Univerzita Palackého se už v letech 2016 a 2017 podílela na mapování kulturního a kreativního průmyslu v Olomouci a okolí. Odborníci tehdy zjistili, že místní firmy a podnikatelé v tomto oboru ročně utrží bezmála pět miliard korun. V kulturním a kreativním průmyslu na Olomoucku působí více než 1200 subjektů, které zaměstnávají na 5000 lidí.

"Nový projekt by měl vést k návodu, jak v Olomouci udržet talenty a jak maximálně využít lidský kapitál k proměně image města a ke zlepšení zdejšího podnikatelského prostředí," uvedl Bilík.

Hlavní řešitel projektu Rostislav Nétek uvedl, že Olomouc je sice líhní talentovaných lidí s nápady a vizemi, avšak mnoho z nich odchází do větších měst. Tomu má nový projekt v budoucnu zabránit.

Tým odborníků nyní dává dohromady veřejnou databázi zaměřenou na kulturní a tvůrčí průmysl a připravuje sérii kulatých stolů a workshopů. Hlavním výstupem by měla být unikátní specializovaná mapa, která zpracuje přehlednou strukturu přílivu a odlivu firem a pracovníků v Olomouci i přilehlém okolí.

Bilík upozornil na to, že kulturní a kreativní průmysl už jsou v západní Evropě výraznými tahouny ekonomik moha regionů a měst, jejich význam roste i v Česku. Odborníci odhadují, že na českém HDP se kreativní průmysl podílí třemi až čtyřmi procenty a na zaměstnanosti téměř pěti procenty.