ONLINE CHAT
Ve škole jsme se učili o koloběhu vody, že se vrací. Jak jí teda může být málo? Kam ta voda mizí?(Moje jméno)
Foto
Voda nemizí! Jen se aktuálně i do budoucna její rozložení v čase mění. Spadne více srážek za kratší období a delší dobu bývá srážek málo. Obecně řečeno, problém je v nerovnoměrnosti srážek v průběhu roku. Objem vody, která spadne se však nemění. Na tento jev se musíme připravit a přizpůsobit se mu.
Dobrý den, mohu se zeptat, jestli Povodí Moravy staví nějaké nově "měřící" takzvané limnigrafická stanice na řekách? Děkuji(Pavel)
Foto
Ano Pavle, síť limnigrafických i srážkoměrných stanic je aktuálně doplňována a snažíme se co nejvíce zdokonalit tímto sběrem dat naše předpovědní a výstražné systémy v celém povodí.
Kde najdu stavy a protuky jednitlivych rek na morave kdyz chci vyrazit na vodu?(jan)
Foto
Tyto údaje jsou dlouhodobě dostupné na webových stránkách Povodí Moravy, s.p. (www.pmo.cz) nebo Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz) nebo na stránkách portálu VODA (voda.gov.cz).
Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na efektivnost státních plánovacích dokumentů (povodňové plány, typové plány...). Co by měl dle Vašeho názoru stát preventivně dělat, aby byl schopný zamezit jak povodním/záplavám, tak extrémnímu suchu? Děkuji za odpověď(Ilona)
Foto
Podle mého názoru je systém nastavený dobře a byl dobře nastaven i v minulých letech. Problémem je důslednost jeho dodržování a kontroly. V naší zemí na každý zákaz nalezneme většinou hromadu výjimek. Cesta ke zlepšení by měla vést přes přísné dodržování pravidel a přes úpravu příslušné legislativy, která jejich vymahatelnost zprůchodní.
Myslite ze by mel byt dan problemu sucha vetsi prostor v mediich a verenem prostoru? Preci jen povodne jsou atraktivnejsi nestesti v primem prenosu, ale sucho je dloudoby zabijak...(vaclav)
Foto
Dobrý den. Jsem toho názoru, že tento problém je medializován nedostatečně. Osvěta je samozřejmě nutná. Já i mí kolegové se budeme snažit v tomto směru udělat co nejvíce. I proto jsem zde na dnešnim chatu:-)
Je priprava statu na mozna sucha dostatecna?(jozo)
Foto
Již jsem na toto téma odpovídal. Bezpochyby je to však běh na dlouhou trať a bude záležet na schopnosti ovlivnit myšlení české veřejnosti.
Jaký je Váš názor na výstavbu Nových Mlýnů? Nemyslíte si, že tyto nádrže mohly mít lépe zpracovanou realizaci?(Karel)
Foto
Karle, bohužel mi mluvíte z duše. Stát v případě Vodního díla Nové Mlýny a zejména v případě Novomlýnské nádrže rezignoval na koncepčnost. Dokonce nevykoupil ani dotčené pozemky pod hladinou plné zátopy v nádrži. Tyto pozemky jsou nyní využívány k instalaci nejrůznějších obydlí a přístřešků, což je jednak v řadě případů protiprávní a jednak to do této části krajiny vůbec nepatří. Povodí Moravy, s.p. nyní začíná projednávat možnosti revitalizace okolí tohoto vodního díla. Bude to však velice nesnadná záležitost a doslova boj s nekonalými zákony a nevolí jednotlivých vlastníků. Držte nám palce!
Dobrý den, u nás u chalupy na Kutnohorsku je rybník, který má a vždycky měl vodu, která je zbarvením do žluta až hněda a "páchne", ale ne tak rybničně jako bahno a rybina, trochu jinak. Nedávno jsem našla, že je přítok "filtrován přes malá lesní rašeliniště". Co to o vodě vypovídá, je kyselejší? Čistší? je to v kraji běžné? Myslela jsem, že rašeliniště jsou na Šumavě. Děkuji za odpověď.(Tyn)
Foto
Dobrý den, máte velice zajímavou otázku. Rašeliniště nejsou jen na Šumavě nebo v Jeseníkách, ale na řadě i dalších míst včetně nížin. Voda v nich má jiné zabarvení, ale to neznamená její závadnost. Na dálku však tento konkrétní případ nemohu posoudit, nicméně zápach této vody by výrazný být určitě neměl. Obraťte se na příslušný místní závod Povodí, ten Vám určitě odborně otázku zodpoví.
