ONLINE CHAT
Dobrý den, mám tři roky do důchodu a dostala jsem v práci výpověď. Už si jinou práci nechci hledat, co mi na ty tři roky doporučíte ?(Věra)
Foto
Pokud jste ukončila výdělečnou činnost, máte možnost se zaevidovat jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce. Můžete také odejít do předčasného starobního důchodu, který je však trvale krácen. Dobu pojištění do dosažení důchodového věku si také můžete dobrovolně uhradit po podání přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Bližší informace Vám poskytnou na okresní správě sociálního zabezepčení, rozhodnutí je však zcela na Vás.
Dobrý den, chci se zeptat, zda dostanu od ČSSZ podrobný výpočet starobního důchodu jako je informativní list včetně vyloučených dob a vyměřovaciho základu nebo pouze celkovou výši důchodu. Děkuji.(Petr)
Foto
Ano, součástí rozhodnutí o přiznání důchodu je také osobní list důchodového pojištění, který obsahuje Vámi zmiňované doby. V odvodnění rozhodnutí pak Česká správa sociálního zabezpečení popisuje výpočet Vašeho důchodu, z rozhodnutí se tedy nedozvíte pouze celkovou výši důchodu.
Dobrý den, mamka minuly rok ovdovela a do starobniho duchodu ma jit az za tri roky, po roce od smrti manžela ztraci narok na jeho duchod, chtela bych se zeptat, kdyby sla do predcasneho duchodu, zda ji zustane narok na cast jeho duchodu, dekuji(Zuzana Hejneková )
Foto
Pokud budou splněny podmínky nároku na vdovský důchod do dvou let od poslední výplaty vdovského důchodu, bude nárok na vdovský důchod Vaší maminky obnoven. Odchod do předčasného starobního důchodu nárok na další pobírání vdovského důchodu neovlivní, musí splnit jinou zákonnou podmínku pro jeho obnovu.
Manžel pracoval na šachtě 10 let, nyní má 55 let, slyšel, že je možné odejít do důchodu dříve právě z toho důvodu, že byl horníkem, je to pravda a za jakých podmínek?(Jana Veleková)
Foto
Z výše poskytnutých informací není možné tento dotaz zodpovědět, prosíme, obraťte se na okresní správu sociálního zabezepčení dle místa Vašeho trvalého bydliště.
Dobrý den, je mi 53 let, pracuji od roku 1983 , tj 35 let a měla jsem dvě materské v cekové době 6 let. Pojištění placeno celou dobu. Kdybych dejme tomu teď skončila, ale do důchodu mám jít správně až v 64 a 8 měsících, co by se dělo? Nedostávala bych žádný důchod, resp. mám na něco nárok když jsem odváděla daň 35 let , ale nedodržím věk odchodu do důchodu o 11 let? díky(Edita)
Foto
Pro přiznání starobního důchodu je potřeba splnit dvě podmínky - dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. Podmínky musí být splněny současně, nelze tedy přiznat starobní při získání potřebné doby pojištění, pokud Vám do dosažení důchodového věku chybí doba delší než zákon stanovuje. Můžete odejít do tzv. předčasného starobního důchodu při dosažení věku 60 let, pokud jste získala dobu pojištění alespoň 35 let, tento důchod však bude trvale krácen.
Dobrý den,pracoval jsem v letech 1992-1997 v Rakousku.Potvrzení mám,zjistil jsem,že má nárok na důchod v Rakousku,co musím proto udělat?(Petr Němec)
Foto
O důchod z Rakouska, kde jste v letech 1992-1997 pracoval, si můžete požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezepčení dle místa Vašeho trvalého bydliště. Česká správa sociálního zabezpečení postoupí Vaši žádost rakouskému nositeli důchodového pojištění, spolu s potrvzením o dobách zaměstnání, které jste získal i v České republice.
