"Nemyslím, že by prezident měl být oslaben. Myslím, že za jistých okolností může prezident odmítnout," uvedl Gerloch. Jako příklad uvedl případy, kdy by byl kandidát na ministra ve střetu zájmů nebo by byl jmenován proti vůli většiny Sněmovny. Podle Gerlocha je ústava vyvážená v rozdělení dělby mocí a každá její změna by měla být důkladně promyšlená.

Gerloch by posílil Senát v oblasti přijímání zákonů tak, aby nebyly přijímány neuvážené změny zákonů. Senátoři kvůli tomu usilují už nyní o prodloužení měsíční lhůty, kterou mají na projednávání zákonů, na dvojnásobek.

Právě případným změnám v ústavním pořádku by se chtěl Gerloch jako senátor věnovat. Sám usiluje o ústavní zakotvení českého národa a českého jazyka. "V Listině základních práv a svobod je obsažena ochrana národnostních a etnických menšin, ale v samotné ústavě není zakotvený státotvorný národ, vůči kterému se v Česku dlouhodobě působící menšiny vytvářejí," uvedl.

"V globalizujícím se světě bychom neměli zapomenout na naši národní identitu," poznamenal Gerloch s tím, že to není projev nacionalismu, ale vlastenectví. Osobně považuje za utopii kosmopolitní tezi, že úloha národů se vyčerpala. Jejich podceňování vede k extremismu a radikalismu, dodal.

Gerloch by chtěl pomoci také obvodu, kde kandiduje, s řešením dopravních problémů a obnovou zeleně. Zmínil se o tom, že za favorita je v obvodu podle průzkumů pokládán diplomat a někdejší prezidentský kandidát Pavel Fischer, jehož podporují ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Pokud by se Gerloch dostal do druhého kola, souboj s protikandidátem má za otevřený.

Vedoucí katedry ústavního práva Univerzity Karlovy Gerloch čelil kritice za výzvu svým studentům, aby pomohli se získáváním potřebné tisícovky podpisů na podporu jeho kandidatury. Gerloch vysvětloval, že nabídka směřovala k prohloubení studentské praxe při studiu ústavně-právních oborů, nakonec ale zvolil jiné formy získávání podpisů mimo akademickou půdu.