Pracovní neschopnost přehledně: Na jaké peníze máte nárok?

Autor: ula - 
8. srpna 2016
06:02

Pracovní neschopnost je statisticky nejčastější příčinou poklesu příjmu z důvodu změny zdravotního stavu. Ročně je u nás vystaveno 1,2 milionu neschopenek. Výpadek příjmu kvůli nemoci může mít velký dopad na stabilitu vašeho domácího rozpočtu. Kolik vlastně dostanete od státu?

Náš zdravotní stav se změní natolik, že není možné pracovat – lékař vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, lidově řečeno „neschopenku“.

Pracovní neschopnost je statisticky nejčastější příčinou poklesu příjmu z důvodu změny zdravotního stavu. Ročně je vystaveno v průměru 1,2 mil. pracovních neschopností, s průměrnou délkou léčení 44 dnů. Nejčastějším důvodem pracovní neschopnosti jsou nemoci dýchací soustavy, které tvoří třetinu všech příčin. Následují nemoci svalové a kosterní soustavy. Vnější poranění a úrazy tvoří překvapivě 13 % všech příčin.

Jaké dávky od státu můžeme získat?

V případě pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada mzdy a nemocenská. První tři dny trvání nemoci nejsou žádným způsobem kompenzovány. Od 4. dne do 14. dne je vyplácena náhrada mzdy zaměstnavatelem a od 15. dne nemocenská. „V obou případech platí, že je vypláceno 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Nemocenská je vyplácena nejdéle po dobu 380 dní. Potom je zaměstnanec uznán zdravým a vrací se do zaměstnání nebo je mu přidělen invalidní důchod,“ vysvětluje Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners. 

Co je podmínkou pro získání nemocenské?

Nárok na nemocenskou dávku vzniká v případě, že pracovní neschopnost trvá déle než 14 dní a zároveň vznikl nárok v době účasti na nemocenském pojištění (zaměstnání). Dále platí, že není vykonávána stejná pracovní činnost, ze které je nemocenská poskytovaná, a nárok je řádně uplatněn. Uplatnění nároku probíhá přes zaměstnavatele, kterému musí být předložena neschopenka vystavená lékařem. Zaměstnavatel se již o všechno postará.

Jak je to u OSVČ?

Osoby samostatně výdělečně činné to mají komplikovanější. Nárok na pracovní neschopnost získávají na základě dobrovolné účasti na nemocenském pojištění. Výše denní dávky nemocenské potom odpovídá 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Nemocenská je jim vyplácena až od 15. dne pracovní neschopnosti. Neschopenku vystavenou lékařem musí OSVČ doručit na správu sociálního zabezpečení.

Výše nemocenské za jeden den a za 30 dní podle příjmu žadatele

Výše hrubé mzdy

Výše čisté mzdy*

Nemocenská za den

Nemocenská za 30 dní

12 000 Kč

10 335 Kč

214 Kč

6 420 Kč

14 000 Kč

11 710 Kč

249 Kč

7 470 Kč

16 000 Kč

13 085 Kč

285 Kč

8 550 Kč

18 000 Kč

14 460 Kč

320 Kč

9 600 Kč

24 000 Kč

18 600 Kč

427 Kč

12 810 Kč

30 000 Kč

22 740 Kč

518 Kč

15 540 Kč

*Čistá mzda je počítána bez slev na dani.

Zdroj: Partners

josef ( 8. srpna 2016 07:43 )

Super státní zlodějna.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud