ONLINE CHAT
Dala jsem si v restauraci oběd. Už po pár soustech ale bylo jasné, že maso je zkažené. Zavolala jsem si číšníka, který mi ale tvrdil, že masu nic není a nutil mě oběd zaplatit, protože jsem ho začala jíst. Jak jinak bych ale bez ochutnání zjistila, že jídlo je závadné?. Nechtěla jsem se dohadovat a tak jsem raději zaplatila. Jak ale příště postupovat? Mám platit za nepoživatelné jídlo?(Kristýna)
Foto
Dobrý den, v okamžiku, kdy zjistíte, že jídlo je vadné, je třeba uplatnit reklamaci u obsluhy. Je logické, že jídlo člověk nejdříve ochutná a až pak může zjistit, že je vadné. Takže postup číšníka nebyl správný.
Koupila jsem si v obchodě mražené krůtí maso. Až doma, po rozmrznutí, jsem zjistila, že páchne. Maso jsem vzala a šla ho reklamovat. V obchodě mi ale reklamaci zamítli s tím, že mražené zboží není možné reklamovat. Mají pravdu?(Zuzana)
Foto
Dobrý den, samozřejmě i mražené maso reklamovat lze, je ovšem nutné jednat velice rychle, uplatnění reklamace nelze odkládat.
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak mám postupovat. v prosinci min.roku, jsem si přes net objednala postel-dodavatel uváděl termín dodání 3 týdny, to nesplnil, po urgencích zboží přijelo, ale po otevření kartonu, jsme zjistili, že je to uplně jiná postel, jiná barva, prostě vše špatně. Dodavatel nejprve slíbil zboží odvézt, avšak nic se nestalo, nebere telefony, nereaguje na email, nic.... Včera uběhla14denní lhůta na vrácení. Mám ještě nějakou šanci zboží vrátit a dostat peníze zpět?(Denisa )
Foto
Dobrý den, je nezbytné dodržet 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy. Pokud nebyla dodržena lze stejně uplatnit reklamaci, jelikož nebyla splněna jakost při převzetí. Požadujde dodání postele takové, jakou jste si objednala.
Dobrý den, můžete prosím vysvětlit jaký je rozdíl mezi paragrafem 2106 a paragrafy 2158 až 2161. Nezdá se mi, že by byl chráněn kupující v obchodě, který koupí jednoznačně šmejd, ale je nucený převzít opravený výrobek a nemůže požadovat vrácení peněz a to ani v situaci kdy se jedná o vadu již při převzetí. (Tomáš Drastich)
Foto
Dobrý den, zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě, která jsou upravena v § 2158 a násl. občanského zákoníku, jsou ve vztahu k obecné úpravě kupní smlouvy ve vztahu speciality a z tohoto titulu mají před obecnou úpravou přednost, pokud stanoví něco jiného. Nároky, které kupujícímu svědčí v případě nesplněné jakosti při převzetí, jsou upraveny odlišně, a to právě v ustanovení § 2169 občanského zákoníku, který odkazuje na ustanovení § 2161 občanského zákoníku. Ustanovení § 2161 odst. 2 občanského zákoníku obsahuje právní vyvratitelnou domněnku, dle které se má za to, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, věc byla vadná již při převzetí. Není tedy tolik podstatné, zda se vada projeví za dva nebo za čtyři měsíce, protože zákon předpokládá, že tam v době převzetí již byla.
Dobrý den, nevím zda můj dotaz zodpovíte, ale přesto: Na sklonku roku 2011 mi druhý řidič způsobil škodu na autě. Byl mi zapůjčen náhradní vůz pojišťovnou, který jsem užíval po dobu opravy mého vozu (auto bylo ze smluvní půjčovny pojišťovny). Následně mi přišlo vyrozumění o ukončení pojistné události (leden 2012). Téměř po 3 letech mne pojišťovna kontaktovala emailem se žádostí o čestné prohlášení k zapůjčení vozu. Na můj dotaz proč po mně žádá pojišťovna čestné prohlášení (emailem) po 3 letech od nehody, mi zaslali dopis, kde po mně požadují úhradu půjčovného za auto, protože jim druhá pojišťovna nechce bez mého prohlášení částku proplatit. Je toto standardní postup pojišťovny? Má na to nárok nebo poradíte mi jak se bránit? Připadá mi poněkud podivné, že 3 roky nikdo nic nepotřeboval a najednou mi po této době a ještě emailem zasílají tyto požadavky. Děkuji.(Pavel)
Foto
Dobrý den, bez znalosti bližších údajů tuto otázku nedokážu zodpovědět. Ovšem úplně bych nevylučoval nutnost podpisu čestného prohlášení. S dotazem se můžete obrátit na naší spotřebitelskou poradnu - www.dtest.cz/poradna, případně si i zavolat na telefonní číslo 299 149 009.
