Středa 27. října 2021
Oblačno 13°C

Energie psané na majitele bytu, nebo na nájemníka? Pozor na neplatiče i vysoké zálohy

 • Autor: ula - 
  20. 2. 2020
  05:45

  Zhoršující se situace na trhu s bydlením výrazně snižuje šance lidí pořídit si vlastní střechu nad hlavou. Zejména ve větších městech je tak jediným cenově dostupným řešením bydlet v pronajatém bytě. Přináší ale i výhody, např. nemusíte platit žádné větší opravy, protože je hradí majitel. Ten také musí podle zákona platit úhrady vodného, stočného a teplárnám za teplou vodu. Nájemníkovi je poté promítne do nájmu. Co však součástí nájmu být nemusí, jsou platby za energie. Vyplatí se tedy jejich přepis na nájemníka?

 • 1.Když zálohy na energie řeší vlastník bytu

  Majitel nemovitosti má v tomto případě dokonalý přehled o spotřebě a uhrazených zálohách, které sám posílá dodavateli plynu nebo elektřiny. Nájemník tak žádnou kontrolu o vlastní spotřebě nemá a jsou-li nějaké přeplatky, musí věřit, že mu je vlastník bytu vrátí.

  Na druhou stranu vlastník je zase povinen hradit zálohové platby, ať už mu je pak nájemník zaplatí, nebo ne. Nájemník může tyto služby hradit určitou paušální částkou jako součást nájemného, takže případné přeplatky či nedoplatky v každoročním vyúčtování se ho teoreticky nemusí týkat. Majitelé bytu tedy raději používají způsob dle zákona č. 67/2013 Sb., což znamená, že spotřebovanou energii a výši záloh nájemníkovi vyúčtují po skončení každého zúčtovacího období.

  „Podklady k vyúčtování je majitel povinen předat nájemci k nahlédnutí, pokud ho o to písemně požádá. Vzniknou-li za neplacení energií jakékoli dluhy, musí je samozřejmě zaplatit majitel bytu a následně vymáhat po nájemci,“ upozorňuje Markéta Witoszová, energetická analytička portálu Ušetřeno.cz.

  Je lepší mít energie psané na majitele bytu, nebo na nájemníka? Je lepší mít energie psané na majitele bytu, nebo na nájemníka? | Profimedia

 • 2.Změna výše měsíčních záloh

  Podle zákona má vlastník bytu právo změnit nájemci tuto částku, pouze když má k tomu řádný důvod. Tím může být třeba změna dodavatele, jeho ceníku anebo přistěhování dalších osob do daného bytu.

  Je lepší mít energie psané na majitele bytu, nebo na nájemníka? Je lepší mít energie psané na majitele bytu, nebo na nájemníka? | Profimedia

 • 3.Energie přepsané na nájemníka

  V tomto případě se o komunikaci s dodavatelem energií, placení i vyúčtování stará přímo nájemník. Majitel bytu tak může vše vypustit z hlavy. Pokud se ovšem z jeho nájemníka vyklube neplatič, dodavatel může nechat odmontovat měřidlo, aniž by se o tom majitel bytu včas dozvěděl. Přitom náklady na odpojení a opětovné připojení elektřiny se mohou vyšplhat až do několika tisíc korun.

  „Na druhou stranu, těch slušných nájemníků je pořád mnohem více a jim lze přepis energií na sebe jednoznačně doporučit. Jestliže si nájemník sám hlídá spotřebu elektřiny, přiměje ho to s ní více šetřit. Zároveň má možnost změnit dodavatele a ušetřit tak ještě více, třeba i několik tisícovek korun ročně,” říká Witoszová.

  Je lepší mít energie psané na majitele bytu, nebo na nájemníka? Je lepší mít energie psané na majitele bytu, nebo na nájemníka? | profimedia

 • 4.Přepsání odběrného místa z vlastníka na nájemníka

  Vlastník bytu může snadno provést převod energie na nájemce buď na pobočce dodavatele, nebo online formou. Podle zákona musí dodavatel tuto žádost vyřídit do 30 dní, ale obvykle to trvá kratší dobu. Majitel bytu má možnost přenechat veškeré starosti s přepisem odběrného místa nájemníkovi. Stačí, když podepíše žádost o ukončení odběrného místa bez demontáže měřidla a plnou moc pro nájemníka, aby jej mohl zastoupit a zařídit přepis sám. V případě, že se později nájemník odstěhuje a místo něj nepřijde nový, musí majitel bytu přepsat odběrné místo opět na sebe. 

  Je lepší mít energie psané na majitele bytu, nebo na nájemníka? Je lepší mít energie psané na majitele bytu, nebo na nájemníka? | profimedia

 • 5.Přepsání odběrného místa při změně nájemníka

  Pokud místo nájemníka, který sám hradí energie a stěhuje se pryč, přichází nový nájemník, musí se spolu domluvit na převodu odběrného místa. Majitel bytu by si ale měl ohlídat, že po původním nájemníkovi nezůstaly žádné nedoplatky a že k přepisu energií na nového nájemníka skutečně došlo.

  Jestliže by nějaké dluhy zbyly, dodavatel by je sice vymáhal po původním nájemci, ale technik by samozřejmě přišel odpojit elektroměr nebo plynoměr do majitelova nájemního bytu. A jak už bylo řečeno, za znovuzapojení měřidla si dodavatelé účtují nemalé poplatky. Navíc u plynoměru musí být ještě provedena nová revizní zkouška.

  Je lepší mít energie psané na majitele bytu, nebo na nájemníka? Je lepší mít energie psané na majitele bytu, nebo na nájemníka? | Profimedia

 • 6.Shrnutí hlavních rozdílů

  Energie řeší vlastník bytu       

  • Vhodné pro krátkodobé nájmy
  • Majitel bytu má veškeré výdaje za energie pod kontrolou         
  • Zúčtování přeplatku či nedoplatku řeší majitel              
  • Změnu měsíčních záloh musí majitel nájemníkovi řádně zdůvodnit                
  • Nájemník má právo vznést námitku proti vyúčtování ze strany vlastníka bytu

  Energie řeší nájemník

  • Vhodné pro dlouhodobé nájmy
  • Platby za energie řeší pouze nájemník, a má tak spotřebu pod kontrolou
  • O měsíční zálohy se stará nájemník
  • Vyúčtování řeší s dodavatelem také nájemník 
  • Případné dluhy vymáhá dodavatel energií pouze na nájemníkovi                                                         
Zobrazit celou diskusi
Další videa