Primátor Martin Baxa ve své řeči neopomněl zdůraznit významnou úlohu městských strážníků v oblasti veřejného pořádku. Připomněl, že je čeká těžká a zodpovědná služba při dohledu na pořádek ve městě, zajišťování bezpečnosti občanů, ochraně majetku a dalších činnostech.

V průběhu přípravného kurzu si čekatelé osvojili řadu znalostí z právních norem, potřebných pro výkon povolání strážníka a seznámili se s nařízeními a vyhláškami města. Jeho součástí byl rovněž výcvik sebeobrany, střelecká příprava a poskytování první pomoci.

Na veřejný pořádek v Plzni tedy teď dohlíží 261 strážníků.

Pužmanová Jana tisková mluvčí MP Plzeň FOTO: MP Plzeň