Uvažuje povodí Moravy o nějakých tendenčních nádržích? Které byse v případě veliké vody naplnily a v době sucha, by mohly být využívány? A další otázka, jak to vidíte v letošním roce s vodou. Když se dívám na vodní díla, už letos je na nich hladina nižší než-li vloni. Jedná se převážně o nádrže sloužící jako pitná voda, Jaké jsou prognózy?(jarda)
Foto
V letošním roce je vláhový deficit již významný, v řekách jsme místy na zlomcích dlouhodobých průměrů. Nicméně nádrže v povodí Moravy se nám daří mít zaplněné (min. na 90%), abychom i v případě přetrvávajícího nedostatku srážek mohli průtoky v řekách nadlepšovat. To platí i o vodárenských nádržích a nyní žádné regulace odběrů vody nepřipravujeme.
Máme chatu u Berounky pod Křivoklátem. Nikdy jsme neměli vodu ani ve sklepě a přesto jsme oficiálně v záplavové oblasti, máme drahé pojištění. Proč? Kdo ty mapy dělá?(Dvořákovi)
Foto
Výpočty a návrhy záplavovaých území včetně jejich aktualizací zajišťuje správce povodí (státní podniky Povodí) a vyhlašují je příslušné krajské úřady. Pokud má kdokoli podnět, kterým rozporuje současný vyhlášený stav, může jej u těchto subjektů uplatnit.
Byl jste fanoušek seriálu Velké Sedlo :-)))))? Já ano. Představoval jsem si, jaká je to romantika, sám u přehrady, ale hrázný se ze mě nakonec nestal. Pamatuju si scénu, kdy měla v tunelu dunět voda a nic a už jako dítě jsem v tu chvíli dostal strach ze sucha.(Paliza)
Foto
Zdravím Palizu!:-) Ano, fanouškem jsem byl v té době jsem právě prostředí a jeho romantiku doslova hltal. Nicméně i z praxe jsem poznal, že hrázný má spoustu práce, povinností a odpovědnosti.
Vím, že to není úplně vaše téma, ale stejně. Je lepší balená voda, nebo kohoutkova? Jsou v balené vodě taky bakterie ecoli?(ecoli)
Foto
Bakterie se jak balené, tak i kohoutkové vody bežně nevyskytují. Pokud nastala někde havárie, je to ojedinělý případ. Volba je na každém z nás. Z pohledu ekologie preferujeme vodu kohoutkovou, nezůstávají po ní PET lahve:-)
Proč se v některých nádržích na pitnou vodu smí koupat (Kárané) a v jiných ne (Želivka)? Přitom z obojího "pije Praha".(Boro)
Foto
Ve vodárenských nádržích obecně je koupání a vstup do jejich bezprostředního okolí zakázán. Vyplývá to z vodního zákona a pro každou tuto nádrž z vyhlášených ochranných pásem. bezesporu však máte na mysli víceúčelové vodní nádrže, kde jsou lokální vodárenské odběry. Zde je pak koupání možné, vyjma okolí místa doběru této vody.
Budeme bojovat o vodu?(XXX)
Foto
Již jsem také zmínil v předchozích odpovědích. S nedostatkem vody a její strategičností budeme muset počítat.
JE pravda, že je v Česku sucho, kvůli poloze. Že tui hodně naprší, aale všechno nám doteče?(Jméno)
Foto
Ano, je to pravda. Již jsem na podobnou otázku v předchozích odpovědích odpovídal.
Co je horší? Koupat se v rybníku, nebo v bazénu? V bahnité vodě jsou bakterie a v bazénu zase chlór(Jana P.)
Foto
Dobrý den, na dané téma by se dala napsat dlouhá odborná práce související s riziky veřejného zdraví. Oba dva typy mají svoje rizika a z tohoto pohledu by byla nejvhodnější voda slaná. Některé bazény již k této možnosti úpravy přistupují. Nejsem však hygienik.
