Hodnotitelé dávali lepší známky kuřecím prsním řízkům než stehenním. Oba druhy kuřecího masa byly rozmražené při pokojové teplotě a následně uvařené ve vodě bez dochucení. Senzoriky se jako vždy zúčastnilo 12 laických hodnotitelů, a to v rámci testu, který organizovalo a vyhodnocovalo Senzorické centrum Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze ve spolupráci s VÚPS, servis a služby, s.

Krevní sraženiny i šlachy

Nejhůře dopadl výrobek, který měl podle hodnotitelů »tmavou barvu«, nejtužší konzistenci a byl »tučnější«. Maso netypicky vonělo a »obsahovalo šlachy, zbytky kůže a krevní sraženiny«. Vůní vyhovovalo, vzhled byl průměrný a bylo středně kvalitní. Nebylo slané, mělo optimální chuť.

 A,  nebo B?

Drůbeží (a tedy i kuřecí) maso se dělí do dvou skupin jakosti – A a B. Třídění se provádí po vychlazení a na základě několika pravidel, která se posuzují subjektivně.

Do třídy jakosti A se řadí kuřecí maso, které je čisté, bez zápachu, bez viditelného poranění či vyčnívajících kostí. Musí být plně zmasilé a prsa a stehna musí být dobře vyvinutá. Hluboce zmrazené pak navíc nesmí vykazovat žádné stopy po spálení mrazem.

Do třídy jakosti B patří kuřecí, které nevyhovuje třídě jakosti A. Všechna testovaná masa patřila dle popisu na etiketách do skupiny A. Nedostatky, jako poranění v podobě krevních sraženin, ale spotřebitelé pozorovali u jednoho výrobku.

 Země zpracování masa není země původu

Jak je vidět z výsledků testu, vyplatí se vědět, z jaké země maso pochází. Ale pozor, země původu a země zpracování není jedno a to samé.

Všechny výrobky živočišného původu, tedy i mražené kuřecí, musí mít na obale oválnou veterinární značku zdravotní nezávadnosti, podle níž si lze zjistit konkrétního výrobce. Nenechte se ale splést písmennou zkratkou v oválu, která označuje zemi posledního zpracování, tedy např. zabalení. Kód CZ označuje Českou republiku. Důležitý je ale údaj uvnitř oválu, který vyjadřuje veterinární registrační číslo daného výrobního provozu a podle něj lze výrobce dohledat na webu Státní veterinární správy (svscr.cz).

Od dubna 2015 jsou ale výrobci (nejen drůbežího) masa povinni uvádět, v jaké zemi bylo zvíře chováno a v jaké poraženo. Tento údaj, který slouží k lepší informovanosti spotřebitele, měla všechna testovaná balení kuřecího uvedený na etiketě.

Rozmrazujte pomalu

Tohle pravidlo je velmi důležité. Je lepší vyndat maso z mrazáku o dva dny dřív, než jej narychlo rozmrazovat v mikrovlnce. Rozmrazování by totiž mělo být pomalé a při nízkých teplotách. Maso vyndejte na talíř a dejte jej do ledničky, kde se postupně rozmrazí. Povrch masa při rozmrazování je totiž náchylnější k množení mikroorganismů, proto není vhodné jej nechat venku při pokojové teplotě. A pamatujte, že jednou rozmražené maso již za žádnou cenu znovu nezmrazujte!

Polovina výrobců šetří na gramáži

Kromě analytických rozborů jsme nechali laboratoř, aby zkontrolovala hmotnost, kterou výrobci na obalech slibují. Většinou šlo případě o 500g balení a v jednom o 1500g výrobek. Až polovina výrobců ale svým slibům nedostála.

Vyhláška však povoluje zápornou hmotnostní odchylku, která je u 500g mražených mas –6 % a u 1500g mražených výrobků  –4 %.  S přihlédnutím k této odchylce všichni výrobci deklarovanou hmostnost splnili. Jsou ale mezi nimi i tací, kteří dopřáli spotřebitelům více. 

 Video: Burger podle profesionálů: bez čeho se neobejde?

Video
délka: 02:06
1080p 720p 360p

Burger podle profesionálů: bez čeho se neobejde?