Prezident Miloš Zeman minulý týden jmenoval novými členy bankovní rady ekonomy Aleše Michla (41) a Tomáše Holuba (44). Od prosince nahradí v radě viceguvernéry ČNB Mojmíra Hampla a Vladimíra Tomšíka, kterým vyprší druhé funkční období a na třetí už nemohou kandidovat. Prezident zároveň jmenoval stávající členy rady Marka Moru a Tomáše Nidetzkého viceguvernéry ČNB.

Pod Moru bude spadat agenda regulace a mezinárodní spolupráce, správní záležitosti a problematika restrukturalizace. Nidetzký bude dohlížet na obě sekce dohledu nad finančním trhem a na sekci finanční stability.

Bankovní rada řídí organizační útvary ústředí a pobočky ČNB jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci svých pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení jim svěřených agend.

Sedmičlenná bankovní rada ČNB dále určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově-politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát a nesmějí zastávat funkci více než dvakrát. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.

Guvernérem ČNB je Jiří Rusnok a dalšími členy bankovní rady Vojtěch Benda a Oldřich Dědek. Benda má v ČNB na starosti sekci měnovou, peněžní a pobočky ČNB. Dědek je zodpovědný za rozpočet a účetnictví a dále za sekci řízení rizik a podpory obchodů.

sos rot