Lahev byla hasiči zajištěna a poté byla jako nález předána Městu Lázně Bohdaneč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nebezpečný materiál a Služby města odmítly lahev převzít, neboť na to nemají pro tyto nálezy patřičně vybavené skladové prostory, bylo strážníkem ve spolupráci se samosprávou Města zajištěno předání lahve výrobci lahví.