"Je to dvoustupňový orgán. Je tam možnost přezkumu, možnost obrany. Když nebude někdo souhlasit s výsledkem rady, bude se moct odvolat k přezkumné komisi, která je složena z pětice nejvýznamnějších právníků v zemi. Ta bude finálně rozhodovat. To znamená, že ministerstvo vystupuje z úlohy, která byla v minulosti velmi často diskutována," popsala Valachová změnu v procesu vydávání akreditací pro vysoké školy. V souvislosti s ukončením práce Akreditační komise poděkovala její předsedkyni Vladimíře Dvořákové.

Zákon sice souběh funkcí nezakazuje, ale oběma zároveň se Labík věnovat nechce, proto z Kontrolní rady Grantové agentury odejde. "V pátek se naposledy zúčastním zasedání předsednictva Kontrolní rady GAČR, kde to oficiálně oznámím," řekl ČTK. Rezignační dopis pak zašle Poslanecké sněmovně, která rozhodne o jeho nástupci. Myslí si, že do té doby by ho měla zastupovat místopředsedkyně Jana Geršlová.

Kvůli zákonným požadavkům na nezávislost musí opustit také Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT), kde působí jako profesor. Z dnešního jmenování měl radost, ale také mu přidělalo starosti. "Budování úřadu bude velká výzva," poznamenal. Musí být připraven statut nového úřadu, který určí základní pravidla jeho fungování. Bude ho schvalovat vláda. Mimo jiné bude ve statutu popsán také výběr hodnotitelů, kteří budou posuzovat akreditace pro určitou vzdělávací oblast.

Před spuštěním nového systému musí vláda schválit také nařízení vymezující oblasti vzdělávání a požadavky na přidělení akreditace. Spuštění nového systému bude trvat několik měsíců. "Když budu optimista, tak by to mohlo být ke konci roku, reálně ale spíše na začátku toho příštího. Také vysoké školy se tomu musejí přizpůsobit," poznamenal novopečený předseda NAÚ.

Labík je odborníkem na fyzikální chemii. V letech 2010 až 2014 byl děkanem Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT. Od loňska je předsedou Kontrolní rady Grantové agentury ČR. Byl členem mnoha pracovních skupin a odborných grémií týkajících se vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkum. Česká konference rektorů i Rada vysokých škol jeho nominaci hodnotily pozitivně.

Kladně se vyjádřily také k nominacím navrženým ministerstvem školství na další členy Rady Národního akreditačního úřadu, protože úřad do značné míry vyhověl jejich společným návrhům. Místopředsedy tak budou právník Ivan Barančík, rektor Vysoké školy logistiky v Přerově a místopředseda České konference rektorů, a Tomáš Jelínek, někdejší kancléř Univerzity Karlovy, který nyní na ministerstvu školství připravuje koncepční materiály pro vysoké školství. I oni se budou muset kvůli nezávislosti vzdát akademických funkcí, zdůraznila Valachová.

Mezi dalšími členy rady jsou například bývalý rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer, bývalý generální ředitel České televize Ivo Mathé, předseda Grantové agentury ČR Ivan Netuka a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

V přezkumné komisi zasednou Josef Bejček z Masarykovy univerzity v Brně, Aleš Gerloch z Karlovy univerzity v Praze, Milana Hrušáková z Palackého univerzity v Olomouci, Stanislav Kadečka z Masarykovy univerzity a Josef Staša z Karlovy univerzity.