Představení organizace Freya se Blesk věnuje v průběhu října v projektu Srdce pro vás. „Bohyně Freya byla perzekvována za projevy sexuality a snažila se proti tomu bojovat. I my jsme takové bojovnice, které otevírají téma sexuality u této skupiny lidí,“ říká ředitelka Lucie Šídová.

Organizace, kterou společně s Petrou Hamerníkovou založila před čtyřmi roky, se věnuje nejen lidem s postižením, ale i seniorům a seniorkám. „Často se zapomíná na to, že i lidé s postižením mají právo na sexualitu. Někdy se na ně pohlíží jako na asexuální bytosti,“ upozorňuje Šídová.

Ta s týmem pěti lidí přednáší pracovníkům v sociálních a zdravotnických zařízeních, zaměřují se i na rodiče pečující o dítě s handicapem. „Ti na našich školeních dostanou odpovědi na to, jak děti podporovat a dobře u nich nastavit hranice v oblasti sexuality. Často si sami s tímto tématem nevědí rady,“ popisuje ředitelka.

NEJDE JEN O SEX

„Sexualita není jen sex, jak by si mohl někdo myslet. Spadají tam třeba vztahy nebo láska,“ říká Lucie Šídová. Sexuální asistentky navíc procházejí přísným výběrem. „Třeba ze 40 lidí jsme vzali do kurzu jen třináct. Podmínkou je třeba dovednost práce s tělem a nelze si třeba řešit v rámci asistence své potřeby,“ vysvětluje.

Proč je sexualita důležitá? 

Je zásadně spojena s životem každého člověka. 

Je jednou ze základních fyziologických potřeb, proto by neměla být nikomu odepřena.

Naplnění sexuality zlepší zdraví a psychickou pohodu.

Sexuální výchova, které se často těmto lidem nedostává, je prevencí před sexuálním násilím, nechtěným otěhotněním a sexuálně přenosnými nemocemi.

JAKÉ KURZY NABÍZÍ? 

Pro organizace

Sexualita lidí s handicapem. 

Protokol sexuality a jeho zavádění do praxe.

Sexualita aneb jak o ní komunikovat s lidmi s postižením.

Sexualita u lidí s poruchou autistického spektra.

Sexualita v senior ském věku.

Sexualita lidí s tělesným handicapem – cesta k naplnění potřeb. 

Sexuální asistence – její možnosti a limity. 

Sexuální pomůcky pro osoby s handicapem aneb Sexualita pěti smysly.

Sexuální asistencí se nemyslí vyloženě pohlavní styk, ale napomoci handicapovanému uvědomit si svou sexualitu, zjistit co se mu líbí a co ne, třeba i za pomoci erotických pomůcek.
Autor: Robert Klejch

Pro rodiče

Úvod do sexuality a vztahů lidí se znevýhodněním. 

Sexuální výchova a jak na ni.

Kruhy podpory aneb jak pomoci dětem nastavit správně hranice.

O SEXUÁLNÍ ASISTENCI…

Sexuální asistence funguje v České republice od podzimu 2015, kdy bylo proškoleno prvních pět sexuálních asistentek. O rozvoj sexuální asistence se zasloužil tým organizace Freya, který v té době pracoval pod hlavičkou organizace Rozkoš bez rizika. V roce 2017 došlo k předání tématu organizaci Freya. O dva roky později bylo proškoleno dalších 13 sexuálních asistentů a asistentek.

Pomoci můžete i vy!

Organizace potřebuje na svoji činnost každý rok asi dva miliony korun. Díky tomu může dělat školení a pomáhat lidem se zdravotním postižením, ale i osamělým seniorům. Pomoci můžete i vy! 

Kontakt

Freya, z. s. Adresa: Březiněvská 92, 250 64 Hovorčovice

Kancelář: Palác YMCA, Na poříčí 1041, 110 00 Praha 1

IČO: 06051391.

E-mail: poradenstvi@freya.live

Web: www.freya.live