Nový ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jan Mládek uvedl, že se chce podívat na to, zda regulace, která je v současnosti nastavena, odpovídá potřebám rozvoje obchodu a zda jsou dostatečně rovnovážně nastaveny vztahy mezi dodavateli a odběrateli. MPO podle něj také plánuje zavést systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

"Lapidárně řečeno a trochu s nadsázkou nám bude zákonem o významné tržní síle diktovat, jak máme či můžeme nakupovat od našich dodavatelů, novelou zákona o potravinách určeno, co a jakým způsobem prodávat, a aby to bylo úplné, nám zákonem nařídí, kdy mohou být naše prodejny otevřeny či musí být zavřeny," uvedl Juračka.

Podle něj v současné době, bez ohledu na potřebný rozvoj evropského společného trhu, klesající kupní sílu, ale i na možný potenciál obchodu podporující ekonomický růst, musí obchodní sektor čelit více či méně úspěšným pokusům o zásadní regulaci tohoto trhu.

Posuzování vývoje spotřebitelských cen ze strany státní administrativy se podle Juračky dlouhodobě soustředilo výhradně na marže obchodníků a zcela pomíjí dodavatelský řetězec. "Ignoruje pozitivní vlivy našeho, na evropské poměry velmi silného konkurenčního prostředí, jako pilíře tržní ekonomiky. To je špatná zpráva pro ekonomiku, pro podnikání a především pro spotřebitele," dodal šéf svazu obchodu.

Podle Mládka povedou další kroky vlády k oživení domácí poptávky. Mezi hlavní priority Mládka patří dobře fungující vnitřní trh EU. "Je zcela zřejmé, že v řadě oblastí je vnitřní trh spíše iluzorní či vyjádřením přání než realitou, a to zejména v oblasti služeb. Budeme chtít pracovat aktivně v EU, abychom stále ještě neduživý potenciál vnitřního trhu pomohli uvolnit," uvedl Mládek.

Ministr chce také posílit postavení spotřebitelů jak v evropském, tak v domácím pojetí. Zlepšit chce práci dozorových orgánu, jako je Česká obchodní inspekce. "Z časovým výhledem poloviny příštího roku připravíme i systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který jim nabídne účinný, rychlý a dostupný nástroj k řešení jejich sporů ze smluv, které uzavřeli," dodal Mládek.