Zdroj s výkonem 47 megawattů má pohánět turbína, která bude spalovat buď zemní plyn nebo bioetanol. Elektrárna provozovaná jako nekomerční energetický zdroj pro potřeby krizového řízení v případě výpadku dodávky elektrické energie z přenosové soustavy ČR do distribuční soustavy na území Prahy má být schopna takzvaného "startu ze tmy". Očekává se tak, že v provozu bude pouze 400 hodin za rok, maximálně sto dní v roce.

V areálu rozvodny Třeboradice na místě stávající trafostanice kromě budovy s turbínou a 30metrovým komínem vyrostou také například kompresorová stanice zemního plynu, skladovací a servisní hala či nádrž na bioetanol. Nejbližší zástavba je zhruba 600 metrů daleko.

Nesouhlas se záměrem vyjádřily městské části Praha-Březiněves a Praha-Čakovice. "MČ Čakovice se domnívá, že takový významný záměr by měl tak významný investor předem projednat, případně prodiskutovat či vyvrátit obavy městské části. Městskou část ve věci tohoto záměru nikdo žádným způsobem v posledních letech nekontaktoval," napsaly Čakovice ve vyjádření k záměru. Proti se vyjádřili i někteří místní lidé. Komplexní posouzení dopadů výstavby elektrárny požadují i Hovorčovice.

Česká republika je podle mluvčího ekologického Hnutí Duha Jana Piňose sice pátým největším exportérem elektřiny na světě, ale zároveň i mimořádně plýtvá energií ve srovnání s EU. "Stavět nové zdroje elektřiny spalující fosilní paliva je nesmyslné, ovšem v tomto konkrétním případě se jedná o nekomerční, záložní elektrárnu pro krizovou situaci výpadku elektřiny, způsobenou například živelnou katastrofou," reagoval pro ČTK.

Jde tedy podle něj spíše o bezpečnostní investici než energetickou, což je prý něco podobného jako záložní dieselagregát pro nemocnici. "Sporná otázka je tedy spíše ekonomická než ekologická - kdo investici zaplatí? Chtějí Pražané takové zvláštní připojištění?" dodal Piňos.

Naopak pražský magistrát, Středočeský kraj a radnice Prahy 18 se záměrem problém nemají. Magistrátní odbor bezpečnosti a krizového řízení dokonce upozornil, že nutnost vybudování tohoto záložního zdroje elektrické energie vyplynula z vyhodnocení cvičení Blackout, které se uskutečnilo loni na konci února.

Pražská energetika (PRE) původně chtěla podobnou elektrárnu stavět na severu v blízkosti Čimického háje. Proti záměru ale protestovali místní obyvatelé a výstavbu odmítlo i tehdejší vedení Prahy 8. I záměr záložního zdroje u Třeboradic loni společnost přepracovala.