ONLINE CHAT
Zdravím, máme 2 syny. Jeden nás vůbec nenavštěvuje, jako bychom neexistovali a druhý ano. Můžeme dům napsat na syna s kterým jsme ve styku a druhému nic neodkázat? Děkuji za odpověď.(Mirek)
Foto
Dobrý den, ano, darování nebo prodej domu na Vašeho syna, se kterým jste ve styku, je za této situace byl vhodným řešením. Druhý syn převod nebude moci zpochybnit a nehrozí spory v dědictví. Vydědění je též riskantní, jelikož v případě jeho napadení by se muselo zkoumat, zda byl zájem o kontakt i z Vaší strany (úspěšnost napadení vydědění je velká). Do případné kupní či darovací smlouvy doporučuji vložit služebnost (věcné břemeno) bezplatného a doživotního užívání pro Vás a Vaši paní. Tuto službu Vám ád poskytne kterýkoliv z mých kolegů, přičemž pro Vás zajistí i bezproblémové přepsání nemovitosti na katastru.
Minulý měsíc mi zemřela babička. V dlouhodobém kontaktu jsme s ní byli jen její dcera a manžel (moje máma + můj táta) a moje rodina. Měli jsme ji rádi a v posledních dvou letech jsme se o ni intenzivně starali. Mámin bratr (můj strýc) s babičkou kontakt neudržoval, nešel ani na pohřeb. Ozval se až těsně po něm, a to kvůli majetku. Po babičce zůstal rodinný domek. Moje otázka: když se celou dobu o babičku nezajímal, jde nějak zabránit tomu, aby dostal díl majetku? Přijde mi to hrozně nespravedlivé.(Monika)
Foto
Dobrý den, vydědit svého syna mohla pouze Vaše babička osobně, během svého života. Pokud tak neučinila, její syn (Váš strýc) jako nepominutelný dědic na svůj dědický podíl nárok má.
Dobrý den, maminka před svatbou postavila dům, pak si vzala našeho nevlastního otce a ten nyní zemřel. V době stavby domu již spolu žili jako druh a družka, nikoliv však jako manželé. Bude mít nárok na část dědictví i dcera otce z prvního manželství?(Adéla)
Foto
Dobrý den, pokud je dům ve výlučném vlastnictví pouze Vaší maminky, pak není předmětem dědění po Vašem nevlastním otci. To by mu musela před jeho smrtí jeho část darovat, příp. o něj rozšířit jejich společné jmění manželů. Nelze však vyloučit, že budou děti Vašeho nevlastního otce uplatňovat investice a vnosy, které byly ze společného jmění manželů vynaloženy na výlučný majetek Vaší maminky.
Lze někoho vydědit bez jeho vědomí? (Třeba když syn žije řádný život, ale matka, po které syn má dědit, jej nemá ráda a klidně by ho před notářem očernila, že fetuje a hraje automaty. Přitom by měl být neopominutelným dědicem a ve skutečnosti se chová se slušně) Díky(Karel, Jihlava)
Foto
Dobrý den, vydědění je poměrně složitý proces a notář, je-li vyzván, aby vydědění sepsal, žadateli vysvětlí, zda opravdu potencionálně vyděděná osoba splňuje kritéria (tedy že se dlouhodobě nestýká se zůstavitelem, žije nezřízený život, atp.) Pochopitelně vychází z tvrzení toho, kdo vydědění žádá. O závěti ani o vydědění nemusí za života dědic či potomek vůbec vědět. Po úmrtí zůstavitele se pak může proti nedůvodnému vydědění bránit.
Dobrý den, považujete za risk koupit hotovou firmu? Příp. proč?(Boryna)
Foto
Dobrý den, ano, u již existující firmy se může časem ukázat nějaký kostlivec (do účetnictví nezapsaná směnka, kterou po Vás někdo bude chtít proplatit, nebo nepředaný kapitál v majetku firmy – ten pak logicky někde chybí). Spousta společností řeší své finanční a jiné problémy spíše než svojí dobrovolnou likvidací tak, že ji společníci prostě prodají, což je pro ně finančně výhodnější, rychlejší a administrativně jednodušší. Před skrytými dluhy Vás neochrání žádné přísežné prohlášení. Doporučuji založit si vlastní novou firmu, „eseróčko“ u notáře založíte za 1 den (je to dnes již standard a nejedná se o žádnou expres službu za příplatek).
prosím kolik stojí sro a jak dlouho musím čekat? děkuji (macháček)
Foto
Dobrý den, cena za založení je cca 5 tis. Kč a založit spol. s r. o. u notáře trvá pouze jeden den. Hned tedy můžete začít podnikat. Někdy to může být objektivně déle, zejména pokud je třeba vyřešit koncesované nebo vázané živnosti.