Před třemi lety jsem podepsal přestup k jinému dodavateli energií s tím, že musím setrvat bez sankce alespoň tři roky. Po roce a púl změnila spol. majitele, /převedla práva a závazky/ a ukazuje se, že žádost o výpověď nehodlají respektovat. Jak bych měl dál postupovatr? Díky David (Pelant)
Foto
Dobrý den, nevím, kdy přesně a z jakého důvodu jste podával výpověď, kterou společnost nehodlá akceptovat. Obecně je možné podat výpověď smlouvy v okamžiku, když se zvyšují ceny nebo jinak zhoršují podmínky smlouvy. Také je možné vypovědět smlouvy před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena. Vždy by Vás měl dodavatel informovat, abyste mohl využít možnosti výpovědi smlouvy.
1. Je možné, aby mi poskytovatel služby (kabelová TV) prodloužil smlouvu která byla uzavřena dne 21.12.2011 s účinností od 1.1.2012 na dobu určitou ( 24 měsíců ) o dalších 24 měsíců (již podruhé), bez toho aby mne o této skutečnosti informoval? 2. Vztahuje se na tento případ Zákon č.214 ze dne 20.6.2013 (resp. Zákon 127/2005) § 63 odst.10 ? 3. V případě, že se na můj případ vztahuje bod č.1 a 2 tohoto dopisu, můžu dát poskytovateli služeb výpověď bez hrozby smluvní pokuty dle § 63 odst.1 písmeno "p" výše uvedeného zákona? Děkuji za odpověď a přeji hazký den. (Bohuslav Haršány, Tábor)
Foto
Dobrý den, ad 1 - je možné, aby se automaticky prodlužovala smlouva, ovšem poskytovatel má povinnost Vás předem informovat, ad 2 - ano, tento zákon se aplikuje, ad 3 - ano, můžete podat výpověď smlouvy, jelikož je poskytovatel v prodlení s oznámením prodloužení, tak spotřebitel nemůže být v prodlení s podáním výpovědi.
Dobrý den,pane Zelený, mohu uplatnit reklamaci i na byt v podnájmu? Platím 10 000 + poplatky, na prohlídce jsem byla jednou. Moje problémy (které jsem zjistila až po nastěhování): téměř neteče voda v kuchyni (zřejmě staré,zarezlé trubky). Věčně nefunguje televize kvůli signálu,a to jsem si pořídila anténu,jelikož v domě není společná. Navíc přímo v ložnici pod postelí jezdí metro a jsou to takové otřesy,až mě to budí, večer zase nemůžu usnout. Co byste mi poradil? (Zlatovláska )
Foto
Dobrý den, je potřeba se obrátit na pronajímatele s žádostí o odstranění nedostatků. Pronajímatel by již měl nedostatky odstranit. Po dobu trvání nedostatků byste měla mít nárok na slevu z nájmu, pokud nebudou nedostatky odstraněny, můžete podat výpověď smlouvy. Ovšem je třeba vždy zvažovat konkrétní nedostatky (což zde já udělat nemohu). Jako nejzásadnější nedostatek se ale jeví netekoucí voda. Jde-li o metro, tak to si nájemce mohl zjistit i před uzavřením nájemní smlouvy.
