Celní úřad se při dovozu léků a potravinových doplňků cíleně zaměřuje na kontrolu těchto zásilek z důvodu ochrany zdraví občanů. Při jedné takové kontrole se celníkovi zdál podezřelý obsah zásilky, ve kterém byly plastové dózy označené jako potravinový doplněk „Synedrex‟, u kterých bylo porušeno originální balení.

Kontrolou bylo zjištěno, že obsahují červenobílé kapsle s bílý práškem, který po provedení narkotestu NIK pozitivně reagoval jako amphetamin a metamfetamin. Celkem bylo v sedmi zásilkách nalezeno 42 dóz s celkovým obsahem 1 886 kapslí.

Kapsle s drogou byly převezeny na odbornou expertízu k určení vlastní hmotnosti a čistoty zajištěné drogy. Cena jednoho gramu amphetaminu nebo metamfetaminu se na černém trhu pohybuje okolo 1 000 Kč.

Dovoz nebo vývoz těchto látek v zásilkách je možno kvalifikovat jako trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládaní s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

kpt. Ing. Šárka Miškovská Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně FOTO: Celní správa