Když v roce 2003 ukončil předčasně studium na vysoké škole, musel se hlásit na vojenské správě. Měl se stát jedním z posledních mladých mužů, pro které byla povinná základní vojenská služba. Do zbraně nechtěl, a tak se dostal jako civilkář do organizace Arpida, o které Blesk píše v projektu Srdce pro vás po celý leden.

Dává naději

„Když jsem se hlásil na úřadě, poslali mě do domova důchodců. Ale já si našel Arpidu, protože práce s dětmi s tělesným a kombinovaným postižením mi byla bližší,“ vzpomíná Novák.

Odkroutil si povinných 18 měsíců. „No a nakonec jsem s Arpidou spojil celý život. Bylo nás tu sedm a já tu zůstal jako poslední civilkář. Chlapská práce tady byla potřeba, tak jsem tu dodnes,“ vysvětluje.

Děti i dospělí

Postupně se v organizaci, která sídlí na okraji Českých Budějovic, vypracoval. „Dělám vedoucího školní družiny a také vedoucího osobní asistence. Děti v rámci výuky ve škole potřebují podporu. Například při sebeobsluze, osobní hygieně, stravování, v bazénu, při přesunech po budově školy i mimo ni,“ vysvětluje muž, který se podílí i na projektu Arpida Plus. Ten se snaží podpořit odrostlé uživatele služeb, aby dokázali žít co nejvíce samostatný život.

Blíž ke zdravým lidem Arpida

Plus je speciální projekt, který vznikl proto, aby se dětem po ukončení školní docházky dostávalo další péče. „Mnohé tu jsou už od útlého dětství. Arpida Plus je vlastně nástavbou, která jim pak nabízí různé příležitosti,“ vysvětluje Marek Wohlgemuth, ředitel organizace. No a Jaromír Novák se do projektu vložil na plno. „Snažím se vymýšlet aktivity, které děti socializují do běžné společnosti,“ vysvětluje.

Je k rukám desítkám dětí

Díky Arpidě Jaromír Novák vystudoval i vysokou školu. „Tehdejší ředitel mi nabídl práci asistenta pedagoga. Takže jsem se přihlásil na magisterské studium zdravotně - sociální fakulty,“ popisuje. I díky tomu může být k ruce desítkám dětí, které sem chodí do několika typů škol – od mateřské až po střední. „Není to jen tak. Kdo chce u nás ve škole dělat, musí být vysokoškolsky vzdělaný, mít vystudovanou speciální pedagogiku a zároveň mít kurz osobního asistenta,“ vysvětluje.

Splněný sen: Vzali děti poprvé k moři

Pro někoho běžná věc, pro rodiny s dětmi s postižením často jen nereálný sen. Jaromír Novák se podílel i na monstrózní akci, jak dostat děti z Arpidy k moři. „Už třikrát se nám podařilo odjet s třiceti dětmi do Itálie. Nikdo si nedokáže představit, jak náročná je to výprava,“ vypráví. „Rodiče takových dětí mají často peníze jen na to, aby uživili rodinu. S námi se jim povedlo dostat děti poprvé v životě k moři a byl to pro ně ohromný zážitek,“ říká.

I vaše malá pomoc může znamenat velkou naději! Aby mohla Arpida pomáhat i dospělým s tělesným a kombinovaným postižením a nabídnout jim vizi pro život, potřebuje získat 25 milionů korun pro svůj nový projekt ARPIDA+ campus životních příležitostí.

Pomoci můžete i vy! Stačí poslat jakýkoli, byť jen drobný příspěvek na transparentní účet číslo 298542530/0300. Podrobné informace najdete na stránkách www.arpidaplus.cz.

Kontakt:

Centrum ARPIDA, z. ú.

Adresa: U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 37011

Telefon: 385 777 011

E-mail: info@arpida.cz

Web: www.arpida.cz nebo www.arpidaplus.cz

Datová schránka: 33iba9m

IČO: 65053079, DIČ: 65053079

Běžný účet: 161544543/0300