Jaké jsou změny oproti původnímu OZ, na co si dát pozor, zvláště při nákupu v eshopech? (Mirek)
Foto
Dobrý den, podstatné změny jsou tyto. Došlo k rozšíření povinnosti podnikatele informovat spotřebitele o podmínkách smlouvy. Pokud se před uzavřením smlouvy zákazník nedozví o nákladech na dodání, daních a poplatcích, které by se připočítávaly k ceně, nebo o zvláštních nákladech na vrácení, pak je nemusí hradit. Také nový občanský zákoník umožňuje odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, přičemž za své rozhodnutí nemůžete být nijak postihováni (například srážkou z ceny nebo smluvní pokutou). Jako spotřebitelé máte právo od kupní smlouvy uzavřené na dálku odstoupit do 14 dnů. Na rozdíl od staré úpravy nevadí, když obchodníkovi dojde odstoupení později, důležitý je čas odeslání. Pokud vás podnikatel řádně nepoučí o vašem právu odstoupit od smlouvy, lhůta se prodlouží o rok (tedy na rok a 14 dní). Ale pozor - pokud podnikatel svou poučovací povinnost splní dodatečně, běží od následujícího dne již jen čtrnáctidenní lhůta. Musíte vrátit zboží – do 14 dnů od odstoupení je musíte buď přímo předat, nebo alespoň odeslat (dříve nebyla tato lhůta stanovena). Náklady na dopravu k obchodníkovi hradíte vy. Podnikatel vám musí vrátit všechny peníze, které od vás na základě smlouvy přijal do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nemusí je ovšem poslat dříve, než mu vrátíte zboží nebo prokážete, že jste je odeslali. Náklady na dopravu od obchodníka k vám se vrací jen do výše nejnižší nabízené dopravy (prodejce například nabízí nejnižší poštovné za 80 Kč, ale vy si objednáte kurýra za 200 Kč; v případě odstoupení vám prodejce vrátí kupní cenu zboží poštovné ve výši 80 Kč). Od některých speciálních smluv odstoupit nejde, i když jsou uzavřeny na dálku nebo mimo obchodní prostory. Také nový občanský zákoník uvádí řadu výjimek a mírně rozšiřuje výjimky z předchozí úpravy.
Dobrý den. V měsíci prosinci jsem zakoupila tablet v hodnotě 8 000,- Kč a darovala k vánocům. Již v měsíci lednu přestal fungovat, Prodejce ho poslal do opravny a po 14 dnech vrátil opravená.. Ta samá vada se projevila opět po 14 dnech. Tablet je naprosto nefunkční, nelze dobít, ani spustit. Mám nárok na výměnu? Vlastně byl tablet používán asi 5 hodin a je opět v reklamaci. Děkuji Jana(janka)
Foto
Dobrý den, projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou. Nová úprava je zde poněkud přísnější a stanoví, že výměnu věci nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná – například v situaci, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit třeba dotažením šroubku nebo výměnou baterie. Pokud výměna za nové zboží ani snadné odstranění vady nejsou možné, spotřebitel se může rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí, nebo bude chtít slevu z kupní ceny. Slevu lze požadovat v případě jakékoliv vady.
ČNB vydala zákon od 1.července 2011 zákon č.136/2011 fyzická osoba (s vyjímkou směnárníka) běžně poškozenou bankovku odmítnout.Zajímalo by mě kdo má pravdu jestli Vy v blesku ze dne 2.3.2015 nebo ČNB.Děkuji.(Hájek Jaroslav)
Foto
Dobrý den, na začátek bych upozornil, že ČNB nemůže vydávat zákony, to je záležitostí parlamentu. Existují jasná pravidla (byť poměrně složitá) pro přijímání opotřebovaných a poškozených peněz. Zatímco bankovky opotřebované oběhem, typicky pomačkané, odřené, s narušeným okrajem či zašpiněné, nelze odmítat (nikdo je nesmí odmítat), u poškozených se s jejich odmítnutím setkat můžeme. Zákon rozlišuje mezi běžným a nestandardním poškozením. Pro nás jako fyzické osoby platí, že jiné než opotřebované bankovky akceptovat nemusíme. U podnikatelů hraje roli, jestli jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Režim fyzických osob je stejný, jedinou výjimkou jsou směnárníci, pro které platí to, co pro právnické osoby. Většina obchodníků jako právnické osoby má povinnost přijímat všechny bankovky až na nestandardně poškozené a ty poškozené běžně, ale které nejsou celé.
Mincovní obchod mi i po písemném upozornění stále posílá zásilky,ve kterých je vždy nějaká mince a k tomu složenka.Už mě nebaví jim to stále na vlastní náklady vracet.Jak se mám bránit? Děkuji za odpověď. Karel Prejza,Náměšť na Hané(Karel Prejza kapr54@volny.cz)
Foto
Dobrý den, pokud jste využili první nabídky tohoto prodejce, zavázali jste se nejspíše ke pravidelnému odběru v rámci sběratelského servisu. Je třeba dát prodejci najevo, aby již nic nezasílal (adresa je uvedena v podmínkách sběretelského servisu). Pokud by zasílání pokračovalo či pokud jste nikdy o zboží neprojevili žádný zájem, jedná se o nevyžádané plnění. Takové zásilky nemusíte platit ani vracet. Ovšem je lepší prokazatelným způsobem prodejci sdělit, že si další zasílání nepřejete.
