"Svoji roli pochopitelně hraje i současný celosvětový trend zájmu o industriální dědictví a nemalou úlohu patrně má i snaha muzea nabídnout na každou sezonu vždy něco nového," míní Velfl.

Téměř 7000 návštěvníků například přilákal interaktivní program určený rodičům a dětem s názvem Dětský den s permoníky, na tradiční hornickou Prokopskou pouť zavítalo 3000 lidí a okolo 4000 školáků si nenechalo ujít akci nazvanou Vánoce v hornickém domku a štědrovečerní šichta. Novinkami loňského rok byly programy Velikonoce ve skanzenu nebo Podzim s permoníky.

Letos chce muzeum připomenout 140. výročí světového rekordu v dosažení kilometru svislé hloubky na dole Vojtěch. "Tuto událost mezinárodního významu přiblíží vedle řady doprovodných akcí i nová stálá expozice situovaná v šachetní budově Vojtěšského dolu. Se slavnou historií příbramského hornictví se budou moci v průběhu roku 2015 seznámit prostřednictvím tematických výstav rovněž návštěvníci několika technických muzeí v Německu a na Slovensku," dodal Velfl.

Hornické muzeum Příbram vzniklo v roce 1886 a je největším muzeem svého druhu v Česku. Má více než 60 stálých expozic v historických objektech v Příbrami a v pobočkách Památník Vojna, skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum špýchar Prostřední Lhota a Muzeum zlata Nový Knín. Hornický skanzen na Březových Horách v Příbrami loni vláda zařadila na seznam národních kulturních památek.