V představení zazní největší "hity" české i světové opery, přičemž řadu z nich mladá generace dobře zná z reklam, filmů a her, aniž to ví. "Něco podobného děláme poprvé," řekla režisérka představení Linda Keprtová. "Nechtěli jsme jít cestou takzvaných výchovných koncertů, moderovaných koncertů pro děti, byť je to regulérní přístup. A nechtěli jsme jít cestou, že budeme obecenstvu přežvykovat známé opery v nějakém polotvaru nebo zkráceném tvaru," dodala.

Vedle čtyř mladých sólistů opery vystupují v představení dva herci v roli průvodců - Marek Sýkora z Naivního divadla jako vrátný Smetana a Petr Jeništa coby Múzák. "Já nejsem milovník opery, mě nikdy nezajímala. Okrajově jsem se jí zabýval, jen abych měl všeobecné vzdělání. Vím, kdo je Puccini, kdo je Verdi, ale abych to poslouchal, to ne. Proto hraju toho vrátného, který vlastně operu nesnáší, a tím je to pro mě jednodušší," poznamenal Sýkora. V roli si nakonec operu oblíbí a i dnes přiznal, že díky práci na představení získal k opeře úplně jiný vztah.

Námět je dílem šéfa opery Martina Doubravského a režisérky Keprtové ve spolupráci s členkou Naivního divadla Markétou Sýkorovou, která zde zužitkovala zkušenosti s mladým divákem a vytvořila barvitý příběh. Divákovi dává skrze dialog dvou naprosto odlišných postav nahlédnout do svébytného hudebně - divadelního tvaru. "Naší snahou bylo, oslovit i tu část publika, které je operní žánr cizí. Tomu odpovídá i volba hudebních čísel," řekl Doubravský. V představení zazní také třeba árie ze Smetanovy Prodané nevěsty, Dvořákových oper Rusalka a Čert a Káča či hudba z Rossiniho Lazebníka sevillského a Verdiho Rigoletta.