Podle prezidenta asociace Václava Stárka kolektivní správci a zvláště OSA dlouhodobě zneužívají monopolní postavení a snaží se vykládat autorský zákon tak, jak jim vyhovuje. "Bohužel tomu nečinně přihlíží ministerstvo kultury. Spory mezi kolektivními správci tak ministerstvo ponechává na hoteliérech, kteří v součtu všech poplatků již dnes platí jedny z nejvyšších sazeb v Evropě," uvedl Stárek.

Podnikatelé by se podle něj měli sjednotit a jasně deklarovat, že nejsou ochotni nadále akceptovat zvyšující se nároky kolektivních správců a vyděračské praktiky. Hoteliérům podle asociace OSA vyhrožuje, že pokud nebudou respektovat jejich ceník, podají na ně žalobu s požadavkem na dvojnásobnou sazbu, jako trest za bezdůvodné obohacení.

Hoteliéři upozorňují, že letos odešel od OSA svaz OOA-S (Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl). Ochranný svaz autorský ale jeho odchod nezohlednil snížením odpovídající částky v sazbách a nárokuje si stejnou výši odměn jako v období, kdy tento svaz zastupoval. V rámci sazebníku pro příští rok prý plánuje svaz sazby opět navyšovat.

Ministerstvo kultury nyní zapracovává do návrhu novely autorského zákona připomínky komisí Legislativní rady vlády. Novela podle mluvčí resortu Simony Cigánkové "obsahuje především unijně sjednocenou úpravu kolektivní správy, sledující její řádný a plně transparentní výkon, tedy to, po čem ve svém prohlášení volají hoteliéři."

Načasování tiskové zprávy AHR podle ní svědčí o obavě, že jejich ústřední problém bude vyřešen v rámci schválení novely, a to zrušením "zastropování" licenčních odměn za provozování televizí na hotelových pokojích. "Toto kontroverzní ustanovení je problematické nejen z hlediska výkladu a používání, ale zjevně zvýhodňuje určitý podnikatelský segment na úkor jiných, a nadto je v rozporu s unijní i mezinárodní pro ČR závaznou autorskoprávní úpravou," uvedla Cigánková. Maximální zákonná částka odměny nyní činí zhruba 90 Kč za obsazený pokoj a měsíc.

OSA podle Asociace hotelů nyní vyzývá její členy, aby neuzavírali smlouvu na rok 2015 hromadně, ale přistoupili na podmínky diktované autorským svazem individuálně - v opačném případě hrozí opět vymáháním dvojnásobné sazby. "Vzhledem k tomu, že OSA obdržela informaci o hromadném zastoupení členů AHR ČR pro rok 2015, je to jen další důkaz nekalých praktik tohoto kolektivního správce. Přitom průtahy v jednání jsou na straně kolektivních správců," uvedla Asociace hotelů a restaurací.

Jen hotely sdružené v asociaci zaplatí každý rok zhruba 35 milionů korun na poplatcích za rozhlas a TV.