Moji rodiče mají starý rodinný domek, v obci není vodovod, berou vodu ze studny. Nechali si nainstalovat nějaké filtry. Bojím se tu vodu dávat dětem. Stačí ty filtry? Žumpa na pozemku je z osmdesátých let, bojím se že prosakuje.(Angela)
Foto
Mohu Vám jen pro bezpečí vaší rodiny doporučit vzít do čisté PET lahve od balené vody vzorek vaší vody ze studny a odnést ji do nejbližší akreditované kontrolní laboratoře. Jsou na každé hygienické stanici, ale i na řadě dalších míst. Držím Vám palce, ať to dopadne dobře a voda je v pořádku.
Bude voda jednou stejně vzácná, jako ropa? Tak jako je to občas ve scififilmech a knížkách? Naposledy jsem to četla ve strážkyni pramen.(Strážkyně pramene)
Foto
Milá Strážkyně pramene, říkáte zcela přesně to, co budeme muset říci oficiálně - voda je strategickou surovinou. Jako k takové se bude muset přistupovat nejen ve světových, ale i evropských, národních a regionálních plánech a koncepcích. Vzhledem k tomu, že se naše země nachází na "střeše Evropy" a veškerá voda odtéká na území sousedních států, její zadržování, zpomalování jejího odtoku a šetrnné hospodaření se bude muset dotýkat každého z nás. Jen můžeme doufat, že se cena vody nevyšplhá k ceně ropy.....:-)
vždy když se mluví o povodních a záplavách tak si vybavím pole plná kukuřice, řepky a bez remízků. nepomohlo by nás zase normální osévaní polí s členitými druhy obilí apod? tak jak to bývalo dříve?(Karel)
Foto
Děkuji Vám Karle za otevření tohoto tématu. V minulosti, kdy se oralo koňmi a vše se dělalo ručně, nedovolil by si zemědělec orat po spádnici a nechat si úrodnou půdu vodou odplavit. Proto měl i remízky a meze. Navíc by "z kopce do kopce" uhnal i svého koně:-) Na to jsme za poslední desetiletí zcela zapomněli. Máte pravdu, že obhospodařování polí a osevní postupy jsou velký problém současnosti. Víme, jak to dělat, nedokážeme to však efektivně kontrolovat a omezovat. Rostlinná produkce se podřizuje silně trhu a nadregionálním pravidlům. Vodní toky a nádrže jsou pak zaneseny, vznikají další problémy. Nikdo netlačí vývoj dozadu, ale k zásadní změně přístupu bude muset dojít.
v posledních letech se hodně mluví o povodňových zábranách. Říkáte, že nás bude ohrožovat sucho. Existuje i v tomto směru nějaké opatření?(jana)
Foto
Ano, povodně se staly velkým tématem posledních let, protože náš vždy překvapí. Bohužel dopady sucha si uvědomujeme velice málo, protože nastupují pomalu a nejsou na první pohled vidět. Jsou však ve srovnání s povodněmi větší a zasahují do více oblastí našeho hospodářství. Jsou pouze dva typy opatření, která pomáhají jak vůči povodním, tak i suchu, a to jsou vodní nádrže a dále vhodné pozemnkové úpravy v krajině. Začíná se více hovořit i o závlahách zemědělských pozemků. Tyto byly vnímány jako totalitní přežitek spolu s odvodněním pozemků. Pokud se však podíváme do Středomoří, je to jediná možnost v mnoha oblastech udržení rostlinné výroby. I pro to však potřebujeme mít vodu v zásobě v podobě i třeba menších vodních nádrží a rybníků.
Pusobite na povodi moravy. jaky usek byste mi doporucil v lete ke sjeti na lodi?pojede nas asi deset a budeme mit i male deti. dekuji moc(jara zvany hrnecek)
Foto
Dobrý den, máte krásnou přezdívku:-) Pro klidné až romantické splutí moravských řek bych mohl doporučit Jihlavu nebo Moravu, na jejichž úsecích, zejména těch přirozených (Morava nad Rohatcem nebo v Litovelském Pomoraví, Jihlava pod Mohelnem), je mnoho klidnějších, ale krásných zákoutí. Pozor na chráněná území, zejména na řece Moravě, kde je omezeno vystupování z lodí a táboření. Nutné je si dopředu naplánovat svá tábořiště.
