Obavy souvisejí s tím, že Izrael nově potvrdil univerzitní status škole v osadě Ariel a právě na ni by se zákaz finanční spolupráce vztahoval. Univerzitu nedávno navštívil český velvyslanec Tomáš Pojar, a vyvolal tím protest Palestinců, kteří v tom spatřují pokus o narušení izraelsko-palestinských mírových jednání. EU tyto rozhovory podporuje a izraelskou osadnickou politiku ostře kritizuje.

Program Horizon 2020 zakazuje unii financovat vědecký výzkum v osadách. Berlín tento zákaz podle izraelského tisku rozšířil také na financování soukromých technologických společností, které působí na západním břehu. Zdroj z izraelského ministerstva zahraničí Haarecu sdělil, že vzhledem k tomu, že je "Německo nejlepším evropským přítelem Izraele, bude jakýkoli souhlas s požadavky Německa v Evropě považován za precedens a Německo se stane příkladem pro celý svět". "Chceme také zabránit tomu, aby rozhodnutí Bruselu automaticky přijímalo všech 28 členských států EU," sdělil tento zdroj.

Program Horizont 2020 zahrnuje teritoriální klauzuli pro kontakty s Izraelem. Byla podepsána před dvěma měsíci a Německo je podle izraelského tisku první ze zemí EU, která stejnou podmínku požaduje i pro bilaterální dohody s Izraelem. Izraelci prý nyní vyjednávají s Berlínem o detailech dvou dohod, které předpokládají finanční spolupráci Německa s izraelskými akademickými institucemi a podniky. První z nich vznikla v 70. letech a pravidelně se obnovuje. Pod ní poskytuje Německo 12 milionů šekelů (70 milionů korun) na společné projekty prováděnými na německých a izraelských univerzitách. Od posledního obnovení této dohody ale získala škola v Arieli status univerzity a dohoda by se mohla týkat i jí. Němci trvají na tom, že peníze nemohou být poskytovány do osad, což by znamenalo, že by univerzita v Arieli nemohla žádat o granty spolufinancované německou stranou.

Podobný problém by mohl nastat i ve druhém případě, což je finanční spolupráce ministerstev hospodářství obou států na financování průmyslového a aplikovaného výzkumu. Tato spolupráce je finančně ještě významnější než program týkající se univerzit.