Romský chlapec hrdinství tajil

23. 5. 2002
23:21

Žák zvláštní školy pohotovým přístupem zachránil lidský život.

V utajení by zůstal hrdinský čin Michala Bílého (14) ze Zvláštní školy v Chomutově, kdyby včera Ladislav Malecký nezavolal do školy, že romský chlapec pohotovým přístupem zachránil život jeho sestře. "Šel jsem se na paní Čurdovou podívat. Nemohla mluvit a chrčela. Ptal jsem se jí, co jí je. I když tvrdila, že nic, poznal jsem, že je jí hodně zle," popsal bez emocí drobný kluk, kterého jsme zastihli ve školní lavici při vyučování. Přiznal, že se rozklepal, ale hlavu neztratil. Běžel na polikliniku k telefonu, odkud zavolal bratrovi mrtvicí postižené ženy, aby přivolal záchranku. "Lékař mi potvrdil, že včasný zásah jí zachránil život. Moc mu děkuji," řekl dojatě muž. O chlapci mluvil jako o vybočujícím z řady, nejen Romů, ale i ostatních vrstevníků. "Sestře pomáhá s nákupy. Maluje jí přáníčka ve škole ke Dni matek, svátku a podobně," pěl chválu na malého hrdinu. Ten svůj čin pokládá za samozřejmý, a proto ve škole nic neřekl. Jiří Kadlus, ředitel zvláštní školy, uvedl, že za svoji letitou učitelskou praxi se s podobným počinem u svých žáků nesetkal. Má spíš horší zkušenosti. "Když se pan Malecký zajímal, zda Michal chodí k nám do školy, ptal jsem se, co provedl," netajil svoje první obavy. Pyšně dodal, že školákovi bude na vysvědčení poprvé v historii zvláštní školy udělena pochvala za záchranu lidského života.

1080p 720p 360p
Další videa