Dokumentuje téměř 100 let fotografického dění v českých zemích a na Slovensku. Zachycuje kulturní události, architekturu, památky, reklamu z 30. let, sportovní reportáže, rozvoj automobilismu, dobový život v ulicích, pražské divadelní scény, hlavně Osvobozené divadlo z let 1931 až 1938.

Vznik archivu se datuje počátkem roku 1931, kdy Alexandr Paul, Pavel Altschul a František Illek založili v paláci Adria v Praze agenturu Press Photo Service, od roku 1941 fungující pod názvem Illek a Paul. V roce 1956 se společníci rozešli a atelier i archiv se rozdělil. Alexandr Paul se dál v atelieru v Adrii věnoval dokumentaci nemovitých i movitých památek.

Archiv čítající 100.000 originálů spravuje Paulův syn, fotograf Prokop Paul. Několik let je ale archiv uložen v nevyhovujícím prostředí. Paul mladší začal krabice s negativy třídit, rád by je digitalizoval. Při vybalování krabic se objevila téměř nepoškozená výstava Český barok z roku 1969. Její obnovená premiéra pod názvem Alexandr Paul fotograf se konala v Topičově salonu v létě roku 2012 a o rok později v Muzeu fotografie a nových médií v Jindřichově Hradci.

K záchraně archivu byl ustaven spolek Archiv atelieru Paul, jehož péčí byl vypracován projekt Záchrana a zpřístupnění archivu Atelieru Paul. Záměrem je zastavení či zpomalení degradace originálních snímků, jejich uložení na bezpečném místě, vytvoření digitálních otisků pro zpřístupnění veřejnosti. Spolek uzavřel smlouvu s Národním archivem ČR jako partnerem pro zajištění archivu a dohodlo se zpřístupnění výsledků badatelské práce prostřednictvím digitální badatelny.