"Jan Vojta vystudoval scénografii, divadlem žije a vždycky ho to zajímalo," uvedla Ročňáková. V galerii se počítá se dvěma výstavami ročně, určené budou lidem, kteří přijdou na divadelní představení. "Základní koncepce je propojení s divadlem - tvorbou i životem. I do budoucna bychom rádi představovali lidi, kteří jsou spjati s divadlem, protože to sem patří," dodala Ročňáková.

Podle zástupkyně ředitele divadla Anny Čiperové se ve foyeru vystavovaly výtvarné práce i v minulosti, chyběl tomu ale koncept. Proto vedení divadla požádalo o spolupráci ředitelku Galerie Františka Drtikola v Příbrami Ročňákovou, která je podle něj zárukou kvality.

Základní kámen příbramského divadla byl položen 1. května 1957. Celý komplex, ve kterém jsou dvě divadelní scény, estrádní sál i kino, se stavěl podle návrhu architekta Václava Hilského. Opona se v divadle poprvé zvedla 12. září 1959. Od roku 2006 je budova kulturní památkou.