Dobrý den, dne 5.4.2018 jsem dovršil věku 63 let. Do důchodu bych měl tedy jít 5.8.2018. Nevyplatilo by se mi (s ohledem na výši důchodu) odpracovat ještě navíc 90 dní?(Bohuslav)
Foto
Pokud budete po dosažení důchodového věku nadále vykonávat výdělečnou činnost, je možné zvolit datum přiznání starobního důchodu až ode dne pozdějšího. Každých 90 dnů výdělečné činnosti po důchodovém věku bez pobírání důchodu je totiž hodnoceno 1,5 % výpočtového základu pro výpočet důchodu. O určení vhodného data přiznání starobního důchodu doporučujeme obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení dle Vašeho místa bydliště nebo na Call centrum České správy sociálního zabezpečení (telefonní číslo 800 050 248), kde s Vámi tuto problematiku proberou a doporučí Vám její řešení.
Dobrý den.Mam dotaz :Ve třetím stupni ID,kolik si člověk může vydělat v práci? Další dotaz: Může také si vydělat i v zahraničí? Děkuji za odpověď (ALEX )
Foto
Pobírání invalidního důchodu jakéholiv stupně není omezeno výdělečnou činností, pouze zdravotním stavem poživatele tohoto důchodu.
Jak moc se dá věřit informativnímu listu důchodového zabezpečení. Jsou údaje v něm uvedené pravdivé?(Voráč)
Foto
Informativní osobní list důchodového pojištění obsahuje údaje, které má o době Vašeho zaměstnání/pojištění a dosahovaných výdělcích Česká správa sociálního zabezepčení ve své evidenci. Neobsahuje však úplný výčet dob, které budou při výpočtu důchodu hodnoceny, neboť některé, tzv. náhradní doby pojištění dokládáte až při sepsání žádosti o důchod. Jedná se např. o dobu studia, vojenské základní služby, péče o dítě do 4 let věku apod.
Dobrý den, než jsem šel do starobního důchodu pobíral jsem PID. Navíc jsem pečoval více jak 5 let o svou 90 letou maminku ve společne domáctnosti. Z úřadu práce jsem měl potvrzeni o její péči, která vyžadovala 24 hodinový dohled s pomocí placených sociálních služeb. Ale na pobočce ČSSZ při žádosti o starobní důchod mi toto paní neuznala,s tím že pouze nezaměstnaným. Mohu poprosit o vysvětlení, děkuji (Luboš)
Foto
Pro hodnocení doby péče o osobu blízkou, která byla uznána alespoň ve II. stupni závislosti na péči jiné osoby, při výpočtu důchodu, je třeba doložit kladné rozhodnutí okresní správy sociálního zabezepčení o této péči. Ta při jeho vydání vychází nejen z prokázání doby péče, ale také jejího rozsahu. Bez tohoto rozhodnutí není možné dobu péče o maminku hodnotit. Pro bližší informace se obraťte na okresní správu sociálního zabezpečení podle místa Vašeho trvalého bydliště, případně zavolejte na Call centrum České správy sociálního zabezpečení, tel. 800 050 248.
Dobrý den, mají se lidé v produktivním věku průběžně zajímat o to, zda ČSSZ nechybí nějaké záznamy o zaměstnavatelích? Nebo to není třeba a stačí to řešit, až se doba důchodu přiblíží? Děkuji za odpověď.(Eliška)
Foto
Každý občan má nárok jednou za kalendářní rok požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění, v němž nalezne informace, které má k dispozici Česká správa sociálního zabezpečení o dobách jeho zaměstnání/pojištění a od roku 1986 o dosahovaných výdělcích. Doporučujeme požádat si o jeho zaslání dříve jak před blížícím se důchodovým věkem, např. při změně zaměstnání, aby měl občan kontrolu, zda za něj zaměstnavatel zaslal na Českou správu sociálního zabezpečení všechny evidenční listy důchodového pojištění.
Dobrý den, jsem starobní důchodce a zároveň spolumajitel společnosti se smlouvou na HPP, bude mi krácen důchod, když ročně vydělávám asi 600000,-Kč. Děkuji Jiří Sýkora(Jiří Sýkora)
Foto
Pokud jste poživatelem tzv. řádného starobního důchodu, který Vám byl přiznán po dosažení důchodového věku, žádné krácení s ohledem na Vaši výdělečnou činnost nebude. Naopak máte možnost požádat si o zvýšení svého důchodu po získání 360 odpracovaných dnů při pobírání starobního důchodu v plné výši, resp. 180 odpracovaných dnů v případě pobírání starobního důchodu v poloviční výši. Podmínkou zvýšení důchodu je tedy výdělečná činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, která probíhala příslušný počet dnů po dosažení Vašeho důchodového věku. Zvýšení není prováděno automaticky, je třeba si o něj požádat. Na zvýšení pak nemá vliv výše příjmu, který jste spolu s pobíráním starobního důchodu dosáhl.
