Úterý 5. prosince 2023
Svátek slaví Jitka, zítra Mikuláš
Zataženo, sněžení -2°C

Očkovací kalendář: Která očkování jsou pro děti povinná?

 (Autor: Freepik)
21. září 2023
00:00
Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

Očkování svého děťátka řeší každý rodič, většinou v prvních týdnech po jeho narození. Která očkování jsou v ČR pravidelná, která doporučená s tím, že je plně hradí zdravotní pojišťovna, a která doporučená s příspěvkem zdravotní pojišťovny? Prozradíme vám víc. 

Očkování je v naší společnosti velké téma. Očkovací program začíná pro všechny děti zpravidla od devátého týdne aplikací tzv. hexavakcíny, která je chrání proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské obrně a virové hepatitidě typu B. Děti, které splňují indikační kritéria, jsou navíc už v prvním měsíci života očkovány také proti tuberkulóze. Dále jsou děti od třináctého měsíce očkovány proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Očkovací program je prakticky ukončen okolo 2. roku dítěte. V dalších letech pak dochází v souladu s očkovacím kalendářem k přeočkování (aktuální očkovací kalendář je k dispozici na stránkách Státního zdravotního ústavu).

Pravidelné (tzv. povinné) očkování

Podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem patří k pravidelným očkováním následující:

od 4. dne do konce 6. týdne

– Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní. Vše platí jen pro rizikové skupiny dětí. Tyto děti odesílá na očkování pediatr na základě vyhodnocení individuálního rizika, a to proběhne zpravidla již v porodnici na základě dotazníku vyplněného matkou po porodu.

od započatého 9. týdne (2. měsíce věku)

– proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, virové hepatitidě B a onemocněním vyvolaným Haemophilus influenzae typu b, tzv. hexavakcína – 1. dávka (U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky – tedy schéma 3+1.)

ve 4 měsících

– proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, virové hepatitidě B a onemocněním vyvolaným Haemophilus influenzae typu b, tzv. hexavakcína – 2. dávka (U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky – tedy schéma 3+1.)

11.–13. měsíc

– proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, virové hepatitidě B a onemocněním vyvolaným Haemophilus influenzae b, tzv. hexavakcína – 3. dávka (U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky – tedy schéma 3+1.)

od započatého 13. do dovršení 18. měsíce

– spalničky, zarděnky, příušnice – 1. dávka (tzv. MMR vakcína)

od dovršení 5. do dovršení 6. roku

– spalničky, zarděnky, příušnice – 2. dávka (tzv. MMR vakcína)

– záškrt, tetanus, černý kašel – přeočkování

od dovršení 10. do dovršení 11. roku

– záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna – přeočkování

Doporučená nepovinná očkování hrazená ze zdravotního pojištění

2.–3. měsíc

– meningokok B – 1. dávka (je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku; hrazeno je i očkování po uplnutí stanovené lhůty, pokud k odložení došlo ze zdravotních důvodů pojištěnce)

– pneumokokové nákazy – 1. dávka (U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky – tedy schéma 3+1.)

4.–6. měsíc

– meningokok B – 2. dávka (je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku; hrazeno je i očkování po uplnutí stanovené lhůty, pokud k odložení došlo ze zdravotních důvodů pojištěnce)

– pneumokokové nákazy – 2. dávka (U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky – tedy schéma 3+1.)

12.–15. měsíc

– meningokok B – 3. dávka

– pneumokokové nákazy – 3. dávka (U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky – tedy schéma 3+1.)

12.–24. měsíc

– meningokok A, C, W, Y – 1. dávka (je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku)

od dovršení 13. do dovršení 14. roku (od 1. 1. 2024 rozšířeno od dovršení 11. do dovršení 15. roku věku)

– Onemocnění způsobená lidským papilomavirem, 2 dávky po 6 měsících, pro chlapce i pro dívky (je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého věku pojištěnce; hrazeno je i očkování po uplnutí stanovené lhůty, pokud k odložení došlo ze zdravotních důvodů pojištěnce)

od dovršení 14. do dovršení 15. roku

–       meningokokové nákazy, jak meningokok B (2 dávky), (je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku; hrazeno je i očkování po uplnutí stanovené lhůty, pokud k odložení došlo ze zdravotních důvodů pojištěnce), tak A, C, W, Y – jedna dávka, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku.

Od 1. ledna 2024 bude  věková hranice posunuta do 16 let.

Další doporučená očkování, na která zdravotní pojišťovny přispívají z fondů prevence:

–       očkování proti rotavirovým nákazám od 6 týdnů, proti planým neštovicím a žloutence typu A před nástupem do kolektivu, očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, proti chřipce a proti covidu-19

Info na závěr

Pravidelné (povinné) očkování probíhá u praktického lékaře pro děti a dorost nebo u ambulantního specialisty podle očkovacího kalendáře v termínech stanovených vyhláškou. Není-li možné provést pravidelné očkování ve stanovených termínech z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje podání očkovací látky, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte.

Pravidelná očkování včetně přeočkování jsou pojišťovnou plně hrazena (tj. hrazena je očkovací látka i její aplikace), pokud je dítě očkováno stanovenou vakcínou. V opačném případě hradí pojišťovna jen cenu aplikace, nikoli vakcínu, tu si musí zaplatit klient (zákonný zástupce dítěte).

Nepovinná očkování jsou hrazena ze zdravotního pojištění nad rámec pravidelného očkování podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to ve vyjmenovaných věkových kategoriích. Hrazeno je i očkování po uplynutí stanovené lhůty, pokud k odložení došlo ze zdravotních důvodů pojištěnce. V ostatních případech musí, v případě zájmu, očkování uhradit zákonný zástupce dítěte.

Více se o příspěvcích na veškerá očkování dozvíte zde. VZP navíc navyšuje fond prevence, a tak můžete získat příspěvek na doporučená očkování, která se dříve platila.

Články odjinud