Uvažujete o osobním bankrotu? Cesta z pavučiny dluhů prošla řadou změn

 • Autor: ula - 
  22. 1. 2018
  06:25

  Od 1. ledna 2018 platí nová pravidla pro výpočet srážek z příjmů dlužníka v osobním bankrotu. Výše životního minima sice zůstává stejná jako v minulém roce, došlo však k navýšení normativních nákladů na bydlení. A tím pádem také k mírnému zvýšení nezabavitelných částek pro dlužníka i jím vyživované osoby. Jaké jsou další novinky v oddlužení a jak si spočítat, kolik vám letos zůstaneme z výplaty?

 • 1.Kdo může žádat o oddlužení?

  Pokud jste se zapletli do pavučiny dluhů, ze které nemůžete najít cestu ven, může pro vás být řešením právě oddlužení fyzických osob neboli osobní bankrot. Stačí splnit tři základní kritéria.

  Prvním z nich je, že máte dluhy alespoň u dvou, či dokonce více věřitelů. Dále musí být zjevné, že své dluhy nejste schopni po delší dobu splácet.

  „Jednorázový výpadek splátek ještě sám o sobě není důvodem pro vstup do oddlužení fyzických osob. Pokud se jedná pouze o krátkodobý jev, měl by se dlužník v první řadě pokusit domluvit se svými věřiteli na odkladu či úpravě výše splátek,“ říká Pavel Staněk, advokát z České asociace věřitelů. Solidní věřitelé se podle něj v těchto případech zpravidla snaží dlužníkům vyjít vstříc. Pokud jste však se splátkami v prodlení již měsíce bez vidiny zlepšení, nebo dokonce některé z vašich dluhů přerostly do fáze exekuce, je namístě začít o vstupu do oddlužení uvažovat.

  Třetí podmínka potom stanoví, že žadatel o osobní bankrot musí být schopen v následujících 5 letech splatit alespoň 30 procent z celkové výše svého dluhu. „Do té se vedle samotné dlužné částky počítají také úroky a poplatky, které dlužníkovi před vyhlášením osobního bankrotu vznikly. Vedle různých smluvních pokut mezi ně patří například soudní výlohy nebo náklady na exekutora,“ upřesňuje Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

  Uvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změnyUvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změny | 

 • 2.Jak oddlužení probíhá?

  Celý proces oddlužení začíná vypracováním a podáním příslušného návrhu, který musí obsahovat osobní údaje dlužníka či jeho zákonného zástupce, navrhovaný způsob oddlužení (tedy zda oddlužení proběhne pomocí splátkového kalendáře či zpeněžením majetku), informace o dosud nabytých dluzích, údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední tři roky, očekávané příjmy dlužníka v následujících pěti letech nebo informace o dřívějších insolvenčních nebo obdobných řízeních.

  Video Kamilu topily dluhy: Pět let bude žít v osobním bankrotu - Blesk TV
  1080p 720p 480p 360p 240p

 • 3.Co musí návrh obsahovat?

  Návrh musí ve spolupráci s dlužníkem připravit a podat některý z akreditovaných odborníků. „Dříve si dlužník návrh na oddlužení mohl sepsat sám, popřípadě jím mohl pověřit libovolnou jinou osobu. Od loňského července ale platí, že ke zpracování a podání návrhů jsou oprávněni pouze zástupci právnických profesí, tedy advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci,“ vysvětluje Řeháček.

  Loňská novela insolvenčního zákona tak vyřadila ze hry tzv. oddlužovací agentury, které v minulosti v některých případech kvůli finanční odměně doporučovaly oddlužení i osobám, u kterých bylo předem zřejmé, že podmínky osobního bankrotu nemohou splnit. Za zpracování návrhu přitom inkasovaly i desítky tisíc korun.

  Uvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změnyUvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změny | 

 • 4.Na kolik vás návrh vyjde?

