"Myslím, že je to přesně naopak, než říká přísloví 'Pokud řinčí zbraně, múzy mlčí'. V době, kdy se válčí, lidé potřebují kulturu, už jenom proto, že to mají jako terapii, která jim pomáhá zapomenout na každodenní opravdu velké útrapy, které si snad ani nedokážeme představit," řekla ČTK Řehoříková při dnešní prezentaci nových ředitelů. Měsíc působení v Kyjevě ji v tomto názoru prý utvrdil.

Ukrajinci podle ní mají velkou touhu seznamovat se s cizí kulturou a řada z nich se velmi intenzivně zajímá o tu českou, kterou znají převážně z filmů a současné literatury. "Je tam ale řada mezer, třeba co se týče historie. Od 60. let se skoro nic nepřekládalo. Je tedy potřeba navazovat a vyplňovat ty díry," uvedla. Kromě zprostředkování kontaktů mezi českým a ukrajinským prostředí chce v kyjevském centru rozšířit výuku češtiny.

Absolventka rusistiky a ukrajinistiky na Masarykově univerzitě v Brně na postu šéfky Českého centra v Kyjevě nahradila Dagmar Ostřanskou. Její nový kolega v Madridu Škoda je bývalým novinářem a překladatelem ze španělštiny, Zachoval má za sebou dráhu publicisty, uměleckého kurátora a kulturního manažera.

Česká centra jsou agenturou ministerstva zahraničí pro propagaci České republiky v cizině. Působí ve 22 městech na třech kontinentech.