Brzezina oslaví v listopadu 56. narozeniny. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na Technické univerzitě v Liberci pracuje od roku 1993. V letech 2008-2015 byl děkanem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. V současné době je jejím proděkanem.

"Čeká mě hodně práce. Je na co navazovat, ale je také třeba řešit některé záležitosti jinak," poznamenal nově zvolený rektor. Škola by se podle něj měla více soustředit na základní výzkum. "Nemůžeme bádat pouze v tom, co nám firmy zadají. Kdo jiný než univerzita má rozvíjet výzkum, jenž přináší základní teoretické poznatky, které obor, ale ve svém důsledku i praxi posouvají dále," uvedl Brzezina ve svém volebním programu.

Z čela univerzity odchází po dvou volebních obdobích Zdeněk Kůs, který byl rektorem od února 2010. Podařilo se mu realizovat dvě největší investiční akce v historii školy, na kterých začal pracovat ještě jako prorektor. V kampusu vyrostl moderní ústav pro nanomateriály a pokročilé technologie za zhruba 800 milionů korun, pak přibyl i výzkumný, vývojový a výukový komplex G za půl miliardy korun. Obnovou za stamiliony postupně prošla i řada původních budov v kampusu.

Kůs na univerzitě zůstává, čemu se bude věnovat, zatím neřekl. Zhruba před dvěma týdny jej ale vláda jmenovala místopředsedou Technologické agentury ČR. "Je to jedna ze dvou klíčových agentur této země, které mají koncentrovat a poskytovat peníze na výzkum. Technologická agentura je zdrojem peněz pro mnoho výzkumných pracovišť a to i těch, která jsou ve spolupráci s průmyslem v České republice. Ročně rozděluje kolem čtyř miliard korun," řekl ČTK Kůs.