Monografie Příběhy obyčejných šílenství je první českou vědeckou prací, která se věnuje fenoménu nové dramatiky. Ukazuje polistopadovou novou vlnu původní české dramatiky jako jedinečný fenomén: zkoumá ji na pozadí celoevropského hnutí (New European Drama), všímá si jejích zdrojů v oblasti britské či německé nebo uměleckých vlivů z literatury, filmu či televize. Sleduje také její prezentaci v médiích, referuje o událostech, které tvorbu či uvádění těchto her provázely, i o aktivitách, které sloužily k jejich propagaci, jako různá ocenění či přehlídky.

Autorka také teoreticky vymezuje zkoumanou problematiku a snaží se definovat jednotlivé tendence, žánry či typy her této dramatiky; především se zabývá současnou groteskou - coolness dramatem, politickým dramatem, ženským dramatem či dokumentárním dramatem. V přehledu v závěru první části knihy představuje české dramatiky nejmladších dvou generací.

Druhá část práce sestává z šesti esejů, které interpretují dílo nejvýznamnějších autorů nové vlny: Lenky Lagronové, Davida Drábka, Jiřího Pokorného, Ivy Klestilové Volánkové, Petra Zelenky a Petra Kolečka. Lenka Jungmannová vydala již dříve knihy, které se věnovaly právě tvorbě Lenky Lagronové, Davida Drábka a Petra Zelenky.