Dobré dopoledne, pane prezidente, můžu si do poslední vůle dát svoje nějaké podmínky? (chci vnukovi nechat barák, ale musí se líp učit) (M Ž Příbram)
Foto
Dobrý den, ano, ale musíte pomatovat i na situaci, kdy podmínky nebudou splněny. Tedy např. když napíšete, že vnuk zdědí Váš dům, ale musí vystudovat školu, uveďte také, do kdy ji musí vystudovat, a co s domem bude, když ji nevystuduje. Z Vašeho vnuka se třeba stane „věčný student“ a dům mezitím bude chátrat. Je třeba říci, komu dům připadne, když podmínka nebude splněna.
Dobrý den pane notáři je lepší závět nebo dědická smlouva?(Kalaš)
Foto
Dobrý den, dědická smlouva je dohoda dvou stran, takže s ní obě strany (zůstavitel i dědic) musí souhlasit a podepsat se pod ni. U závěti se jedná o jednostranný akt zůstavitele a dědic má právo dědictví odmítnout a žádnou smlouvu tím neporušuje. Úskalí dědické smlouvy Vám vysvětlí notář, může dojít k jejímu zmaření.
dobrý den opravdu jde eseróčko založit u notáře za jeden den?(Renata B.)
Foto
Dobrý den, ano, jde. Nejjednodušší postup je navštívit notáře, jít složit základní kapitál alespoň 1 Kč do banky a pak na živnostenský úřad. A nevyhledávat žádné zprostředkovatele „ready made“ společností, ty proces pouze prodlouží a hlavně citelně prodraží.
Dobrý den, zdědila jsem byt po mamince a chtěla bych ho přepsat na dceru. Bohužel se dědictví dlouho táhlo a dcera se zatím vdala. Mohu přepsat byt výhradně na dceru, která v něm bude s manželem bydlet? Nebo padne byt do spoluvlastnictví manželů? jakou formou mám byt na dceru přepsat? Děkuji za odpověď. (Lucie Staňková)
Foto
Dobrý den, nejjednodušší a finančně nejvýhodnější je byt darovat Vaší dceři do jejího výlučného vlastnictví. Pak bude byt v souladu s § 709 odst. 1 písm. b) pouze její. Můžete se obrátit na kteréhokoliv z mých kolegů, který Vám darovací smlouvu rád sepíše.
Dobrý den, lze závěť uschovat doma? (Brzáková)
Foto
Dobrý den, ano, lze, ale riskujete, že ji po Vaší smrti nikdo nenajde. Nebo najde a zatají ji – to se děje v případech, kdy potencionální dědic najde závěť jako první, a zjistí, že nic nedědí. Zničením závěti totiž přijde na řadu zákonná dědická posloupnost a tak na něj možná nějaké dědictví nakonec připadne. Dále jsou tyto závěti také často napadány, protože pozůstalí, kteří nic nezdědili, obviňují zemřelého z nesvéprávnosti v době sepisu závěti. A ten se pochopitelně již nemůže bránit. Proto doporučuji závěť sepsat u notáře, ten ji zdarma zanese do registru závětí a v případě smrti tak je největší jistota, že se podle závěti bude postupovat.
Dobrá den, prosím, můžu si v předmanželské smlouvě dát podmínku, že musíme mít syna?(Blažej)
Foto
Dobrý den, manželská smlouva postihuje pouze majetkové vztahy a majetek, a to pouze ten nabytý po svatbě. Ve smlouvě se sepíše, jak s ním má být pořízeno v případě rozvodu manželství či smrti jednoho z manželů. Podmínky typu narození syna, plnění „manželských povinností“ 2x týdně atp. v takové smlouvě být nemohou.
