Proč je potřeba pomoc organizace Líp a spolu?

Věnujeme se rodinám, které se nechtěně dostávají do velké izolace a získávají pocit, že jsou na všechno samy, protože nedostávají podporu, kterou by potřebovaly. Takoví rodiče se na Českolipsku scházeli už v roce 2016, když šlo jen o rodičovskou skupinu. Po čase jsme se rozhodli založit spolek, aby naše činnost měla právní status a koordinaci.

Komu přesně nabízíte pomoc?

Rodinám s dětmi, které mají nějakou neurovývojovou odlišnost, ať už jde o autismus, poruchy pozornosti, hyperaktivitu, intelektové znevýhodnění, nebo jejich kombinace.

Kolika dětí se autismus týká?

Uvádí se, že jde o dva lidi ze sta. Oficiálně diagnostikovaných jich je méně, hlavně mezi dospělými, protože určit diagnózu je často obtížné. Mnoho lidí sice tuší, že jsou jiní, ale nemají to lékařsky potvrzené.

Proč?

Protože diagnóza je symptomatická. Nebere se krev, nedělá se rentgen. Autismus může diagnostikovat jen psychiatr nebo psycholog. Mnoho lidí ani nejde k lékaři, přitom jim hrozí nebezpečí například v podobě depresí.

Když jste vytvořili spolek, jaké služby jste nabízeli?

Úplně první bylo zprostředkování výměny odborné literatury mezi rodiči. Chodili jsme třeba do cukrárny a vyměňovali si knížky, zkušenosti. Když začal fungovat spolek, začali jsme zvát odborníky na přednášky.

Čím jste pokračovali?

Našli jsme prostory a začali dělat příměstské tábory, protože odpočinek je pro rodiče velmi důležitý, a přitom nemají často nikoho, komu by mohli dítě za celý den, týden svěřit. Pak jsme nabídli i klasické pobytové tábory.

Jak to na nich vypadá?

Je tam méně dětí než obvykle, starají se o ně speciální pedagogové a zkušení asistenti. Může se třeba stát, že dítě má tzv. zásek a nechce jít na oběd, nebo na vycházku, i o něj jsme připraveni se postarat. Jde především o flexibilitu. Program je přizpůsobený potřebám účastníků.

Takový tábor musí být drahý…

Našli jsme finanční podporu v podobě projektů, abychom měli finance na zaplacení nákladů na pedagogy.

I uhlídat takové děti může být obtížné...

Po šesti dnech pobytového tábora si personál obvykle musí dopřát pár dní volna. Nápor na pozornost je tu ohromný.

Děláte také víkendové pobyty. Jak vypadají?

Jsou určeny celým rodinám. Pro některé děti je obtížné jít do cizího prostředí bez rodičů. Máme tam asistentky, které jsou schopné se o ně postarat, a rodiče mohou mít vlastní program.

Kolika rodinám ročně pomůžete?

Desítkám. Někdo k nám přijde jednorázově, někdo využívá jednu službu, jiní se zapojí do více aktivit. Vedle půjčovny literatury, táborů, víkendových pobytů a přednášek máme dále i dětský kroužek. Teď jsme rozjeli i službu homesharing.

Co to je?

Vyškolení dobrovolníci, tzv. hostitelé, se umí postarat o děti ve vlastním domácím prostředí. Rodiče je k nim dají na pár hodin a mezitím si odpočinou, nebo vyřídí, co potřebují. Jde o opakovanou službu, dítě chodí stále ke stejnému hostiteli.

Kde se berou hostitelé?

Může jít takřka o kohokoliv, kdo chce pomoci. Zájemce proškolíme a propojíme s rodinou.

Kolik takových rodin máte?

Teprve začínáme. Máme pět spárovaných rodin. K tomu pět zájemců, které připravujeme.

Když laik slyší slovo autismus, představí si člověka, který nemá rád změny.

To ano, ne každé dítě s tím však má problém. Často mu stačí zvyknout si a cítit, že prostředí je pro něj bezpečné. Vybíráme opravdu pečlivě, abychom byli přesvědčeni, že si hostitel s dítětem sedne. Výhodou homesharingu je i to, že dobrovolník je v dostupné vzdálenosti od rodiny.

Hodnoty Líp a spolu

✔ Respektování přirozené důstojnosti ✔ Nediskriminace jednotlivce ani členů jeho rodiny ✔ Respektování odlišností a přijetí osob se zdravotním postižením jako součásti lidské rozmanitosti a lidskosti ✔ Rovnost příležitostí ✔ Radost ze života ✔ Otevřenost ✔ Hravost ✔ Spolupráce ✔ Sdílení ✔ Vzájemná pomoc a vzájemný rozvoj ✔ Autonomie jednotlivce ✔ Inkluze

Jak pomoci?

Aby mohla organizace pomáhat, potřebuje ročně 2 miliony korun. „Získáváme granty, pomáhají nám obce,“ říká ředitelka. Pomoci můžete i vy! Stačí jakýkoliv příspěvek poslat na účet číslo: 2301581426/2010.

Věnovat můžete ale i váš čas, který je důležitější než peníze. Více informací zjistíte na webu www.homesharing.cz

Kontakt: LÍP A SPOLU, z. s.

Adresa: Moskevská 82, 470 01 Česká Lípa

Telefon: 733 706 309

E-mail: radka.ondruskova@lipaspolu.cz

Web: www.lipaspolu.cz

IČ: 07826290

Číslo účtu: FIO banka 2301581426/2010

 

Fotogalerie
4 fotografie