Připravené filmy jsou všechny ze zlatého fondu české kinematografie a reflektují dobu druhé světové války i období bezprostředně následující, kdy se odehrálo například vysídlení sudetských Němců. Promítat se budou snímky Démanty noci, Obchod na Korze, Kočár do Vídně, Spalovač mrtvol, Transport z ráje a další. "Originalita filmových klubů se odvíjí nejen od programové nabídky, ale i od atraktivnosti promítacích prostor. Mimo nepopiratelnou kvalitu těchto děl akcentujeme v projektu také nutnost předcházení společensky patologickým jevům - xenofobii, rasismu a nenávisti jako takové," řekla Huikari.

Každý film navíc doplní beseda s odborníky na témata spojená s náměty filmů. Například po projekci slavného okupačního dramatu Vyšší princip o statečnosti starého profesora postaveného tváří v tvář smrti bude následovat beseda s René Milfaitem na téma etika a mravnost.