Dobrý den, prosím v par. 2106 je daný postup při podstatném porušení smlouvy. Pokuste se prosím lidsky přístupně vysvětlit kdy se tento paragraf aplikuje. Vysvětlení v par 2002 znám, ale nerozumím mu. Děkuji. (Tomáš)
Foto
Dobrý den, podstatné porušení je takové, že kdyby o něm zákazník věděl předem, smlouvu by neuzavřel. Všechna ostatní porušení jsou nepodstatná. Příklad: Při nákupu rodinného vozu je hlavním kritériem kupujícího bezpečnost. Když se po roce užívání nového automobilu vyskytne závada, která má zásadní vliv na bezpečnost provozu vozidla, jde o podstatné porušení smlouvy, přestože je vada opravitelná. Kupující, pro kterého je bezpečnost zásadním kritériem pro výběr vozu, by si nikdy nekoupil auto, o němž by věděl, že takovou vadu má. Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, může si spotřebitel vybrat mezi odstoupením od smlouvy, slevou, či výměnou za nové bezvadné zboží. Může dokonce trvat i na opravě. Ovšem pozor! Pokud včas neurčí způsob, jakým chce reklamaci vyřídit, bude se porušení smlouvy považovat za nepodstatné a spotřebitel může ztratit nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu. Včas v tomto případě znamená „bez zbytečného odkladu“, nejlépe však již při uplatnění reklamace u obchodníka.
Co se stane, když si koupím televizi a ztratím účet??A i se mi zatoulá někde záručák a chci reklamovat?Platila jsem takzvaně cash. Co mám dělat,jak doložit,že sjem si v Alze TV skutečně pořídila?(Danušše)
Foto
Dobrý den, zákon říká, že kupující musí prodávajícímu prokázat při uplatnění reklamace, že konkrétní výrobek zakoupil v určitý den za určitou cenu u daného obchodníka. To lze učinit dokladem o koupi, záručním listem, reklamačními protokoly, výpisem z účtu, výdejním lístkem či v krajním případě svědeckou výpovědí. Pokud nemáte účtenku ani záruční listy ani výpis z účtu, tak bude sitauce nejspíše obtížnější - zbývala by Vám pouze svědecká výpověď. Ovšem domnívám se, že na Alze je potřeba vytvořit objednávku online, pak by tedy i prodávající měl mít záznam o nákupu dané televize, čímž by se problém vyřešil. Možná budete mít také potvrzení v e-mailové schránce. Lukáš Zelený
Dobrý den. Mám placený tarif u O2 - volání do všech sítí zdarma. Přesto mi bylo naúčtováno volání do mbanky. Když jsem se na to ptala, bylo mi odpovězeno, že ve všeobecných podmínkách je napsáno, že tel. čísla začínající 81,82... jsou placené. nepochopím tedy, proč mi při sjednávání tarifu za 639 Kč měsíčně bylo řečeno, že volání asms jsou do všech sítí zdarma. I na svém účtu u O2 mám jasně napsáno - volání do "všech sítí" ZDARMA. jako reklamaci vyúčtování mi to ale nevzali a musela jsem uhradit paušál + 69 Kč za volání do mbanky. Lze se proti tomuto klamání spotřebitele nějak bránit? Děkuji(Zichovka)
Foto
Dobrý den, proti tomuto problému v současné době dTest vede kampaň Stop drahým osmičkám. Jedná se o tzv. bílé a modré linky. Volání na ně je zpoplatněno speciální sazbou (obvykle vyšší než při volání na pevnou linku) a zároveň se nezahrnuje do volných minut. Před cca měsícem jsme vyzývali operátory, aby volání zahrnovali do volných minut. Jejich odpověď byla ovšem odmítává. V současné době připravujeme proti tomuto jednání další kroky. Lukáš Zelený
Dobrý den. Reklamovala jsem mobilní telefon v záruce. Dvakrát servis závadu uznala mobil opravil, ale potřetí, když jsem řekla, že chci vrátit peníze, tak se najednou závada neprojevila. Jak mám dál postupovat?(Danuta)
Foto
Dobrý den, často se stává, že když zákazník při uplatnění třetí reklamace požaduje vrácení peněz v případě uznané reklamace, tak prodejci takové reklamace zamítají. Při opakování vady se totiž musí jednat o tři vady stejné nebo čtyři vady různé. Současně musí jít o reklamace uznané. Pokud Vám prodejce zamítl reklamaci a Vy jste přesvědčena, že na telefonu vada je, tak se můžete obrátit na soudního znalce - seznam soudních znalců naleznete na www.justice.cz, případně www.dtest.cz/znalci. Lukáš Zelený