Romština do škol? Jako nový předmět

Romština do všech škol? Alespoň jako volitelný předmět  (Autor: ČTK)
Autor: ČTK, šim - 
17. března 2010
08:45

Výuku romského jazyka do každé základní a střední školy, alespoň ve formě volitelného předmětu. Takový nápad dostalo ministerstvo školství.

Nově by se romskému jazyku, kultuře i historii měli věnovat ve výuce i učitelé. "Podporujeme vzdělávání etnických menšin. Chceme, aby bylo na školách povědomí i o romském jazyce a kultuře. Je nedílnou součástí těchto dětí. Je správné, aby byla i ve škole, kam chodí," řekla středečním Lidovým novinám vrchní ředitelka sekce speciálního vzdělávání na ministerstvu Klára Laurenčíková.

Cílem ministerstva je dostat do základních škol více romských dětí, které jsou nyní automaticky posílány do bývalých zvláštních škol, jež však mají sloužit výhradně dětem s lehkým mentálním postižením. Pokud budou děti docházet do běžných škol, chce ministerstvo, aby se v nich dozvídaly i o své kultuře a jazyce. Podle odborníků je zavedení romštiny do škol pozitivní i pro neromské děti. Budou se s Romy setkávat v lavicích, měly by znát i jejich původ, historii a jazyk. Pomohlo by jim to zlepšit vnímání romské problematiky, uvádí deník.

Podle LN studie i analýzy ukazují, že romské děti mají po příchodu do školek a škol mnohem větší problémy s českým jazykem než například s matematikou. V jejich rodinách se často mluví pouze romsky nebo "smícháním" romštiny a češtiny. Navíc mívají často i velmi malou slovní zásobu. I proto by učitelé měli umět alespoň základy romštiny, aby mohli těmto dětem lépe porozumět a provést je vzdělávacím systémem.

"Když do školy přijde například německé dítě, věnují mu všichni téměř nadstandardní péči. U romských dětí se ale nic takového neděje, přitom ani oni často úplně nerozumí," upozornil Ondřej Klípa z Rady vlády pro národnostní menšiny.

V nebližší době by měla ve vybraných školách s "význačným zastoupením žáků romského etnika" odstartovat pilotní zkouška materiálů a podkladů pro výuku romského jazyka. Podklady a materiály byly z angličtiny přeloženy do českého jazyka, severocentrálního romského jazyka a do olašské romštiny. Dostat se mají i na vysoké školy k budoucím učitelům.

O romské kultuře a historii by se podle LN měly děti dozvídat například v dějepise a s romským jazykem se setkat třeba v občanské výchově. "Používat romštinu by ale mohli učitelé ve všech předmětech. Znám učitelku matematiky, která ji používá například při slovních úlohách," dodal Klípa.

Zavedení romštiny do škol vítají i organizace, které se touto problematikou zabývají. "Volitelná romština je jednou z možných podpůrných či vedlejších cest. Důležitější je ale, aby se romské děti učily rády česky, aby věděly, že jde o jazyk většinové společnosti, která je přijímá a respektuje. A aby cítily, že jim tato společnost poskytne standardní míru bezpečí a dá rovnou šanci uspět," uvedl Jan Stejskal z koalice Společně do školy.

Další videa
Články odjinud