Měsíce příprav projektu Tady jsem doma… se vyplatily

 (Autor: archiv)
Autor: ks - 
7. října 2017
00:00

110. výročí narození Jarmily Novotné vyvrcholily v pátek 22. 9. slavnostním zahájením spojeným s vernisáží žákovských výtvarných prací. Pro širokou veřejnost se tak otevřely brány části zámku Liteň, přilehlých zahrad, Muzeum Jarmily Novotné a Svatopluka Čecha a prostory celé Základní školy F. J. Řezáče. Během pátku a soboty se zde vystřídaly desítky návštěvníků, kteří si přišli místa prohlédnout nebo s úsměvem zavzpomínat na léta prožitá ve školních lavicích.

Jejich pozitivní a děkovné reakce, slova díků z úst paní Leidlové a senátora Oberfalzera nám dala jasný vzkaz. Celé ty měsíce usilovné práce stály za to! Podařilo se nám nejen zvýšit povědomí o této světoznámé, avšak Čechy opomenuté, operní divě, ale také demonstrovat našim dětem, jaké hrůzy prožívali lidé v minulém režimu a co znamená mít domov a vážit si dnešní volnosti.

Foto:  archiv

Padaly i nové rekordy, a to nejen návštěvnické, ale i výtvarné a pěvecké. V pátek se před školou rozezpíval největší školní sbor, co škola pamatuje. Z úst 250 žáků se linula Litní národní píseň Ach synku, synku, až člověku běhal mráz po zádech. „Celkem se sešlo přes 300 výtvarných prací ze 4 škol, kdy u mnohých se opravdu tajil dech. Práce byly rozličného charakteru, skupinové, jednotlivci, různé věkové kategorie, různé techniky, ale jedno měly společné - neuvěřitelnou spolupráci žáků a učitelů a zájem o současné dění. Vše je ukázka toho, jak jsou dnešní děti vnímavé a rozhodně ne netečné,“ shrnuje koordinátorka výstavy Lenka Říhová.

Foto:  archiv

Po dva dni provázeli žáci 9. třídy v dobovém oblečení návštěvníky po Muzeu a nadšeně šířili informace o Jarmile Novotné a dalších důležitých osobnostech našeho kraje, které sepsali dohromady s paní učitelkou Havelkovou.  I přes výstřelky počasí provázela děvčata ze 6. třídy pod vedením pí učitelky Karlové ojedinělými místy zámeckého parku. „Děkuji všem žákům a pedagogům, kteří se na projektu podíleli. Velký dík patří také paní Leidlové a Tučkové z Neziskové organizace Zámek Liteň a panu senátoru Oberfalzerovi, kteří náš projekt od začátku podporovali. Bylo mi potěšením jim ukázat naši školu a projít celou výstavu. Z každého z nich bylo cítit, jak si naší práce, a hlavně práce, dětí cení,“ konstatuje hlavní organizátorka Tereza Macourková. „Od paní Leidlové vzešla i myšlenka vystavit žákovské práce na další výstavě, kterou Zámek Liteň plánuje v průběhu příštího roku. Pro nás je to čest a souhlasili jsme,“ dodává Macourková. Velké překvapení také čekalo na 3 studentky z 9. třídy, které se v pondělí s paní učitelkou Havelkovou zúčastnily generálky operního gala Pocta Jarmile Novotné 2017 v pražském Rudolfinu. „Árie, které kdysi zpívala Jarmila Novotná, v podání hvězdných pěvců jako je Adam Plachetka, Adriana Kohútková či Nina Tarandek zněly jen pro nás. Byl to nezapomenutelný zážitek,“ popisuje Hana Havelková. „Zážitek byl ještě umocněn osobním setkáním s Krištofem Kinterou, kterého jsme náhodou potkali před Rudolfinem. Vyvážilo to naše zklamání z jeho, v tu dobu, zavřené výstavy Nervous Trees. A jako bonus jsme se společně vyfotili,“ dodává Havelková.

Foto:  archiv


Během pondělí absolvovali prohlídku zámeckých prostor, parku i Muzea ještě žáci ZŠ Litně, ZŠ a MŠ Hlásek a Naše škola. Především v prostorách zámku žáci viděli, jak doba poznamenala tak krásnou stavbu, která byla v minulosti domovem rodiny Daubků. Domovem, kam se Jarmila Novotná po prvním exilu vrátila, aby musela z donucení znovu emigrovat. Domovem, který byl kvůli státní ideologii postupně, ale jistě zdevastován.

Lucie Boxanová

Foto:  archiv

Další videa
Články odjinud