  V souvislosti s tím byla od července 2017 stanovena také maximální částka, kterou dlužníci zpracovatelům za přípravu návrhu zaplatí. V případě oddlužení jednotlivce jde o 4000 korun, u návrhu na společné oddlužení manželů pak maximálně 6 000 korun. Tyto částky se však platí pouze v případech, kdy návrh zpracovává advokát, notář, insolvenční správce či exekutor. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace na žádnou odměnu nárok nemají.

  Za přípravu návrhu se také nově zpracovateli neplatí předem. „Zpracovatel svou odměnu získá až po zahájení insolvenčního řízení, a to ze splátek, které dlužník pravidelně měsíčně hradí. Zájemce o osobní bankrot, který se zpravidla nachází v tíživé finanční situaci, tak již nemusí kvůli podání návrhu na oddlužení shánět finanční prostředky na jeho přípravu. Úhrada odměny zpracovatele jde vlastně na vrub věřitelů, neboť je přednostně hrazena ze splátek dluhu,“ říká Řeháček.

  Uvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změnyUvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změny | 

 • 5.Kdy je insolvenční řízení zahájeno?

  Samotné insolvenční řízení je pak zahájeno ve chvíli, kdy zpracovatel podá návrh k příslušnému krajskému soudu. Ten jej detailně zkontroluje a následně vyhodnotí, zda návrh může být přijat, či nikoliv. Před finálním schválením pak ještě probíhá tzv. přezkumné jednání a schůze věřitelů, na kterých se insolvenční správce vyjadřuje k jednotlivým pohledávkám a rozhoduje se o formě oddlužení.

  „Pokud insolvenční soud oddlužení po těchto jednáních schválí, následuje pro dlužníka pětileté období, po které musí každý měsíc odevzdávat zabavitelnou část svého výdělku, a splatit tak věřitelům alespoň požadovaných 30 procent dluhu. Při řádném splácení je celý proces završen smazáním všech v minulosti nabytých dluhů,“ vysvětluje Řeháček.

  Video 103 tisíc Čechů bankrotuje. Kdo na nich v bídě ještě vydělá? - Klára Bruclíková, Blesk Zprávy
  480p 360p 240p

   

 • 6.Kolik odevzdám a kolik mi zůstane?

  Výše srážek se odvíjí od hodnoty tzv. životního minima a normativních nákladů na bydlení a dále od počtu dlužníkem vyživovaných osob a výše jeho příjmů. „Do příjmů dlužníka se počítá nejen jeho mzda nebo příjmy z živnostenské činnosti, ale také například starobní důchod, invalidní důchod, nemocenská nebo i jednorázový finanční dar či dědictví. Výši příjmů je přitom dlužník povinen každých 6 měsíců dokládat insolvenčnímu správci,“ upřesňuje advokát z České asociace věřitelů Pavel Staněk.

  Splátky jsou vypočítávány z čistého příjmu dlužníka. Od něj je nejprve odečtena tzv. nezabavitelná částka, které v roce 2018 činí 6 225,33 koruny, a dále nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu, například dítě či manželku. Ta byla od ledna zvýšena na 1556,33 koruny na vyživovanou osobu.

  „Pokud dlužníkovi po odečtení nezabavitelných částek zbude z čisté mzdy více než 9 338 korun, veškerý zbývající příjem nad tuto částku bude použit k úhradě splátek bez omezení. Z části čisté mzdy do 9 338 korun včetně mu pak vždy náleží jedna třetina, zvýšená o jednu nebo dvě koruny, pakliže daná suma není dělitelná třemi.

  V případě, že dlužník nesplácí žádné přednostní pohledávky jako například výživné nebo dlužné pojistné na sociální zabezpečené, zůstanou mu z této částky dokonce dvě třetiny,“ popisuje výpočet srážek Řeháček z Administrace insolvencí City Tower.

  Uvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změnyUvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změny | 

   

 • 7.Příklad oddlužení Lucie

  • Svobodná a bezdětná Lucie ve věku 25 let má čistý příjem 16 tisíc korun měsíčně a dluh v celkové výši 350 tisíc korun u dvou poskytovatelů nebankovních úvěrů.
  • Po odečtení nezabavitelné částky 6226 korun (6225,33 zaokrouhleno nahoru) z jejího příjmu zbude 9774 korun. Od této částky odečteme 9338 korun, tedy zákonem stanovenou částku, kterou rozdělíme na třetiny.
  • První třetina připadne na splátky dluhů u nebankovních poskytovatelů, které patří mezi tzv. nepřednostní pohledávky.
  • Další dvě třetiny Lucii zůstanou.
  • Volně zabavitelná část čistého příjmu přesahující 9338, tedy 436 korun, bude použita na úhradu dluhu.
  • Lucie tedy bude splácet celkem 3548 korun (3112 + 436) a zůstane jí příjem ve výši 12 452 korun (6226 + 2 × 3112 + 2) měsíčně.

  Uvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změnyUvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změny | 

 • 8.Příklad oddlužení Martina

  • Ženatý Martin ve věku 45 let má tři děti, dvě ze současného manželství a jedno ze vztahu s předchozí partnerkou, které s ní žije ve společné domácnosti.
  • Jeho čistý příjem činí 25 tisíc korun měsíčně a jeho celkový dluh dosáhl 730 tisíc korun. Z toho 650 tisíc korun dluží nebankovním poskytovatelům úvěrů a zbývajících 80 tisíc korun představuje dluh na výživném na dítě z prvního vztahu, na které má dle soudního rozhodnutí hradit 3500 korun měsíčně.
  • Nezabavitelnou část Martinova příjmu tvoří základní nezabavitelná částka a dále nezabavitelné částky na manželku a dvě děti ve společné domácnosti, celkem tedy 10 895 korun (6225,33 + 3 × 1556,33 zaokrouhleno nahoru).
  • Po odečtení nezabavitelné částky zbývá z Martinovy čisté mzdy 14105 korun. Od této částky odečteme 9 338 korun, tedy zákonem stanovenou částku, kterou rozdělíme na třetiny.
  • První třetina připadne na splátku dluhu u nebankovních poskytovatelů, druhá třetina na splátku dluhu na výživném.
  • Třetí třetina a přebývající 2 koruny zůstanou Martinovi. Volně zabavitelná část čistého příjmu přesahující 9 338, tedy 4 767 korun, bude použita na úhradu dluhů (část na výživné a část na nebankovní úvěry).
  • Martin tedy bude splácet celkem 10 991 korun (2 × 3112 + 4767) a zůstane mu příjem ve výši 14009 korun (10895 + 3112 + 2) měsíčně.

  Uvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změnyUvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změny | 

 • 9.Splatit 30 procent dluhu možná už nebude potřeba

  Ministerstvo spravedlnosti plánuje v letošním roce znovu předložit tzv. oddlužovací novelu, která by nově měla zpřístupnit osobní bankrot většímu počtu dlužníků. Za tímto účelem přichází s tzv. nulovou variantou oddlužení, která odstraňuje současnou podmínku splacení 30 procent dluhu.

  „Dlužník by tak svůj dluh nově splácel sedm místo současných pěti let, ovšem úspěšné oddlužení a smazání všech závazků by nebylo limitováno žádnou minimální částí dluhu, kterou by bylo nutné splatit,“ vysvětluje Řeháček a dodává, že návrh ministerstva považuje za smysluplný: „Ve své praxi se osobně setkávám s lidmi, kteří mají zájem o návrat do normálního života a rádi by za tímto účelem spláceli maximum ze svých dluhů. Bohužel dnes tuto možnost nemají právě proto, že by během pěti let dokázali splatit jen nižší část dluhu, než je požadováno.“

  S návrhem naopak nesouhlasí věřitelé, kteří se obávají, že odstranění minimální hranice bude pro dlužníky signálem, že své dluhy nemusí platit.

  Uvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změnyUvažujete o oddlužení? Pozor na tyto změny | 

Doporučujeme

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa