných odpadních vod. Jenže stále existuje spousta výpustí nezakončených čističkou i výpustí z oddělovačů jednotné kanalizace. Svou roli v celé věci hrají i chataři, kteří mají z pohledu likvidace odpadních vod stejné povinnosti jako všichni, kdo je produkují.

„To znamená, že pokud vypouštějí odpadní vody, měli by je také před vypouštěním čistit na limity stanovené povolením,“ upozorňuje Roubíčková. Další možností, jak se zbavit odpadních vod, je akumulace odpadní vody v nepropustné jímce a vyvážení jejího obsahu do čistírny odpadních vod. Přitom platí, že jímka nesmí například přetékat nebo prosakovat. 

Jiný způsob likvidace obsahu jímky, jako její vyčerpání do terénu nebo vypuštění na pole, je v rozporu s vodním zákonem. „Vše je kontrolovatelné stavebním či vodoprávním úřadem nebo ČIŽP a hrozí tu pokuty do výše 50 tisíc korun. V praxi ke kontrolám dochází většinou na základě podnětu,“ informuje Roubíčková.

Jedinou použitelnou metodou čištění vod je srážení fosforečnanů solemi železa

Prakticky jedinou použitelnou metodou na čištění vod od fosforu je tak srážení fosforečnanů solemi železa. Touto metodou se čistí i turisticky oblíbená Plumlovská přehrada. Jen v tomto roce poskytl Olomoucký kraj a okolní obce na projekt Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov částku přesahující 470 tisíc korun. „Poskytnuté dotace byly stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. „Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou, a to zejména fosforu,“ dodal Hodovský.

Mimo této prevence lze v omezené míře realizovat i opatření přímo na nádržích, a to zejména přímé dávkování železitých solí do vody v nádrži či míchání a provzdušňování vody zabraňující uvolňování fosforu ze sedimentů na dně. Dalším vhodným preventivním opatřením je i používání bezfosfátových mycích a pracích prostředků. 

I v Orlíku je vysoký obsah fosforu ve vodě:

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud