Vystavené artefakty zobrazují například divokou faunu Afriky či záhadami opředené velryby. "Najdeme zde také kovové figurální plastiky, které parafrázují spíše duchovní rozměr světa, umělcův vhled do lidské duše a emocí," uvedla mluvčí.

Kašparova díla doplní velkoformátové fotografie Václava Šilhy, který patří k uznávaným fotografům divokých zvířat a přírodních scenérií. Kvůli námětům svých fotografií procestoval všechny kontinenty včetně Antarktidy.

Jaroslav Kašpar vystudoval v letech 1987 až 1990 obor umělecké kovářství a zámečnictví na odborné škole v Turnově, ještě předtím však získal cenné zkušenosti pod vedením uměleckého kováře Pavla Revaye. Od roku 1993 vystavuje jak originální užitou tvorbu, tak volnou plastiku a reliéf. Oba póly jeho tvorby spojuje cit pro materiál a práci s ním, nápaditost, precizní provedení a především úcta a pokora k tradičnímu kovářskému řemeslu.

Václav Šilha publikuje v cestopisných a fotografických magazínech včetně zahraničních. Svou fotografickou tvorbu pravidelně prezentuje na výstavách, pořádá cestopisné přednášky a stojí i za několika knižními projekty o divoké přírodě.

Výstava v městské galerii v ulici Politických vězňů potrvá do 6. února.