Podle Hasenkopfa se Mynář dopustil pomluvy svým opakovaným tvrzením, že právník je spoluautorem amnestie exprezidenta Václava Klause. Policie však neshledala důvody pro zahájení trestního řízení.

"Se závěry policie nesouhlasím. Nevím, co už jiného by mělo být podle trestního zákona pomluvou, než označení někoho před celým národem za faktického spoluautora amnestie, která vedla k hromadnému sundávání obrazů prezidenta ve školách a k žalobě prezidenta pro velezradu. Opakování tohoto tvrzení krátce po uzavření soudního smíru, který konstatoval opak, pak hraničí s pohrdáním soudem," napsal Hasenkopf v dnešním prohlášení.

Právník se proti tvrzením o autorství amnestie původně bránil žalobou na ochranu osobnosti, kterou podal nejen na Mynáře, ale i na prezidenta Miloše Zemana a prezidentskou kancelář. Spor skončil smírem, podle nějž Hasenkopf "neměl možnost ovlivnit vyhlášené znění amnestie". Mynář však vzápětí veřejně prohlásil, že Hasenkopf žalobu stáhl, protože s ní neměl šanci uspět. Právník reagoval podáním trestního oznámení, které policie následně založila jako nedůvodné.

"Požádám obvodní státní zastupitelství, aby provedlo takzvaný dozor nad postupem Policie České republiky v této věci. Neučiním tak ale hned, ale až poté, co Národní bezpečnostní úřad dokončí bezpečnostní prověrku Vratislava Mynáře. Byl jsem totiž informován o vyjádřeních mluvčího NBÚ, která mi dříve unikla, že trestní oznámení by mohlo být pro NBÚ důvodem pro dočasné přerušení prověrky," podotkl Hasenkopf, který poukázal na to, že prověrku trvá nestandardně dlouho.

Právník už dříve řekl ČTK, že novou žalobu na ochranu osobnosti na Mynáře podávat nebude - chce věc řešit pomocí trestního práva.