"Zatím je vše ve stádiu plánů a příprav. Ale záměr je takový, že z tohoto modelu bude na 3D tiskárně vytvořena fyzická hmatatelná kopie, pravděpodobně ve skutečné velikosti, kterou si lidé budou moci prohlédnout zblízka," uvedla Hrdličková.

Staroměstskou věž spolu s mostem nechal vybudovat podle návrhu Petra Parléře císař Karel IV., jeho syn Václav ji nechal jen doplnit o dílčí výzdobu. V 60. letech minulého století byla většina gotických soch nahrazena replikami, místo nich byly v letech 2002 až 2006 zhotoveny kopie z pískovce, které jsou na věži dosud. Originály soch jsou uloženy v Lapidáriu hlavního města Prahy.

Podobně jako věž byl naskenován také celý Karlův most, socha sv. Jana Nepomuckého z kostela sv. Ducha nebo maskaron na opěrném pilíři chrámu sv. Víta. "Tato metoda je díky své šetrnosti velice vhodná pro archeologii a památky, ale vzhledem k malé povědomosti, velkým nárokům na kapacitu počítačů a také nedostatku financí je zatím využití v těchto oborech spíše výjimečné," dodala Hrdličková. Nejčastěji se proto využívá v průmyslu, strojírenství a lékařství.

U památek dokáže skenování odhalit míru narušení vnějšího pláště objektu. V sousedních zemích jsou v posledních letech díky penězům z evropských fondů často skenované celé velké památkové komplexy.