Dobrý den, ráda bych se zeptala. Mám byt,který mi rodiče dali darem. Manžel si chce vzít půjčku s kterou já nesouhlasím. Mám strach,že pokud mu někde půjčku dají a on nebude splácet, mohla by se případná exekuce dotknout i mého bytu a otce,který tam stále žije a má tam věcné břemeno? Děkuji(Jana Nováková)
Foto
Dobrý den, pokud nebudete manželovi za půjčku ručit, nebo nebudete případně dokonce spoludlužníkem, pak Vašim výlučným majetkem odpovídat nebudete. Stále však může být dotčeno Vaše společné jmění manželů. V tomto případě by bylo vhodné sepsat manželskou smlouvu, na základě které by se stal dluh z příslušné půjčky dluhem výlučně Vašeho manžela. Pokud byste si ji nechala zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, pak by k ní musel přihlížet i exekutor, pokud by chtěl nařídit exekuci na Vaše společné jmění manželů. Každopádně doporučuji ve smyslu § 732 NOZ okamžitě po uzavření smlouvy sdělit věřiteli, že s půjčkou nesouhlasíte. Tím Vaše společné jmění manželů ochráníte též.
Dobrý den, přecházím z OSVČ na SRO. Jak dlouho proces trvá a co všechno potřebuji? (Pavel N.)
Foto
Dobrý den, díky přímým zápisům do rejstříků Vám notář spol. s r. o. založí i za jeden den, takže můžete pod tímto svým novým subjektem hned začít podnikat. Nemusíte již k rejstříkovému soudu, odpadají dlouhé čekací lhůty. V tomto ohledu se situace výrazně zlepšila a posunula směrem k západoevropskému standardu. Budete-li podnikat ve vázané činnosti, s sebou si k notáři přineste i doklad o praxi. A jestli nepodnikáte u sebe ve vlastní kanceláři, ještě přineste souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti. Od notáře půjdete do banky složit základní kapitál (stačí 1 Kč) a dál na živnostenský úřad.
Dobrý den pane Neubauere, půjdu se snoubenkou k notáři pro předmanželskou smlouvu. Mám i nabídku dát smlouvu registrovat do evidence těchto smluv. Znamená to, že když v evidenci není, má jinou, třeba nižší platnost? (Díky K. H., Příbram)
Foto
Dobrý den, pro případ, kdy se nechcete o svůj majetek dělit se svou druhou ženou, je dobré nechat si sepsat manželskou smlouvu. V ní si dohodnete, zda nějaký majetek a závazky budete mít společné či nikoli, případně i vzájemné vypořádání. Nicméně Vaše nastávající jako druhá strana smlouvy musí souhlasit. Pochopitelně můžete notáře požádat i o sepsání závěti a v ní určit, zda a případně kolik majetku po Vás kdo zdědí, ale ve Vaší situaci je určitě třeba věc důkladně probrat a poté doporučit řešení.
dobrý den, budu se podruhé ženit, mám 2 děti z prvního manželství. Chci si své finance ochránit a nechat je svým vlastním dětem. Je pro mě lepší manželská smlouva s novou ženou, nebo závět?(Milan P)
Foto
Dobrý den, pro případ, kdy se nechcete o svůj majetek dělit se svou druhou ženou, je dobré nechat si sepsat manželskou smlouvu. V ní si dohodnete, zda nějaký majetek a závazky budete mít společné či nikoli, případně i vzájemné vypořádání. Nicméně Vaše nastávající jako druhá strana smlouvy musí souhlasit. Pochopitelně můžete notáře požádat i o sepsání závěti a v ní určit, zda a případně kolik majetku po Vás kdo zdědí, ale ve Vaší situaci je určitě třeba věc důkladně probrat a poté doporučit řešení.
Dobrý den, můžu svou poslední vůli sepsat rukou?(Míla)
Foto
Dobrý den, ano, můžete. Závěť je třeba v takovém případě celou vlastní rukou napsat, podepsat a opatřit datem.
Dobrý den, tajemnice notářky nám podala, při projednávání děd,. řízení, mylnou informaci a teď píše, že můžeme vzít rozhodnutí zpět: " vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že při jednání dne 11.09.2017 bylo přítomným účastníkům dáno chybné poučení o tom, že v případě odmítnutí dědictví za pozůstalou manželku xy vstoupí do jejího dědického práva její tři dcery, a to xy, xy a yz, žádáme o nové vyjádření těchto pozůstalých dcer, zda za poz. manželku dědictví odmítají či nikoliv." Můžeme opravdu vzít své rozhodnutí zpět a musíme být jednohlasné nebo postačí souhlas jedné? Moc děkuji.(Mirka)
Foto
Dobrý den, je mi to líto, ale bohužel se nemohu vyjadřovat k probíhajícímu pozůstalostnímu řízení. Rozhodnutí o odmítnutí či neodmítnutí dědictví je však ze zákona zásadně neodvolatelné.
