"Vyhláškou se to nedá odstranit. Ta se má nějakým způsobem pokusit do jisté míry regulovat spádové oblasti, aby se dostalo na všechny děti, které tam bydlí dlouhodobě. Pokud se tam děti přistěhují jen na krátké období, s tím vyhláška neudělá nic," míní Langr.

Zápisová turistika, kdy rodiče změní svému dítěti trvalé bydliště krátce před zápisem, aby spádově patřilo k vybrané škole, se v Liberci děje už několik let. Tento rok byl ale nárůst budoucích prvňáčků podle trvalého bydliště v některých oblastech rekordní. Téměř o 100 procent vzrostl například počet dětí u zápisu do prvních tříd na ZŠ Husova a ZŠ Lesní. Jde o školy, jež mají v Liberci dlouhodobě vysoké renomé.

Cestu k omezení zápisové turistiky vidí náměstek ve zdůraznění kvality dalších škol ve městě. "I školy, o kterých se nemluví v superlativech, jsou stejně dobré. Na tomto musíme zapracovat. Abychom snížily tlaky na školy, které mají dlouhodobě dobrou pověst a vyzdvihly všechny ostatní," řekl Langr. "Neumím zatím říci, jak to uděláme," dodal. Celková kapacita 21 městských škol v Liberci je dostatečná.

Novou spádovou vyhlášku budou schvalovat zastupitelé na prosincovém jednání. Úpravy v ní jsou podle náměstka mírné. "Změnu si vyžádal především vznik nové Základní školy nám. Míru. Aktualizovaná vyhláška ale obsahuje i názvy nových ulic a některé drobné korekce, k nimž došlo na základě konzultací s řediteli základních škol a odborem hlavního architekta," upřesnil Langr.

Zápisy se na všech městských školách v Liberci uskuteční ve stejný den, ve čtvrtek 22. ledna 2015. Přehled škol je na webu města.