V letošním roce projekt zaznamenal rekordní počet přihlášených subjektů. Odborná porota z nich vybrala osm, které ocenila titulem Vizionář 2014. Účelem projektu je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků.

"Cílem našeho projektu je najít a vyzdvihnout firmy a podnikatele s vizionářským přístupem k podnikání, kteří jdou s realizací svých nápadů za hranice běžné podnikatelské vynalézavosti," uvedl předseda řídicí rady sdružení David Kratochvíl.

Vizionáři pro rok 2014 se staly společnosti 3Dsimo a 3D pero 3Dsimo, Hedviga Group za technologii pomalého termického rozkladu, Projektmedia za interaktivní zařízení pro výuku Magic Box, Proma Reha za bariatrické lůžko Titan, Tablet Media za tabletový týdeník Dotyk či Turistika.cz za spojení videa s mapou pro účely plánování cest a výletů.

Dalšími oceněnými jsou Výzkumný ústav stavebních hmot za protivýbuchové odpadkové koše a Zemědělský výzkum za vyšlechtění druhu čmeláka využitelného při opylování zemědělských plodin.

Čestné uznání odborné poroty za společenský přínos v inovativním přístupu k exportu obdržela společnost Pivovary Lobkowicz Group.