Letos na veletrhu KČT zahájil oslavu 130 let nepřetržitého vydávání klubového časopisu, což z něj dělá druhý nejstarší časopis na českém trhu po Květech. "Díky nepřetržitému vydávání a zaznamenávání činnosti klubu můžeme dnes dokonale rekonstruovat dějiny klubu. Je to v podstatě kronika," řekl předseda KČT Vratislav Chvátal. Podle něj má tištěný časopis místo i v dnešní době moderních technologií. Náklad se pohybuje kolem 11.000 výtisků, přičemž polovinu kupují členové klubu.

Současný vydavatel se na jeho tvorbě podílí od roku 2017. "Podařilo se stabilizovat tým dopisovatelů a chceme dávat tipy organizovaným i neorganizovaným turistům, představovat přírodu a kulturu naší země," řekl Jirásko.

Pro větší popularizaci se chystají i setkání tvůrců se čtenáři. Letos se uskuteční na Čeřínku na Jihlavsku 1. a 2. června.

KČT vznikl jen o rok dříve než časopis. Za jeho zlatou éru se považují roky 1897 až 1924, kdy jej vedl propagátor sportu, předseda Českého olympijského výboru i předseda KČT Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Časopis přežil i období komunismu, kdy vycházel pod jinými názvy a vydávali jej nejdříve krátce po roce 1948 sokolové a posléze dlouhá léta Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport.