"Pro rok 2015 očekáváme celkové náklady na údržbu včetně DPH na rozhlednu 2,2 milionu korun a na bludiště 540.000 korun," vysvětlila ekonomicko-provozní náměstkyně Miloslava Hrdličková.

Téměř milion korun bude stát kompletní výměna všech schodů Petřínské rozhledny, na každém ze dvou schodišť, po kterých návštěvníci chodí vždy jedním směrem, je 299 schodů. Rozhlednu čeká i oprava detailů ocelové konstrukce od její paty do výšky 20 metrů za 350.000 korun a zrestaurovány či nahrazeny replikami budou také namáhané vstupní dveře. Rozhledna byla otevřena v roce 1891 jako součást Zemské jubilejní výstavy, měří 65,5 metru.

Opravy čekají také sousední Zrcadlové bludiště, které původně vzniklo pro Zemskou jubilejní výstavu v roce 1891 jako pavilon Klubu českých turistů. Za přibližně 200.000 korun bude obnoven jeho vstupní prostor s pokladnou včetně dveří. Opravena budou také další zrcadla v zrcadlové síni, která ukazují pokřivené obrazy návštěvníků. Z 12 už jich bylo nově postříbřeno devět, většina vloni, a letos přibude jedno další.

Výjimečné péče se letos dostane dioramatu na konci zrcadlového bludiště. Před restaurováním obrazu odborníci měří světlo a teplo, které na obraz působí. Slunce svítící přes prosklenou střechu ho v horní části ohřívá až na 65 stupňů Celsia, navíc na něj svítí intenzitou až 9000 luxů. Stačilo by ale i devětkrát méně. Nadměrné světlo a teplo obraz ničí, plátno vysychá, praská a malba z něj odpadává.

Až muzeum vyřeší, jak dosáhnout pro obraz optimálních klimatických podmínek, začne jeho restaurování. Náklady na první fázi se odhadují na přibližně 100.000 korun. Muzeum chce dosáhnout co možná nejpůvodnějšího vzhledu celého dioramatu, včetně prostoru před obrazem, kde stojí dělo a další předměty, které mají obraz co nejvíc přiblížit realitě.

"U příležitosti otevření pavilonu bylo instalované skutečné dělo z třicetileté války, které se v 60. letech ztratilo. Bylo nahrazené nepříliš povedenou filmařskou replikou," uvedl kurátor pražských věží Karel Kučera.

Opravy provoz na obou památkách neomezí. Rozhledna a bludiště jsou nejziskovějšími památkami ve správě Muzea hlavního města Prahy. Na vstupném na rozhlednu se loni vybralo 58,3 milionu a do bludiště 20,5 milionu korun. Provoz vyjde na 20 milionů, zbylé peníze muzeum používá na provoz ostatních budov a svou odbornou činnost. "Příspěvek hlavního města Prahy byl loni asi 38 procent rozpočtu muzea," vysvětlila náměstkyně Hrdličková. Muzeum provozuje 30 budov, 11 z nich je přístupných veřejnosti.

Rozhlednu loni navštívilo 557.394 lidí, z toho 70 procent bylo cizinců. Opačný poměr byl u návštěvníků bludiště, v celkové návštěvnosti 363.659 lidí z 65 procent převažovali Češi. Památky jsou otevřeny sedm dní v týdnu.