Motorizovaná hlídka strážníků se ihned vydala za vozidlem, jehož řidič se dopustil přestupku. Řidič vozidla zastavil jen o dvě ulice dál, a to přímo v křižovatce, kde chtěl z vozidla vystoupit. Strážníci u vozidla zastavili a přistoupili k řidiči s výzvou k prokázání totožnosti a rovněž požadovali vysvětlení, co ho vedlo k porušení dopravních předpisů. To po chvíli zjistili. Muž totiž po vystoupení z vozidla měl nekoordinované pohyby a z jeho dechu byl cítit alkohol.

Hlídka muže vyzvala, aby se podrobil orientační dechové zkoušce. Muž souhlasil, ale jak se záhy ukázalo, díky své silné podnapilosti nebyl schopen orientační dechovou zkoušku provést. Protože vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byla celá věc na místě předána Policii ČR k dalšímu opatření.

Bc. Rudolf Rubeš Kancelář ředitele – Tisková skupina Městská policie hl. m. Prahy