Dobrý den, pracuji 23 let, teď jsem ale zůstala s tchýní doma. Na péči (3. stupeň). Vlastně jsem bez příjmu, podle čeho se mi bude doba strávená se stařenkou doma počítat do důchodu?(Ingrid Walterová)
Foto
Vzhledem k tomu, že pečujete o osobu blízkou, která je uznána osobou ve III. stupni závislosti na péči jiné osoby, bude Vám při přiznání důchodu tato doba hodnocena jako doba pojištění. Podkladem k takovému hodnocení je rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče, které bude vydáno v případě Vašeho podání žádosti o důchod nebo po skončení péče o tchýni.
Jak se hodnotí doba studia po 18 roku věku. Letos odcházím do důchodu a mám střední školu, kterou jsem dokončila v 19,5 letech neboť jsem šla až od 7 let do školy. Děkuji(Jarka)
Foto
Ve Vašem případě se při výpočtu starobního důchodu bude hodnotit i celá doba studia na střední škole, bez ohledu na to, v kolika letech jste je dokončila.
Dobrý den, z čeho se důchod vypočítává? Z nejlepších let nebo posledních let? Děkuji(Silvie)
Foto
Výpočet starobního důchodu je prováděn z tzv. rozhodného období, které činí období let 1986 až rok předcházející roku přiznání důchodu. Pokud tedy půjdete do starobního důchodu v roce 2018, je Vaše rozhodné období roky 1986-2017. Z těchto let se nevybírají žádné "nejlepší" roky, hodnotí se veškeré dosahované příjmy.
dobrý den,porodila jsem 3 děti,ale jedna dcera zemřela ve věku necelých 9 let,kolik dětí se mi bude počítat?(petra)
Foto
Pro výpočet Vašeho důchodového věku budou hodnoceny 3 děti, které jste vychovala.
Dobry den.jsem narozena v roce 1962.Mam 3 deti.Zajimalo by me.kdy mohu jit do predcasneho duchodu.O kolik se duchod krati?Mohu si pri nem provydelavat? Dekuji za odpoved.Šimonova Natasa(Šimonova Nataša)
Foto
Váš důchodový věk činí 61 let a 8 měsíců, do předčasného starobního důchodu je va Vašem případě možné odejít o 3 roky dříve. Předčasný starobní důchod je trvale krácen a do dosažení důchodového věku je omezena Vaše výdělečná činnost - pokud si chcete přivydělat, nesmí taková činnost založil účast na sociálním pojištění. Výdělek je možný na dohodu o provedení práce do maximální výše 10 tisíc Kč, která je zůčtována v jednom kalendářním měsíci u jednoho zaměstnavatele. V ostatních případech zaměstnání je omezen výdělek částkou 2 500 Kč měsíčně.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Odcházel jsem do důchodu v roce 2006. Odpracovano mám 41 roků a vypočítá mi důchod ve výši cca 10440. V minulém roce šel do důchodu kolega se z hruba stejným zapoctem roků a výpočet mu činí 11600 Kč. (Vladimír Daniel)
Foto
Na výpočet starobního důchodu má vliv nejen počet odpracovaných let, ale také dosahované příjmy v rozhodném období, tj. od roku 1986 do roku předcházejícího roku přiznání důchodu. Zároveň výpočet důchodu ovlivňují tzv. vyloučené doby, rok přiznání důchodu apod.
Dobrý den, od roku 1986 jsem vdova, po dobu studia dětí jsem pobírala vdovský důchod. Bylo mi řečeno, že až půjdu do důchodu, tak se mi vdovský důchod vrátí. Od roku 2015 jsem v důchodu, ale při zařizování mi sdělili, že mi vdovský důchod nenáleží. Je to dobře? Děkuji za odpověď Alena Koutníková, akoutnikova@seznam.cz(Alena Koutníková)
Foto
Z výše uvedených informací nelze jednoznačně tento dotaz ohledně obnovy nároku na Váš vdovský důchod zodpovědět. Obraťte se prosím na okresní správu sociálního zabezpečení podle Vašeho místa bydliště či zavolejte na Call centrum České správy sociálního zabezepečení, tel. 800 050 248.
Jsem účastníkem starého typu penzijního fondu. Jak dlouho předem je nutno přejít do nového typu fondu, aby bylo možné čerpat předdůchod. Aby se mi v 60 letech nestalo, že mám dlouhé členství v PF, ale ne v tom novem typu.(Ondřej)
Foto
S uvedeným dotazem se prosím obraťte na Váš penzijní fond, Česjá správa sociálního zabezpečení není kompetentní k jeho zodpovězení.
Pracuji jen na poloviční úvazek. Znamená to, že i můj důchod bude poloviční?(Kristina)
Foto
Rozhodnými výdělky pro výpočet důchodu jsou výdělky dosahované od roku 1986 až do roku, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu. Při výpočtu důchodu není rozhodující délka pracovního úvazku, ani jeho forma (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti). Důležité je, aby z výdělku bylo odváděno sociální pojištění.
Dobrý den, jak se prosím počítá důchod zdravému člověku - ženě, která za celý život odpracuje minimum let, je 3x na mateřské a rodičovské dovolené a po ní už je pouze na úřadu práce vedena jako uchazeč o zaměstnání? Velice Vám děkuji za odpověď.(Magdaléna Jahodová)
Foto
Podmínkou nároku na starobní důchod je vedle dosažení důchodového věku i splnění potřebné doby pojištění. Ta činí po roce 2018 35 let. V případě zmíněné ženy je evidence na úřadu práce hodnocena pouze v omezeném rozsahu max. 3 let bez pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, doba péče o dítě pak maximálně do 4 let jeho věku. Pokud tedy nezíská potřebnou dobu pojištění 35 let, nebude jí starobní důchod přiznán.
Dobrý den,mám plný invalidní důchod a zhruba za tři roky budu mít věk na starobní.Převede se mi to automaticky nebo mi zůstane nadále ten invalidní? Nebo o to musím zažádat? Jaký je prosím postup? Děkuji.(jarmila)
Foto
Poživatel invalidního důchodu bude tento důchod pobírat i po dosažení důchodového věku, výpočet starobního důchodu nebude automaticky prováděn. Doporučujeme podat žádost o starobní důchod porstřednictvím okresní správy sociálního zabezepčení. Pokud budou splněny i podmínky nároku na starobní důchod, provede se jeho výpočet a Vám bude vyplácen důchod ve vyšší výši.
Je mně 58 let do důchodu mám jít v 64 a 2 měsíce/2024/. Kolik mohu jít co nejdříve a za jakých podmínek. Děkuji (Jindra)
Foto
Do předčasného starobního důchodu můžete odejít nejdříve v 60 letech, pokud jste získal potřebnou dobu pojištění, která činí 35 let. Ovšem je potřeba zdůraznit, že takový důchod je trvale krácen - přesná výše krácení je odvozena ode dne přiznání tohoto důchodu. Krácení je prováděno za každých i započatých 90 dní, které chybí do dosažení důchodového věku. Krácení v takovém případě může tvořit výzamnou část důchodu. Doporučujeme se obrátit na okresní správu sociálního zabezepčení podle místa Vašeho trvalého bydliště, kde Vám s vhodným datem odchodu do předčasného starobního důchodu poradí.
Dobrý den, chybí mi evidence výdělků v délce 18ti měsíců v letech 1978-79. Mají tyto výdělky nějaký vliv na výši mého důchodu, do kterého jdu letos v listopadu? Má cenu se pídit po výdělcích ( firma už neexistuje). Děkuji (Karel Škop)
Foto
Výdělky za roky 1978-79 nemají vliv na výši důchodu, rozhodujícími jsou výdělky dosažené od roku 1986. Doba zaměstnání v těchto letech však vliv na výši důchodu má, neboť jej ovlivňuje jak výše dosahovaných příjmů, tak i celkový počet let pojištění.

Chcete si i v důchodu přividělávat? Přečtěte si jak fungují odvody při práci na DPP.