jak napadnu rozhodnutí notáře z let 1985 kdy zahrnul společný majetek můj a mé ženy do pozůstalosti a to i po protestech, kdy jsem byl vykázán z jednání , tehdy nebylo možné se bránít , byli jsme spolumajitelé rodinného domku a pozemku50:50 , a přistavili jsme bytovou jednotku kterou notář zahrnul i přes protesty do pozůstalosti , navíc po mém vyloučení z jednání rozhodl v můj neprospěch a díl po otci mi byl upřen a připsán matce , otec který zemřel se při přístavbě prosazoval samostatný byt se svým čísle vyňatý ze společného vlastnictví, taky odhadce se zavázal že při vypracování odhadu to bude zohledněno u pozůstalosti , dneska matka která měla stále ideální polovinu a nepodílela se na opravách údržbě a rekostrukci jak domu tak pozemku ,věnovala polovinu svému vnukovu (syn bratra ) který tu nebydlí , a nebydlel můžu npoprosit na brichtr@seznam.cz. (richtr brichtr@seznam.cz)
Foto
Dobrý den, v současné době již bohužel všechny lhůty pro řádné i mimořádné opravné prostředky uplynuly.
dobrý den,V r.1976 jsem získala výměnou být který jsem později v privatizaci koupila vzala si na něj hypotéku kterou jsem zaplatila bez finanční účasti manžela.byt jsem ale kupovala již jako vdaná. Můžu požádat notářku aby byt nebyl předmětem dědického rizeni. Jedná se i děti manžela z prvního manželství, které se o něj vůbec nezajímaly, nenavštěvovaly ho v nemocnici ani doma, nezavolaly ani na vánoce, jsem opravdu v koncích... Mně je 74 let a nemám žádné finanční prostředky. Děkuji za odpověď. Ilona Hatková, tel. 602887991, e-mail: mirka.voderova@seznam.cz(Ilona Hatková)
Foto
Dobrý den, pokud je byt v katastru veden jako Vaše společné jmění manželů, musela byste doložit, že jste jej nabyla svého do výlučného vlastnictví. Pozor, pokud jste hypotéku splácela ze své mzdy či jiného příjmu získávaného v průběhu manželství, pak byla splácena též ze společného jmění manželů (nebyla-li mezi vámi uzavřena manželská smlouva, která by Vás případně mohla ochránit). Navíc, pokud mezi Vámi a dětmi manžela z prvního manželství vznikne v pozůstalostním řízení spor o to, zda byt do společného jmění manželů patří či nikoliv, pak není notář oprávněn tento spor řešit a k takovému majetku nepřihlíží. Je třeba si jej pak tzv. "vyžalovat" soudní cestou.
Dobrý den,chci Vás poprosit o radu.Před 2 lety mi zemřela maminka. S bratrem jsme po ní zdědili dům,kde byla jediným vlastníkem (prodán letos). Když jsem se po pohřbu ptala pratety (hodně mamce pomáhala a ví v rodině o všem),zda je ohledně domu mezi mamkou a jejím bratrem vše vyřešeno,bylo mi sděleno,že ano,mamka dostala od rodičů již zmiňovaný dům a strýc peníze. Za pár dní bylo vše jinak. Prý máme dát 1/3 z prodeje domu strýcovi,protože hodnota nemovitosti je úplně jiná než v době kdy jejich rodiče vyrovnávali je. O tom,že by měl jít dům na třetiny nám mamka nikdy neřekla. Ani v jejích dokumentech jsme nenašli žádnou zmínku. Nevím,kolik byla částka,kterou dostal od rodičů strýc a kolik v té době stál barák,ale hodnota peněz co dostal by v dnešní době byla taky úplně jinde.Přece nemůže srovnávat. Myslím,že rodiče je rozdělili v té době spravedlivě. Chci tedy poprosit,může po nás chtít strýc podíl,i když už defacto jednou vyplacen byl? Můj bratr je zásadně proti tomuto,a já už nevím,co si počít. Děkuji moc.(Jana Kružíková)
Foto
Dobrý den, z Vašeho dotazu není patrné, z jakého důvodu po Vás strýc peníze požaduje. Je samozřejmé, že ceny nemovitostí v průběhu času rostou, stejně tak však roste i cena peněz. Takže výplata, kterou dostal před lety Váš strýc při vypořádání dědictví po jejich rodičích, by dnes měla také jinou hodnotu. Osobně zde na základě popsaných skutečností žádný důvod pro výplatu strýce nevidím.