Nevíte, zda se na Zemi nějak střídají období sucha a velkých vod?(Dodo)
Foto
Bezesporu tomu tak je a to i v oblasti střední Evropy. I na pouštích byla historicky voda. Bohužel minulé století bylo obdobím klimaticky v našich zeměpisných šířkách poměrně klidným a proto jsme nastalé extrémy hned vnímali jako zásadní změnu. I na konci devatenáctého století bylo delší období významných srážek a povodní, podobně, jako nyní. Podle scénářů vývoje klimatu se v naší zemi očekává, že v následujících desetiletích bude srážek (deště a sněhu) stejně, ale budou soustředěny spíše do zimních měsíců a v létě v podobě přívalových dešťů. To sebou přinese i rizika dlouhobých období nedostatku vláhy. Na tuto situaci nejsme nyní dostatečně připraveni. Každopádně jak ministerstvo zemědělství, tak i životního prostředí v posledním roce mobilizovalky přední odborníky z různých oborů, aby pro ČR navrhly nutná adaptační opatření.
Nedávno bylo vydané povolení k odstřelu bobrů. Jaký jste na to měl názor?(Petra)
Foto
Podle mého názoru se v oblasti ochrany přírody pohybujeme v extrémech. Bezhlavá ochrana některých "chráněných druhů" živočichů způsobila jejich nekontrolované přemnožení a významné hospodářské škody. Pokud jde o bobra evropského, ten je zejména v povodí Moravy silně rozšířen a způsobuje jak vodohopspodářům, tak i zemědělcům značné škody (Povodí Moravy za posledních deset let cca 300 mil. Kč škod na hrázích nádrží a řek). Pokud v některých lokalitách nepomáhá šetrné omezování šíření a vlivů bobra, je odstřel poslední možností. V tomto případě s postupem souhlasím, i když populace bobra tuto mezeru obratem vykryje a lokalitu opět obsadí. Určitě by se odstřel neměl dít plošně.
Někde jsem se dočetl, že jste vášnivý rybář. Chytáte raději na řece nebo na stojatých vodách? A nechcete prozradit nějaký oblíbený revír, přeci jen máte určitě ty nejlepší informace:)(Petr)
Foto
Děkuji za tuto otázku. Ano, rybaření je mým koníčkem od dětství. Nechodím však k vodě pro ryby, ale za relaxací a klidem. Proto vyhledávám méně navštěvované rybářské revíry. Raději rybařím na tekoucích vodách a zamiloval jsem si lov lososovitých ryb na umělé mušky. Na jihu Moravy rád chodím na řeku Jihlavu a Dyji.
dnešní člověkem silně ovlivněná krajina není schopna udržet vodu, návrat do původní podoby jak hlásají ekologové již také možný není, co tedy vlastně může stát dělat aby zajistil dostatek vody?(Jindra)
Foto
Stát je a bude odpovědný za přípravu a realizaci všech opatření, která mají důsledky povodní i sucha zmírnit. Protože dopady zasahují celé hospodářství a naše každodenní činnosti, půjde o strategická rozhodnutí. Bezesporu samotná krajina výrazně pozměněná za poslední staletí i desetiletí není schopna se sama s problémy vyrovnat. Bude nutné budovat další prostory na zadržení vody jak pro zásobování obyvatel, tak i pro zajištění dostatečných průtoků v řekách (mimo jiné zde i k ředění odpadních vod vypouštěných z čistíren a kanalizací). Jde o stavby vodních nádrží. S nimi samozřejmě bude potřeba průběžně podporovat zpřírodnění i české krajiny. Opatření však souvisí i s technologiemi v průmyslu, zemědělství apod., aby se co nejvíce s vodou začalo šetřit. Každý z nás bude muset pochopit, že dostupnost vody nemusí být v budoucnu samozřejmost.
Jsme chataři v lese Lipská-Luhačovice. Voda jde z Doní Lhoty a od doby, kdy je aqvarium na přehradě Luhačovice-Pozlovice, v pátek a sobotu je voda nahnědlá, minulou sobotu tmavěhnědá. V neděli čistá. Již před 2 lety nás vodaři z Luhač. žádali, hlásit tuto závadu , asi v aqvaparku , kde se připravují na víkend. Stále se to opakuje. Nikdo se o to nezajímá. Komu hlásit? Vodařům, či hygienikům v e Zlíně?(Zuzana)
Foto
Tyto podněty by měly být hlášeny správci vodního toku (zde Povodí Moravy), dále České inspekci životního prostředí, v případě podezření na havárii Hasičskému záchrannému sboru. Z dotazu není jasná přímá příčina znečištění. Nechám však situaci v dané lokalitě prověřit mými kolegy.