Technici mění rozvaděče, které byly instalovány v době výstavby elektrárny, tedy před více než 30 lety. Jejich modernizaci prováděli i při letošní první plánované odstávce, která se týkala druhého bloku Dukovan.

Podle ředitele elektrárny Miloše Štěpanovského jsou tato zařízení přes dlouhodobé používání pořád funkční a v dobrém stavu. "K výměně jsme mimo jiné přistoupili kvůli přísnějším podmínkám provozu na dalších 20 až 30 let, ale i z pohledu dostupnosti náhradních dílů," uvedl.

Výměna se týká rozvaděčů, jimž se říká podružné. Podle Bezděka je to proto, že ovládají koncová zařízení. V prvním bloku budou technici měnit 278 takových technologických polí, ze kterých se ovládá přes 1100 zařízení, jako jsou pohony armatur, čerpadla či ventilátory. Na obměně rozvaděčů pracuje přes 170 pracovníků dodavatelských firem a několik desítek zaměstnanců firmy ČEZ.

Pracuje se nepřetržitě. Nejdřív přichází na řadu zajištění zařízení pro bezpečné odpojení kabeláže, následuje demontáž plechových skříní a přístrojů. "Po montáži musí pracovníci měřením ověřit stav několika tisíc kabelů, připojit tisíce vodičů, odzkoušet správnou funkci a aktuální stav zaznamenat do dokumentace," uvedl Bezděk.

Dukovanská elektrárna s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Kvůli plánovanému prodlužování její životnosti do ní ČEZ investuje dlouhodobě. Kromě již zmíněných plánovaných odstávek spojených s výměnou části jaderného paliva a kontrolami zařízení stály letos dva dukovanské bloky neplánovaně kvůli kontrolám sekundární části potrubí parogenerátoru. U čtvrtého bloku byla výroba elektřiny přerušena na devět dní a u třetího bloku na deset dní.