Rodičům zemřel syn (44 let). Má ještě bratra. Kdo po něm bude dědit, když nesepsal závěť? Děkuji za odpověď.(Karolina Maliková)
Foto
Dobrý den, pokud nebyl zemřelý syn ženatý a byl bezdětný, pak dědí ve druhé dědické třídě rovným dílem pouze rodiče s případnou spolužijící osobou, bratr nikoliv.
Dobrý den.Můžete mi prosím sděliti jaká je lhůta pro notáře k vyřízení neproblémové pozůstalosti.U předběžného projednání jsem byl v únoru 2017 a do dnešního dne není nic vyřízeno.Mohu se obrátit a okresní soud?Děkuji.S(SmejkalMiroslav Ústí n/L)
Foto
Dobrý den, zákon pro pozůstalostní řízení, stejně jako pro žádné jiné občanskoprávní řízení, žádné lhůty pro vyřízení nestanoví. V příoadě pochybností či podezření z průtahů máte samozřejmě možnost obrátit se s žádostí o prověření na okresní soud, který notáře vyřízením příslušného řízení pověřil. Obecně však nová úprava dědického práva řízení spíše zkomplikovala a protáhla.
Dobrý den, ráda bych se zeptala. Před vstupem do manželství jsem vlastnila byt.Vdala jsem se,byt jsme prodala a koupila nový. V katastru nemovistostí jsem zapsaná já. Manžel má tři děti z předchozího manželství, já dvě. Jak by to bylo s dědictvím ,kdyby se s námi něco stalo? Děkuji (Z.Pražáková)
Foto
Dobrý den, obecně, pokud nemáte uzavřenu manželskou smluvu, pak vše nabyté za trvání manželství, až na zákonné výjimky, je součástí společného jmění manželů. Výjimkou, která by zde přicházela v úvahu, je nabytí právním jednáním vztahujícím se k Vašemu výlučnému vlastnictví (§ 709 odst. 1 písm d) NOZ). Pokud jste tedy prodala původní byt a nový koupila výlučně za tyto peníze (tedy bez peněz společných), pak je byt pouze Váš.
Mám záruku že dostanu peníze (notářska úschova při prodeji nemovitosti) Děkuji předem za odpověď (Veselá Alena )
Foto
Dobrý den, ano, máte. Notář musí mít Vaše prostředky oddělené od svých vlastních i od ostatních úschov, nikdy tak nespadnou do pozůstalosti či exekuce notáře. Notář povinně hlásí vlastníka peněz své bance, takže peníze jsou do výše zákonného limitu pojištěny i proti krachu banky. Notář dále každou úschovu povinně hlásí notářské komoře a účastníky je povinen informovat o každém výdeji z úschovy. Z notářské úschovy tak historicky žádnému klientovi nevznikla žádná škoda. Pokud Vám navíc notář sepíše vedle úschovy i kupní smlouvu, pak za úschovu zaplatíte jen 1/10 tarifní ceny (minimálně 1.000,- Kč), takže je to maximální jistota za výhodnou cenu.
Dobrý den, otec daroval jedné dceři (mé sestře) cca před deseti lety byt. Nyní zemřel. Mohu si nechat započíst tento dar v dědickém řízení? Děkuji. (Petra)
Foto
Dobrý den, obecně je započtení omezené na dobu 3 let před smrtí zůstavitele, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu (§ 1660 NOZ). Pokud však jde o náklady spojené se založením samostatné domácnosti nemo manželského soužití, pak došo-li k darování dříve než v posledních třech letech před zůstavitelovou smrtí, provede se započtení naopak tehdy, pokud zůstavitel neprojevil opačnou vůli (§ 1661 NOZ)
Dobrý den.Druh a družka maji spolu vlastní dítě a druhé jen otce bydli apolu nějaký rok,mají nárok na nějaké dědictví?Děkuji a odpověď (Lena)
Foto
Dobrý den, pokud mají druh a družka společné dítě, dědí po něm ze zákona v první dědické třídě pouze toto dítě. Částečně však lze druha zaopatřit závětí, můžete se tedy v případě zájmu obrátit na notáře.
