Regulace EU má za cíl, aby referenční sazby byly více transparentní. Zároveň je cílem sjednotit pravidla, kterým mají tyto sazby podléhat. "Podle této regulace je na území EU povoleno používání pouze těch referenčních úrokových sazeb, které jsou poskytovány schváleným administrátorem," uvedla firma.

PRIBOR, neboli Prague InterBank Offered Rate, je referenční úroková sazba patřící do rodiny tzv. IBOR (InterBank Offered Rates). Mezi nejrozšířenější IBOR patří mimo jiné LIBOR v Londýně a EURIBOR v kontinentální Evropě. Tyto sazby obecně fungují jako indikace toho, za kolik jsou banky ochotny nabídnout peníze na mezibankovním trhu a ve výsledku tedy odrážejí hodnotu peněz na trhu.

Sazba PRIBOR se stanovuje každý pracovní den v 11 hodin místního času podle přesně stanovených a veřejně dostupných pravidel. Podklady pro výpočet finální hodnoty jsou každý den administrátorovi poskytovány tzv. panelem, jenž tvoří banky, které naplnily požadavky stanovené evropskou regulací a administrátorem. V současné době jde o Českou spořitelnu, ČSOB, Expobank, Komerční banku, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.

"Získání autorizace pro CFBF podle nové evropské legislativy potvrzuje stabilitu a důvěryhodnost českého finančního trhu a bank, které se na tvorbě PRIBORu podílejí. Je to důkaz, že když mají všichni vizi, potřebnou expertizu a vůli spolupracovat, v daném případě Czech Forex Club, Česká bankovní asociace, centrální banka a administrátor, jsem schopni se dostat i na první místo v Evropě," uvedl výkonný ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek.

Společnost CFBF, se sídlem v Praze sídlí v Praze. Administraci PRIBOR převzala v polovině roku 2017 od Financial Markets Association of the Czech Republic.