"V koncepci se navrhuje v Uherském Hradišti i ve Zlíně sloučení oddělení zobrazovacích metod a nukleární medicíny. My tento krok ale ještě podrobíme nějaké diskuzi. Nebudeme rušit nikde žádné ortopedie, jenom dojde zřejmě k přenosu některých náročných operací do jednoho centra, na jedno pracoviště," řekl hejtman. Neuvedl však nemocnici, kde by takové centrum mělo být. K 31. prosinci loňského roku byla zrušena lůžková část na infekčním oddělení zlínské nemocnice, zůstala tam jen ambulance.

Podle hejtmana se bude také diskutovat o tom, jakým způsobem nemocnice slučovat. "V tuto chvíli existuje personální holding, máme jednoho předsedu všech představenstev. Jak budeme pokračovat dál, to uvidíme. To hodně záleží na tom, jaká bude politika vlády v této věci, ministerstvo zdravotnictví vydává vyhlášku, která pak určuje, jakým směrem a co se více podporuje," uvedl hejtman.

Společné představenstvo krajských nemocnic v čele s Radomírem Maráčkem, které nemocnice vede od loňského roku, mělo koncepci rozvoje nemocnic odevzdat do konce října, podle Čunka byla hotova na konci roku. Řada zastupitelů již na konci loňského roku kritizovala to, že generel nemocnic nebyl stále zveřejněn. Minulé zastupitelstvo schválilo, že na dnešním jednání budou mít zastupitelé koncepci již k dispozici. Zastupitelé informace dostali do e-mailu při zahájení dnešního zasedání.

"Je to materiál, po kterém jsme toužili strašně dlouho, chtěl bych připomenout panu hejtmanovi, že to má velký skluz, že už nyní jsou zásadní kroky v nemocnicích, které nás vedly k tomu, abychom se o to zajímali," uvedl zastupitel Ivo Valenta (Soukromníci). Zastupitel Tomáš Pajonk (Svobodní) navrhoval, aby byl ke konceptu zpracován odborný posudek, který by ještě před schvalováním byl projednán zdravotním výborem. "To proto, že nezávislý odborný posudek může odhalit její slabá místa a třeba i předejít budoucím problémům. Zároveň tím však chceme přispět k tomu, aby byla tak zásadní věc řádně projednána s odbornou veřejností i zastupiteli, nikoliv tedy formou tajnůstkářské kabinetní politiky jako dosud," uvedl Pajonk. Jeho návrh však nebyl přijat, zastupitelé ale rozhodli, že se uskuteční seminář, který se bude koncepcí zabývat.

Zastupitel Michal Filip (ANO), který je také primářem neurochirurgického oddělení zlínské nemocnice, poukázal na chybějící koncepci. "Jak mají primáři reagovat, když koncepci neznají? Chybí přesné zadání," uvedl Filip, podle kterého by oponentura ke koncepci byla vhodná. Podle bývalého hejtmana a nynějšího zastupitele Stanislava Mišáka (ČSSD) některé nynější kroky destabilizují zdravotnictví a někteří primáři se rozhodli odejít.

Podle Čunka mohou zastupitelé schvalovat koncepci rozvoje nemocnic, ale nemohou zasahovat do konkurzů na primáře. Návrh koncepce nyní bude projednávat zdravotní výbor a dozorčí rady nemocnic. Jako řádný bod bude koncepce zařazena na další jednání zastupitelstva 23. dubna.