Dobrý den, Je možné v průběhu dědického řízení měnit své rozhodnutí o odmítnutí dědictví? Byli jsme notářem špatně poučení a nyní nám nabízí sepsání nového rozhodnutí, které samozřejmě již poškodí jiné účastníky. Děkuji(Jakub )
Foto
Dobrý den, úkon o odmítnutí či neodmítnutí dědictví je ze zákona zásadně neodvolatelný.
Dobrý den,potřebuji sepsat listinu o vydědění, kam se mám obrátit a kolik tento úkon bude stát?Pokud chci vydědit dceru, která má 5dětí, musím kromě dcery sepsat listinu o vydědění mých vnuků pro každého samostatně, nebo lze automaticky je zahrnout do listiny o vydědí jejich matky?děkuji (zuzana zúza)
Foto
Dobrý den, prohlášení o vydědění lze sepsat i vlastnoručně, jedná se však o relativně složitou problematiku, proto doporučuji navšívit notáře v místě Vašeho bydliště. Ten Vám poradí, zda zamýšleného cíle není možné dosáhnout bezpečnější cestou. Vydědění je totiž ve většině případů úspěšně napadáno. Pokud jde o vydědění vnuků, pak záleží na tom, zda vyděděný potomek přežije zůstavitele, či nikoliv. Pokud ano, pak vnuci nedědí, ledaže projevíte jinou vůli. Nedožije-li se dcera Vaší smrti, pak vnuci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického (u nichž jsou dány samostatné důvody pro vydědění).
Dobrý den jsme tři sourozenci naši rodiče dali za života nejmladší dceri veskery majetek a my s bratrem nedostaneme nic.je ona povinná nám dát něco jelikož rodiče prý nás vydědili díky za odpověď(Iveta Jonesova)
Foto
Dobrý den, nejmladší sestra Vám v tomto případě nemá povinnost cokoliv dávat. Vaši rodiče měli plné právo nakládat se svým majetkem během svého života dle své libosti. Pokud by však přece jen existoval nějaký majetek, který by byl předmětem dědictví, pak by přicházelo v úvahu pouze započtení majetku darovaného za života Vaší sestře na její dědický podíl (dědila by poté méně, případně vůbec nic)
Mám dotaz k dědictví. Vzala jsem si rozvedeného muže a mám s ním dvě dcery. On měl z prvního manželství syna, kterého si osvojil druhý manžel jeho první ženy.Můj manžel na něho platil alimenty. Jeho syn už má tak asi 45 let a asi od jeho tří let se neviděli. Jak to bude s dědictvím po smrti manžela?(janasedlackova51@seznam.cz)
Foto
Dobrý den, osvojením nezletilého obecně zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající. Syn Vašeho muže z prvního manželství by v tomto případě nedědil.
Hm no.Kdyz neco v te zuaveti dokoppe a pak se to musi predelavat. Muzeme chtit zpatky nejake penize.Otazka(Vlada senior)
Foto
Dobrý den, ano, notáři v případě jeho pochybení nenáleží za jeho úkon odměna. Pokud by z takového úkonu vznikla škoda, tak Vám za ni odpovídá stát, který si ji pak sám bude vymáhat po notáři.
ake su povinnosti notara pri dedicstve? je povinny vyhladat a "prededit" napriklad podu??? a ak ta poda nie je napisana na zomreleho ale na jeho rodica? dik moc (greta)
Foto
Dobrý den, toto jedna z mylných představ o roli notáře v pozůstalostním řízení. Notář není "detektiv", který z úřední povinnosti pátrá po veškerém majetku zemřelého. Je na dědicích, aby takovýto majetek označili, notář pak jeho existenci prověří a zahrne do dědictví. U nemovitostí je však situace jednodušší v tom, že má notář přístup do přehledu všech nemovitostí vlastněných zůstavitelem v katastru nemovitostí. Často tak notář dědice při jednání seznámí i s domy či pozemky, o kterých dědici ani nevěděli.
Kolik stojí sepsání darovací smlouvy na polivinu domu? Hodnota domu je cca 6 mil. Kč, pokud v tom cena domu hraje roli.(Helena)
Foto
Dobrý den, odměna notáře za sepsání darovací smlouvy je účtována dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti z hodnoty předmětu daru. Ve Vašem příápadě tedy z částky 3.000.000,- Kč (polovina hodnoty domu) a činí 7.900,- Kč bez DPH (9.560,- Kč vč. DPH)